In de 2e helft van  2024 vervangen wij in de Margrietstraat het riool met huisaansluitingen. 

Schetsontwerp in de maak

De riolering in de Margrietstraat is van 1951 en moet vervangen worden. Dit betekent dat de weg, stoepen en bijhorende openbare ruimte op de schop gaan. Het ‘volledig op de schop gaan’ heeft ook een voordeel. Bij het opnieuw inrichten van de straat willen wij zo veel mogelijk rekening houden met ideeën en wensen van bewoners.

Deze informatie is inmiddels verzameld en wij gaan hiermee aan de slag om een schetsontwerp op te stellen. Dit schetsontwerp zal naar verwachting in kwartaal 4 van 2023 aan de bewoners voorgelegd kunnen worden, waarbij nog de mogelijkheid is om op- en aanmerkingen te maken.

We streven ernaar om in de 2e helft van 2024 te starten met de uitvoering.