De gemeente Landgraaf is in 1982 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms. Zij vormen nu de 3 wijken van onze gemeente. 

Behoud en versterking van de leefbaarheid en eigen identiteit van de wijken en buurten is voor onze gemeente dan ook van groot belang. 'Werken aan het behouden en versterken van de levendigheid, de leefbaarheid en de eigen identiteit' is de centrale doelstelling in de strategie. Wij hechten daarbij veel belang aan uw inbreng en betrokkenheid.

De gemeente zet een aantal middelen in om ervoor te zorgen dat uw wijk veilig, prettig, schoon en vitaal is én blijft. 

Wijkagenten

De wijkagent is een ervaren politieagent. Samen met zijn collega’s van het basisteam, zoals surveillanten en rechercheurs werkt hij aan een veilige wijk door handhaving en opsporing. Vaak is de wijkagent een eerste aanspreekpunt in de wijk en een bekend gezicht. Hij kent veel inwoners en ondernemers en spreekt regelmatig met hen. Door al die contacten weet hij wat er speelt in de wijk en kan hij in een vroeg stadium problemen oplossen en liever nog, voorkomen.

Kijk op de website van de politie voor de wijkagenten in uw buurt. 

Buitengewoon opsporingsambtenaren 

De gemeente Landgraaf heeft een aantal buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst, ofwel BOA’s. Zij zijn belast met het toezicht op en handhaving van de veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte. Maar wat doen zij eigenlijk? Wat mogen en kunnen ze wel en waar begint de bevoegdheid van de politie.

Bevoegdheden BOA ten opzichte van politie

BOA’s helpen mee met toezicht houden op de lokale orde en veiligheid. De BOA is bevoegd voor de wetgevingen die aan hen toegewezen worden. Binnen deze wetgevingen kent de BOA precies dezelfde bevoegdheden als de politie. Denk hierbij aan het staande houden en aanhouden van verdachten (indien nodig met gepast geweld) en het uitschrijven van een proces-verbaal. Veel mensen denken nog steeds dat een BOA geen bevoegdheden heeft en niets mag. Dat is dus zeker niet het geval.
De politie is bevoegd voor álle wetgevingen; zij zijn algemeen opsporingsambtenaar.

In Landgraaf werken 6 BOA’s en 2 toezichthouders. Deze toezichthouders hebben dezelfde werkzaamheden als de BOA’s, met uitzondering van de opsporingsbevoegdheid en het opleggen van strafrechtelijke sancties.

Dagelijkse werkzaamheden van de BOA 

De BOA’s van de gemeente Landgraaf zijn onder andere aangewezen om toezicht te houden op de gemeentelijke verordeningen, een aantal artikelen uit het Wetboek van Strafrecht, het parkeerbeleid en de Visserijwet. Ook houden zij toezicht bij evenementen en op de leefbaarheid in de wijken. Daarnaast handelen zij meldingen van burgers af en voeren zij controles en surveillances uit.

Waaraan herken ik een BOA?

De meeste BOA’s dragen een insigne. Het insigne maakt duidelijk dat de BOA bijzondere bevoegdheden heeft, zoals boetes uitschrijven, verdachten aanhouden en identiteitscontrole. Het insigne is zilverkleurig. Op het insigne staat een hand die een staf vasthoudt met daarachter een schild. Het insigne is sinds 2008 verplicht voor alle BOA's die een uniform dragen en die in het openbaar werken. Een aantal BOA’s draagt geen insigne. Dit zijn BOA’s die geen contact hebben met het publiek, voor de uitoefening van hun taken juist niet herkenbaar mogen zijn of werken bij de douane, politie en de Koninklijke Marechaussee.