(Waarnemend) burgemeester

Taken

Burgemeester Jan Schrijen met ambtsketen
 • Representatie gemeente
 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Vergunningverlening APV
 • Dienstverlening
 • Juridische zaken
 • Communicatie
 • Huisvesting
 • Inkoop en aanbesteding
 • ICT

Nevenfuncties

 • 2008-heden: kamerheer van Zijne Majesteit de Koning in de provincie Limburg (onbezoldigd)
 • 2020-heden: lid Raad van Advies stichting Limburg Landschap (onbezoldigd)
 • 2021-heden: lid Raad van Advies Sociaal Historisch Centrum Limburg (onbezoldigd)