Meteen regelen

Melding Wmo

Wat is het?

Als u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf kunt doen, dan kan de gemeente u helpen. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.

De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan:

 • zelf uw huishouden doen;
 • verplaatsen in en om uw woning;
 • verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel;
 • normaal gebruikmaken van uw woning;
 • andere mensen ontmoeten.

Wat moet ik doen?

 • U meldt uw behoefte aan hulp met het formulier Wmo  melding (zie 'Meteen regelen') of via contact met het Wijkteam.
  U kunt op deze manier ook melden dat u langer of andere hulp nodig heeft of dat u wijzigingen wilt doorgeven. 
 • Een medewerker van het wijkteam neemt dan contact met u op.
 • Wij stellen samen met u een plan op hoe uw probleem kan worden opgelost. Eventueel wordt u hierbij verwezen naar andere instanties.
 • Komen we tot de conclusie dat u een vergoeding of hulp op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  nodig heeft (een zogenaamde maatwerkvoorziening), dan regelen wij samen met u de verdere afwikkeling hiervan.

Denkt u in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart? Kijk dan verder bij Gehandicaptenparkeerkaart.

Hoe werkt het?

De gemeente kan u verschillende soorten hulp geven. Allereerst bekijken wij of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Denk hierbij aan een klussendienst of een boodschappendienst. Ook wordt met u gekeken naar uw eigen netwerk. Zijn er personen binnen het gezin waar u een beroep op kunt doen? Dit wordt de gebruikelijke zorg genoemd. Helpt dit u niet? Dan onderzoekt een medewerker van de gemeente of u in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening.

Wat kost het?

Als er gekozen wordt voor inzet van professionele hulpverlening, verloopt dit meestal via een beschikking en geldt er veelal een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw gezinssamenstelling, leeftijd en inkomen.

Het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdrage is wettelijke geregeld en wordt uitgevoerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK bepaalt uw zogenaamde maximale periodebijdrage op basis van uw verzamelinkomen. De hoogte van uw maximale periodebijdrage staat op de beschikking die u ontvangt van het CAK. U betaalt nooit meer dan dit bedrag ongeacht het aantal voorzieningen in het kader van de Wmo en/of AWBZ. U kunt zelf uw eigen bijdrage bereken via de website van het CAK ».

De maximale kosten van de eigen bijdrage zullen niet de kosten van de voorziening en eventuele extra kosten (zoals onderhoudskosten) overstijgen.

Hoe lang duurt het?

Wanneer u het formulier Wmo melding indient, neemt een medewerker van de gemeente contact met u op.

Daarna wordt binnen 6 weken gezamenlijk met u een plan opgesteld waarin wordt aangegeven hoe u probleem kan worden opgelost binnen uw eigen netwerk, met een algemene voorziening of met een maatwerkvoorziening van de gemeente. Het besluit tot een maatwerkvoorziening krijgt u in ieder geval binnen 2 weken na ondertekening van het plan.

Heeft u gevonden wat u zocht?