Wat is het?

Wilt u in onze gemeente trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan helpen wij u graag om er een onvergetelijke dag van te maken. U moet een aantal dingen regelen met de gemeente.

Wat kost het?

Tarieven huwelijk / geregistreerd partnerschap:

DagKosten
Maandag om 9.00 en 9.15 uur€ 0,00
Maandag om 10.00 uur en 10.30 uur (budgethuwelijk)€ 105,20
Maandag t/m donderdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur€ 210,40
Vrijdag tussen 9.00 uur en 16.30 uur€ 292,30
Zaterdag en zondag tussen 10.00 uur en 16.30 uur€ 561,15
Toeslag huwelijk/partnerschap buiten bovengenoemde tijden*€ 107,60
Omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk€ 52,45
Trouwboekje of partnerschapsboekje (standaard)€ 25,70
Trouwboekje of partnerschapsboekje (luxe)€ 44,45
Getuige van gemeente voor huwelijk/partnerschap€ 52,60
Afschrift huwelijksakte of partnerschapsakte€ 16,60
Internationaal uittreksel huwelijksakte of partnerschapsakte€ 16,60
Verklaring huwelijksbevoegdheid€ 29,00
Benoeming trouwambtenaar voor 1 dag€ 93,45
Benoeming trouwambtenaar voor 1 dag die in een andere gemeente al is benoemd€ 46,75
Toetsing eenmalige trouwlocatie€ 107,60
Annuleren huwelijk of partnerschapsregistratie**€ 33,85

* De toeslag heeft geen betrekking op het gratis huwelijk en het budgethuwelijk. Deze worden alleen voltrokken op de genoemde tijden.

** Het tarief wordt alleen in rekening gebracht in de laatste drie maanden voorafgaand aan de dag van het voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Wat moet ik doen?

Uw huwelijk of partnerschap melden

Voordat u kunt trouwen moet u uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap melden. Doe dit op tijd. De periode tussen de melding en het huwelijk/ partnerschap moet minimaal 14 dagen zijn. Een regulier huwelijk of partnerschap neemt in de voorbereiding extra tijd in beslag, met name voor de uitvoerende trouwambtenaar. In een dergelijk geval verzoeken wij u de melding minimaal één maand vóór de gewenste datum in te dienen. Maximaal is die periode 1 jaar. De melding van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap is in de plaats gekomen van de vroegere huwelijksaangifte (ondertrouw).

Voor het melden van het voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap vullen beide partners een digitaal meldingsformulier met DigiD in ('Huwelijk of partnerschap melden - formulier 1' en 'Huwelijk of partnerschap melden - formulier 2'). Heeft u en/ of uw partner geen DigiD? Neem dan telefonisch contact met ons op. Wij zorgen dan voor een oplossing.

Nadat wij de melding van beide partners hebben ontvangen en verwerkt, ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Als er bijzonderheden zijn die toelichting nodig hebben nemen we telefonisch contact met u op. Ook hoort u of er aanvullende stukken nodig zijn. Deze kunt u later nasturen met behulp van het online formulier Nasturen van bijlagen.

Let op! Woont u allebei in het buitenland en heeft één van u de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u de melding van uw voorgenomen huwelijk doen bij de burgerlijke stand in Den Haag.

Wat gebeurt er nadat u melding hebt gedaan?

Dit is afhankelijk van de gekozen ceremonie: gratis, budget of standaard. Kijk hiervoor bij 'Hoe werkt het'.

Gratis huwelijk/geregistreerd partnerschap

 • U komt in aanmerking voor een gratis huwelijk/ partnerschap indien u beiden dan wel één van beiden in Landgraaf woont.
 • U hoeft verder niets te doen. Er vindt geen gesprek plaats met de trouwambtenaar.
 • Op de datum van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap meldt u zich uiterlijk vijf minuten voor aanvang bij de receptie. De ambtenaar van de burgerlijke stand haalt u en uw twee getuigen vervolgens op in de hal. Let op! Bij een gratis huwelijk is er alleen plaats voor het (bruids-)paar en twee getuigen!
 • Het gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt voltrokken in een spreekkamer. Na een kort welkomstwoord van de ambtenaar, wordt uw huwelijk of geregistreerd partnerschap direct voltrokken.

