DIRECT hulp nodig:

DIRECT hulp nodig voor kinderen of jeugd:

  • tijdens kantooruren: Jeugdteam Gemeente Landgraaf
  • buiten kantooruren contact opnemen met Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg. Dit is een samenwerkingsverband van XONAR, Mondriaan en Koraal voor alle vormen van jeugd-crisishulp in Zuid-Limburg. Telefoon: 043-604 5777.