Wat is het?

Wilt u een kansspel organiseren, zoals een loterij, een bingo of een prijsvraag? Dan hebt u in bepaalde gevallen een vergunning nodig. Dit hangt af van het soort kansspel dat u organiseert. Het belangrijkste kenmerk van een kansspel is dat de deelnemer geen doorslaggevende invloed heeft op de uitslag.

Kleine kansspelen als bingo/kienen vallen niet onder de vergunningaanvraag. Een vereniging moet een dergelijke activiteit wel melden bij de gemeente.

Wat kost het?

 • Loterijvergunning: € 29,30.
 • Melding klein kansspel: € 5,20 (per keer).

Wat moet ik doen?

Vergunning aanvragen of melden

Loterij

Wilt u een loterij organiseren dan dient u hiervoor een kansspelvergunning aan te vragen met het formulier 'Loterij organiseren, aanvraag vergunning'. U vindt dit formulier bij Meteen regelen.

Klein kansspel (kienen, bingo)

Wilt u een klein kansspel organiseren, dan dient u de formulieren 'Klein kansspel, melding' en 'Klein kansspel, prijzenformulier' in te vullen. Deze vindt u bij Meteen regelen. Bij onjuiste of onvolledige invulling wordt de melding geacht niet te hebben plaatsgevonden.

Verantwoording

Uiterlijk 14 dagen na afloop van de kansspelbijeenkomst dient u een geheel uitgewerkte, gespecificeerde rekening en verantwoording van de opbrengsten en kosten overleggen met bijbehorende bewijsstukken en bescheiden. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier dat u vindt bij Meteen regelen.

Bij het organiseren van kleine kansspelen dienen de 'Voorschriften kleine kansspelen' in acht te worden genomen.

Heeft u vragen? 

Wij adviseren u om eerst de volledige, hier vermelde informatie te lezen. Heeft u daarna specifieke vragen, dan kunt u hiervoor terecht bij de afdeling Klant Contact Centrum. 

Hoe werkt het?

U mag een loterij organiseren als:

 • minimaal 50% van de opbrengst naar het goede doel gaat
 • u maximaal 50% van de opbrengst gebruikt om het prijzenpakket en de kosten te betalen

U mag een prijsvraag organiseren als:

 • de deelnemer er iets voor moet doen. Bijvoorbeeld een slagzin maken, een verhaal schrijven of een foto maken
 • een jury bepaalt wie de prijzen wint

U mag een bingo organiseren als:

 • een vereniging die minimaal 3 jaar bestaat de bingo organiseert
 • de waarde van de prijzen per spelronde maximaal € 400,- zijn
 • de waarde van de prijzen per bijeenkomst maximaal € 1.550,- zijn

U mag een kansspel ter promotie organiseren als u daar uitsluitend reclame mee wilt maken. Bijvoorbeeld voor een product, dienst of organisatie. U moet zich daarbij wel houden aan de regels die in de Gedragscode promotionele kansspelen staan. Deze gedragscode vindt u op de website van de Kansspelautoriteit(externe link).

Hoe lang duurt het?

 • Bij een vergunningsaanvraag ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.
 • Een melding neemt de gemeente voor kennisgeving aan. We sturen geen bevestiging. Als er vragen zijn, neemt de gemeente contact met u op.