Jongerenlintje

Wat is het?

Kent u een jongere die een positieve bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid in onze gemeente? Dan kunt u deze jongere voordragen voor een jongerenlintje.

Sinds 2021 worden jongerenlintjes uitgereikt als blijk van waardering voor jongeren tot 23 jaar, die zich in hun vrije tijd op vrijwillige basis voor een ander of voor de Landgraafse samenleving in het algemeen hebben ingezet. Bijvoorbeeld een jongere die iets heldhaftigs heeft gedaan, zich vrijwillig heeft ingezet voor een goed doel, zieke/oudere mensen heeft geholpen of een bijzondere (sport)prestatie heeft geleverd en daarmee een belangrijk voorbeeld is voor andere jongeren binnen onze gemeente.

Wat moet ik doen?

Wilt u een (of meerdere) jongere(n) voordragen voor een jongerenlintje, maak dan gebruik van het formulier dat u vindt bij 'Meteen regelen' en verstuur dit voor 30 september.

U krijgt hiervan een mailbevestiging.

Hebben we nog vragen, dan nemen we contact met u op.
Uw nominatie wordt voorgelegd aan de beoordelingscommissie van de jeugd adviesraad van onze gemeente. Hun advies wordt aan het college van B&W voorgelegd, waar besluitvorming plaats vindt. Dit proces neemt circa anderhalve maand in beslag.

De uitreiking vindt jaarlijks op of rond 20 november plaats (de internationale dag voor de Rechten van het Kind).

Hoe werkt het?

Voorwaarden voor nominatie voor een jongerenlintje

  • De jongere is jonger dan 23 jaar op het moment van de bijzondere prestatie.
  • De inzet voor een ander of voor de gemeenschap in Landgraaf is vrijwillig.
  • De jongere is door zijn/haar daad een voorbeeld voor anderen.
  • De jongere woont in de gemeente Landgraaf en is van onbesproken gedrag.
    Indien afkomstig uit een andere gemeente, dient wel de prestatie in de gemeente Landgraaf geleverd te zijn. 
  • Zijn/haar inzet is niet al eerder of op een andere manier beloond.
  • De inzet duurde minimaal een half jaar in het afgelopen jaar of het ging om een éénmalige bijzondere prestatie.