Budgethuwelijk/budget geregistreerd partnerschap

 • U hoeft verder niets te doen. Er vindt geen gesprek plaats met de trouwambtenaar.
 • Op de datum van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap meldt u zich uiterlijk vijf minuten voor aanvang bij de receptie. De trouwambtenaar haalt u en uw gezelschap (maximaal 15 personen) vervolgens op in de hal en neemt u mee naar de raadzaal.
 • In de raadzaal houdt de trouwambtenaar een toespraak met een persoonlijk tintje. Na deze toespraak wordt uw huwelijk of geregistreerd partnerschap voltrokken. Na afloop is er kort tijd voor felicitaties. De ceremonie in de raadzaal duurt maximaal 20 minuten.

Standaard huwelijk of geregistreerd partnerschap

 • De trouwambtenaar neemt ongeveer een maand voor de datum van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap contact op voor het maken van een afspraak.
 • U kunt kiezen voor een eigen buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs) voor uw ceremonie. U kunt dit aanvragen met het formulier Aanvraag benoeming eenmalig buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs) (pdf-formulier).
 • Tijdens het gesprek met de trouwambtenaar bespreekt u uw persoonlijke wensen voor de ceremonie. Tevens bereidt de trouwambtenaar u voor op de ceremonie, zodat u weet wat u kunt verwachten.
 • Een ceremonie duurt ongeveer 30 minuten. Er is ruimte voor uitloop van de ceremonie.

Hoe werkt het?

Voorwaarden voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Hoeveel getuigen zijn er nodig?

U heeft minimaal twee getuigen nodig om te kunnen trouwen. Het maximum aantal getuigen is vier. Bij een gratis huwelijk kunnen maar 2 getuigen aanwezig zijn. Alle getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn. Getuigen hoeven niet de Nederlandse nationaliteit te hebben en ook niet in Nederland te wonen.

Wilt u zelf liever geen getuigen meenemen? Dan kunt u gebruik maken van ingehuurde getuigen van de gemeente. U betaalt hiervoor € 52,60 per getuige.

Wilt u een trouwboekje?

In een trouwboekje staan de personalia en huwelijksgegevens van het echtpaar. Ook is er ruimte voor vermelding van kinderen, getuigen, kerkelijke plechtigheden en overlijdensgegevens.

Er zijn twee soorten trouwboekjes:

 • Standaard trouwboekje: in bordeauxrood of donkerblauw kunststof
 • Luxe trouwboekje: in bordeauxrood of donkerblauw leder.

Ook na uw huwelijk of partnerschap kunt u een trouwboekje aanschaffen, bijvoorbeeld als u het boekje bent kwijtgeraakt. Bent u in de gemeente Landgraaf getrouwd? Stuur ons dan een e-mail voor het aanvragen van een nieuw trouwboekje (zie Contact en openingstijden).

Aanpassen naamgebruik

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit, kunt u kiezen welke achternaam (geslachtsnaam) u en uw partner in het vervolg willen gebruiken. De naamskeuze geeft u aan op het meldingsformulier. U heeft de volgende mogelijkheden:

 • Alleen uw eigen achternaam
 • Alleen de achternaam van uw partner
 • Uw eigen achternaam, gevolgd door de achternaam van uw partner
 • De achternaam van uw partner, gevolgd door uw eigen achternaam

Uw keuze wordt overgenomen door overheidsinstellingen. Zij hanteren in hun correspondentie het door u gekozen naamgebruik. Bij overige bedrijven, zoals uw bank, moet u zelf uw naamgebruik doorgeven.

Let op! Uw officiële achternaam (geslachtsnaam) wijzigt niet bij naamgebruik. Op documenten, zoals een paspoort en rijbewijs, staat altijd uw eigen achternaam, eventueel aangevuld met de achternaam van de partner. Ook in uw trouwboekje staat alleen uw eigen naam vermeld. Het naamgebruik staat niet in het trouwboekje.

