In de 2e helft van  2024 vervangen wij in de Margrietstraat het riool met huisaansluitingen. 

De riolering in de Margrietstraat is van 1951 en moet vervangen worden. Dit betekent dat de weg, stoepen en bijhorende openbare ruimte op de schop gaan. Het ‘volledig op de schop gaan’ heeft ook een voordeel. Bij het opnieuw inrichten van de straat willen wij zo veel mogelijk rekening houden met ideeën en wensen van bewoners.

Schetsontwerp

Met inbreng van bewoners/omwonenden hebben wij een schetsontwerp Margrietstraat gemaakt. In dit ontwerp ziet u in bruine kleur de erfverharding. In oranje kleur zijn de 'parkeervakken woonerf' weergegeven. De groenvoorzieningen zijn in groene kleur ingetekend. Ook de plekken van de snelheidsremmers zijn ingetekend met witte cirkels.

Heeft u moeite met het lezen van deze tekening, neem dan contact met ons op

Het spreekt voor zich dat wij dit schetsontwerp weer met de betreffende bewoners bespreken. Daarna werken we het schetsontwerp uit tot een definitief ontwerp.

Planning

Als het definitief ontwerp gereed is, dan plaatsen wij dit weer op deze projectpagina. We streven ernaar om in de 2e helft van 2024 te starten met de uitvoering.