Wat is het?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.

Zorgt u voor een partner, vriend(in), kind, buurman, buurvrouw? Dan kunt u vragen of u begeleid en geholpen kunt worden bij het uitvoeren van deze zware taak.

Hoe werkt het?

Voor mantelzorgers is ondersteuning beschikbaar. Heeft u behoefte aan een vrijblijvend gesprek, een luisterend oor of hulp bij praktische zaken en regeltaken? Dan kunt u contact opnemen met het steunpunt voor mantelzorgers Parkstad. Heeft u behoefte aan respijtzorg (vervangende mantelzorg voor als u een paar uur tijd voor uzelf nodig heeft) of bent u op zoek naar een activiteit in uw omgeving? Ook dan kunt u terecht bij de organisaties die in Landgraaf het Netwerk Informele Steun vormen.

Ook mensen die zelf, doordat ze bijvoorbeeld ziek of eenzaam zijn, ondersteuning nodig hebben kunnen terecht bij de organisaties van het Netwerk Informele Steun.

Contact

U kunt het steunpunt voor mantelzorgers en het netwerk bereiken via telefoonnummer 045-2114000 of info@mantelzorgparkstad.nl. De ondersteuning is vrijblijvend en kosteloos en is aanvullend op de professionele zorg die u mogelijk al heeft.

Aanvullende informatie

Uw zorg wordt gewaardeerd

De meeste waardering (en misschien wordt die niet altijd uitgesproken) krijgt u van de naaste waarvoor u zorgt.

Ook de gemeente Landgraaf waardeert het dat u, ook al is het voor u misschien vanzelfsprekend, de zorg voor uw naaste op u heeft genomen. Daarom organiseren we samen met het Steunpunt voor mantelzorgers ieder jaar een activiteit, speciaal voor alle Landgraafse mantelzorgers. Wilt u aan deze activiteit deelnemen, meld u dan aan bij het steunpunt.

Onze waardering willen we ook laten blijken via het mantelzorgcompliment. De invulling hiervan kan jaarlijks variëren. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor het mantelzorgcompliment of wilt u het mantelzorgcompliment aanvragen, neem dan contact op met ISD BOL.