Wat is het?

Wilt u een plaats innemen op de weekmarkt van Nieuwenhagen, Schaesberg en/of Ubach over Worms? Dan hebt u een marktvergunning nodig.

Voor kerstmarkten, snuffelmarkten en dergelijke kunt u een evenementenvergunning aanvragen. Zie evenement organiseren.

Wat kost het?

Losse standplaats: € 2,50 per m2 met een minimum van € 8,60 per maand.
Vaste standplaats: per m2 per maand: € 8,60

Wat moet ik doen?

Aanvraag vergunning

U kunt een vergunning voor een standplaats op een weekmarkt aanvragen met het formulier dat u vindt bij 'Meteen regelen'.

Vragen? Maak een afspraak

Wij adviseren u om eerst de volledige, hier vermelde informatie te lezen. Heeft u daarna specifieke vragen, dan kunt u hiervoor terecht bij de afdeling Klant Contact Centrum. Dit is uitsluitend mogelijk op afspraak

Hoe werkt het?

Omdat markthandel onder de ambulante handel valt, hebt u geen diploma’s nodig voor de verkoop van goederen op een markt. U moet zich wel inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Vaste plaats of een plaats als meeloper

Als u geen vaste plaats hebt, kunt u meedingen naar een plaats als meeloper (dagplaats).
De Casemanager Bijzondere Wetten wijst de dagplaatsen per branche toe.

Aanvullende informatie

Een marktplaatsvergunning is iets anders dan een standplaatsvergunning. U hebt een standplaatsvergunning nodig als u een standplaats wilt op een openbare plek in de open lucht. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

De vergunning is voor u persoonlijk, maar wel overdraagbaar. Als u een ondernemer kent die uw plek wil overnemen, dan vraagt u de gemeente toestemming om uw vergunning over te dragen.