In juli 2020 heeft de Gemeente Landgraaf het pand Kerkstraat 92 gekocht. Dit voormalige tankstation met garage ligt op de hoek Maastrichterlaan/Kerkstraat. De gemeente gaat deze plek samen met omwonenden opnieuw inrichten. 

Voordat de gemeente het terrein opnieuw kan inrichten, moet een aantal dingen gebeuren:

  • We moeten een inrichtingsplan maken
  • We slopen de gebouwen
  • We saneren de grond

Sloop van de gebouwen en sanering van de grond

De gebouwen die nog op het terrein staan worden gesloopt. Ook moeten we het terrein (deels) saneren omdat we verontreinigingen in de grond hebben aangetroffen. Voor de sloop en sanering hebben we al een aantal voorbereidende onderzoeken gedaan: onder andere een Flora en Fauna-onderzoek en een bodemonderzoek.

We streven ernaar om in kwartaal drie van dit jaar (juli – september 2022) te starten met de sloop- en saneringswerkzaamheden. Wat er van de aanwezige bomen en struiken gerooid moet worden, wordt weggehaald buiten het broedseizoen. Voor het groen dat we moeten weghalen, plaatsen we ook groen terug. Welk groen? Dat bepalen we in samenspraak met omwonenden.

De voorbereidingen voor de aanbestedingsprocedure voor de sloop en sanering hebben we al opgestart.

Maken van een inrichtingsplan

De raad heeft bij de aankoop van het terrein besloten dat het een groene invulling moet krijgen en dat er ruimte moet komen om te parkeren. Hoe dit plaatje er dan uit komt te zien, vullen wij samen in met omwonenden. Zij weten als geen ander wat er speelt en waar behoefte aan is.

Kunstwerk

De Bargoens Vereniging heeft een mooi initiatief voor het plaatsen van een kunstwerk/kruis op het terrein ingediend. De vereniging heeft al een plek voor het kunstwerk op het oog. Deze is echter niet definitief. Hij is namelijk afhankelijk van de herinrichting van het gehele terrein. Het totaalplaatje moet kloppen.

Planning

Zoals aangegeven starten wij naar verwachting in de periode juli – september met de sloop en sanering. We streven ernaar om een eerste conceptinrichtingsplan klaar te hebben  in april 2022. Uiteraard werken wij deze projectpagina bij als er nieuwe informatie beschikbaar is.