In juli 2020 heeft de Gemeente Landgraaf het pand Kerkstraat 92 gekocht. Dit voormalige tankstation met garage ligt op de hoek Maastrichterlaan/Kerkstraat. De gemeente is bezig om deze plek samen met wijkbewoners opnieuw in te richten. 

Het plan is officieel gemaakt samen met wijkbewoners en de voorbereidingen zijn gedaan voor de sloop- en sanering werkzaamheden. Het project is daarmee klaar om in de uitvoeringsfase te gaan.

Aannemer en planning

De nodige voorbereidingen zoals onderzoek- en vergunningentraject voor deze sloopwerkzaamheden zijn in orde. Sloop- en Grondwerken M. Heezen zal deze werkzaamheden gaan uitvoeren. Wat er van de aanwezige bomen en struiken gerooid moet worden, wordt weggehaald buiten het broedseizoen. Voor het groen dat we moeten weghalen, plaatsen we ook groen terug. Welk groen? Dat is in overleg gegaan met wijkbewoners.

Zoals aangegeven is het project klaar om in de uitvoeringsfase te gaan. De werkzaamheden zullen van start gaan in week 36 (vanaf 4 september) en zullen ongeveer een maand in beslag nemen.

Inrichtingsplan

Nadat de sloopwerkzaamheden afgerond zijn wordt het inrichtingsplan vertaald naar een bestek. Een bestek is een werkomschrijving met tekening waarmee een aannemer het inrichtingsplan gaat uitvoeren. De uiteindelijke vernieuwing is naar verwachting op zijn laatst in de lente van 2024 klaar. 

Transport

Het verloop van transporten zal gaan via de Maastrichterlaan- Nieuwenhagerheidstraat richting provinciale weg N300. Het gaat vooral om de aan- en afvoer van machines plus afvoer van puin en grond.