Wat is het?

Als u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf kunt doen, dan kan de gemeente u helpen. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.

De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan:

  • zelf uw huishouden doen
  • verplaatsen in en om uw woning
  • verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel
  • normaal gebruikmaken van uw woning
  • andere mensen ontmoeten

Wat kost het?

De hulp of het hulpmiddel dat u krijgt kan onder het abonnementstarief vallen. Het abonnementstarief houdt in dat u maximaal € 19,00 betaalt. U betaalt het abonnementstarief aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U ontvangt vanaf het moment dat u hulp of een hulpmiddel krijgt, elke maand een factuur van het CAK. Kijk voor meer informatie op www.hetcak.nl. U kunt het CAK bellen op 0800-1925.

Let op: als u getrouwd bent en u en of uw partner heeft nog niet de AOW leeftijd bereikt, dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Het maakt daarbij niet uit hoe hoog het gezamenlijk inkomen en / of vermogen is. Dit heeft de overheid bepaald in het gewijzigde Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

Wat moet ik doen?

  • U meldt uw behoefte aan hulp met het formulier Wmo melding (zie 'Meteen regelen') of via contact met het Wijkteam.U kunt op deze manier ook melden dat u langer of andere hulp nodig heeft of dat u wijzigingen wilt doorgeven.
  • Een medewerker van het wijkteam neemt dan contact met u op.
  • Wij stellen samen met u een plan op hoe uw probleem kan worden opgelost. Eventueel wordt u hierbij verwezen naar andere instanties.
  • Komen we tot de conclusie dat u een vergoeding of hulp op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nodig heeft (een zogenaamde maatwerkvoorziening), dan regelen wij samen met u de verdere afwikkeling hiervan.

Denkt u in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart? Kijk dan verder bij Gehandicaptenparkeerkaart.

Hoe werkt het?

De gemeente kan u verschillende soorten hulp geven. Allereerst bekijken wij of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Denk hierbij aan een klussendienst of een boodschappendienst. Ook wordt met u gekeken naar uw eigen netwerk. Zijn er personen binnen het gezin waar u een beroep op kunt doen? Dit wordt de gebruikelijke zorg genoemd. Helpt dit u niet? Dan onderzoekt een medewerker van de gemeente of u in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening.

Hoe lang duurt het?

Wanneer u het formulier Wmo melding indient, neemt een medewerker van de gemeente contact met u op.

Daarna wordt binnen 6 weken gezamenlijk met u een plan opgesteld waarin wordt aangegeven hoe u probleem kan worden opgelost binnen uw eigen netwerk, met een algemene voorziening of met een maatwerkvoorziening van de gemeente. Het besluit tot een maatwerkvoorziening krijgt u in ieder geval binnen 2 weken na ondertekening van het plan.