Eenmalig de achternaam van de kinderen veranderen

Hebt u bij de erkenning van uw eerste kind naamskeuze gedaan? En bent u van plan met de andere ouder van uw kind(eren) te gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan? Dan kunt u nogmaals, eenmalig, naamskeuze voor uw kind(eren) doen. U kunt daarbij alleen kiezen voor de achternaam van de andere ouder.

Procedure

Deze naamsverandering kan alleen op de dag dat u trouwt of uw partnerschap registreert. U moet dan beiden een akte van naamskeuze ondertekenen. Daarna is naamsverandering niet meer mogelijk.

Laat daarom ruim van te voren weten aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u trouwt of uw partnerschap wordt geregistreerd dat u de achternaam van uw kind(eren) wilt veranderen. Doe dit bijvoorbeeld bij het afleggen van de Verklaring huwelijk/ partnerschapsregistratie of als u de datum en locatie reserveert.

Leeftijd kinderen

Hebt u meerdere kinderen beneden de zestien jaar? Dan kunt u alleen naamswijziging doen voor al deze kinderen samen. Is uw kind ouder dan zestien jaar? Dan moet het kind ook zelf zijn handtekening zetten.

Kosten

De naamsverandering is gratis.

Let op: de naamskeuze die bij de erkenning is gedaan, kan alleen veranderd worden bij huwelijk of partnerschap van de ouders.

Welke ceremonie kiest u?

U kunt uw huwelijk maximaal één jaar van te voren melden bij de gemeente. In de tabel hieronder ziet u per ceremonie welke dagen en tijdstippen mogelijk zijn.

Soort ceremonieGratis ceremonieBudget ceremonieStandaard ceremonie
LocatieSpreekkamer burgerlijke standRaadzaal BurgerhoesNaar keuze
TijdstipMa. 9.00 of 9.15 uurMa. 10.00 of 10.30 uurMa. t/m zo. 24 uur per dag
Aantal getuigen2 getuigen2, 3 of 4 getuigen2, 3 of 4 getuigen
Aantal gasten Geen, alleen 2 getuigenMaximaal 15 personenNaar keuze, maximaal aantal gasten is afhankelijk van de capaciteit van de trouwlocatie
ToespraakGeen, alleen een kort welkomstwoordStandaard met klein persoonlijk tintjePersoonlijk toespraak (gemaakt aan de hand van gesprek met trouwambtenaar)
CeremonieGeenStandaard. Geen eigen invullingVolledig in te richten naar eigen wensen
Eigen trouwambtenaarNiet mogelijkNiet mogelijkMogelijk
MuziekNiet mogelijkNiet mogelijkMogelijk
Duur5 minutenOngeveer 15 minutenMaximaal 45 minuten
Kosten€ 0,-€ 105,20vanaf € 210,40

 

Welke trouwlocatie kiest u?

Als u kiest voor de standaard ceremonie, mag u zelf uw trouwlocatie kiezen. Hieronder vindt u een overzicht van de trouwlocaties:

Aanvullende informatie

Verschil tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap

U kunt kiezen voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Deze verbintenissen zijn voor de wet vrijwel gelijk. Beide regelen de juridische kant van het samenleven van twee mensen.

Verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:
 • Beëindiging huwelijk en geregistreerd partnerschap: Voor het beëindigen van een huwelijk moet u altijd naar de rechter (echtscheiding). Een geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om eindigen. Voorwaarde is wel dat u en uw partner het beiden eens zijn en dat er geen minderjarige kinderen zijn. Verder kent het geregistreerd partnerschap geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • De huwelijksbelofte / het ja-woord: Als u trouwt, geeft u elkaar het 'ja-woord'. Een geregistreerd partnerschap komt tot stand door de ondertekening van de partnerschapsakte. Een ja-woord is hierbij dus niet nodig (maar mag wel).

Beperkte gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden?

Op 1 januari 2018 is de wet gewijzigd voor het trouwen in gemeenschap van goederen. Als u nu trouwt, delen u en uw partner alleen de bezittingen en schulden die u tijdens het huwelijk opbouwt. In geval van echtscheiding worden alleen die bezittingen en schulden verdeeld. Dus niet het eigen vermogen en de schulden van voor het huwelijk. Ook erfenissen en schenkingen vallen buiten de beperkte gemeenschap van goederen.