Burgemeester

Burgemeester Richard de Boer met ambtsketen in Burgerzaal

Taken

 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • Personeel en organisatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Grensoverschrijdende samenwerking
 • Vergunningverlening APV
 • Dienstverlening
 • Juridische zaken
 • Communicatie
 • Huisvesting
 • Bedrijfsvoering

Nevenfuncties

 • Vice-voorzitter DB en AB Stadsregio Parkstad Limburg
 • Vice-voorzitter DB en AB RUD Zuid-Limburg
 • Voorzitter DB en AB Het Gegevenshuis
 • AB-lid VRZL
 • Lid adviescommissie Financiën en Personeel VRZL
 • Lid RBO
 • Ambassadeur van de Limburgse Beweging tegen Kindermishandeling
 • Lid en Beschermheer Bazuinenkorps Jong Leven Brunssum
 • Lid Scouting De Landgraaf te Brunssum
 • Lid VVD
 • Lid Provinciale Scoutingcommissie VVD Limburg (tevens kandidaatstellingscommissie bij verkiezingen PS van Limburg en AB van het Waterschap Limburg)
 • Plaatsvervangend portefeuillehouder Drugs/ Lid Stuurgroep Drugs RIEC Limburg
 • Gecertificeerd & Geregistreerd Toezichthouder bij Register Certified Board Member (RCBM).
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Jack Aldewereld 
 • Lid Comité van Aanbeveling Worldfestival Parade Brunssum
 • Lid Comité van Aanbeveling Reanimatie-Estafette Limburg
 • Lid Comité van Aanbeveling 100 jaar Landgraafs Mannenkoor (1924-2024).