We staan voor een flinke opgave; Landgraaf wil in 2040 energieneutraal zijn én in 2050 van het aardgas af zijn. Dat willen wij niet alleen; dat zijn afspraken die we gezamenlijk gemaakt hebben in het Klimaatakkoord. Die klus willen we samen klaren en daarbij hebben we de hulp nodig van onze inwoners. 

Daarvoor is de ‘Meedenkgroep Duurzaam Landgraaf’ gestart. Het doel van deze meedenkgroep is kennis en expertise uit onze eigen gemeente verzamelen om samen onze doelen te bereiken.

Hoe werkt het?

We werken als gemeente aan de Regionale Energie Strategie (RES) en de Transitievisie Warmte. Voor de RES kijken we waar we grootschalig energie gaan opwekken, met onder andere zon- en windenergie. In de Transitievisie Warmte beschrijven we de mogelijkheden om in Landgraaf te wonen zonder aardgas.

De Meedenkgroep Duurzaam Landgraaf is een groep van ongeveer 25 inwoners die actief meedenken in de energie- en warmtetransitie. We gaan in de Meedenkgroep Duurzaam Landgraaf bijvoorbeeld met de volgende vragen aan de slag:

  • Hoe kunnen we andere inwoners bij deze transities betrekken?
  • Welke afwegingen maken we in de keuze voor een alternatief voor aardgas, of het plaatsen van een windmolen of zonneveld?
  • Gaan we voor de meest duurzame alternatieven, de goedkoopste, of ergens er tussenin?

De Meedenkgroep Duurzaam Landgraaf komt regelmatig bij elkaar. 

Notulen

Van de overleggen van de meedenkgroep worden notulen gemaakt die u hieronder kunt vinden.  

Notulen overleg 9 maart 2021 (pdf)