Op maandag 9 oktober start het groot onderhoud en de verbetering van Park Strijthagen. Het gebied wordt flink opgeknapt. Het wordt overzichtelijker. Er komt een duidelijke terreinindeling en er worden maatregelen genomen om het park groener en duurzamer te maken.

Noodzaak reconstructie

Uit onderzoek is gebleken dat het gebied door veel mensen als rommelig wordt gezien. De wegindeling is onduidelijk, er is weinig groen en de verlichting is minimaal.

Werkzaamheden

De verkeersveiligheid wordt verbeterd doordat in de nieuwe situatie een aparte voet- en fietsverbinding wordt gemaakt. Hierdoor worden de voetgangers en (brom)fietsers zoveel mogelijk gescheiden van het autoverkeer.

Vanaf de Regenboogbrug zakt de voet- en fietsverbinding langzaam naar het niveau van nu. De parkeerplaatsen en de wegen worden in betonklinkers en asfalt uitgevoerd en zijn daardoor onder alle weersomstandigheden, 365 dagen per jaar te gebruiken. Een hele verbetering vergeleken met de situatie zoals die nu is.

Het regenwater loopt via sloten naar de waterbuffers. Deze voeren het water langzaam af naar het riool. Doorsijpelen van het regenwater is door de mijnsteenondergrond niet mogelijk.

De bomen op de parkeerplaats worden vervangen door nieuwe bomen in een betere ondergrond.

De jeugdontmoetingsplek (JOP container) verhuist naar een nieuw in te delen plek. Er verandert niets aan de sociale controle op en bereikbaarheid van de JOP.

Uitvoering

Aannemer KWS Infra B.V uit Eindhoven gaat deze taken voor de gemeente uitvoeren. Als het meezit zijn de werkzaamheden eind juli 2024 klaar.

Fasering aanleg Park Strijthagen

Om ervoor te zorgen dat alle plekken rondom Park Strijthagen te bereiken zijn, worden de werkzaamheden in 6 fases uitgevoerd.

Fase 1 - 9 oktober 2023 tot en met 15 november 2023

 • het plaatsen van bouwhekken;
 • het rooien van bomen en groen;
 • het maken van een tijdelijk voetpad voor de bereikbaarheid tussen de Regenboogbrug en de sporthal.

Fase 2 - november 2023 (week 46) tot en met april 2024 (week 15)

 • start grondwerkzaamheden;
 • opbreken wegverharding;
 • maken van een grondophoping bij de brug;
 • het uitgraven en wegbrengen van mijnsteen;
 • aanleg van het riool.

Fase 3 april 2024 (week 15) tot en met mei 2024 (week 20)

 • aanleg van waterbuffers, parkeerplaatsen en rijwegen.

Fase 4 mei 2024 (week 20) tot en met juni 2024 (week 24)

 • ingang Hofstraat.

Fase 5 juni 2024 (week 26) tot en met juli 2024 (week 29)

 • nieuwe fiets- en voetgangersoversteek Hofstraat.

Fase 6 juni 2024 (week 27) tot en met juli 2024 (week 29)

 • afmaken klussen;
 • het schoon maken van het terrein.

Natuurlijk hangt het handhaven van de planning af van verschillende situaties zoals bijvoorbeeld het weer. De werkzaamheden worden uitgevoerd op maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 17.00 uur.

Verkeer en parkeren

Het gebied blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Vanaf de Hofstraat via tijdelijke routes, vanaf de Regenboogbrug via een tijdelijk looppad.

De parkeerplaats bij de Regenboogbrug over de Hofstraat gaat helemaal dicht. U kunt parkeren op de parkeerplaats bij sporthal Strijthagen. Vanaf hier maken we voor alle voetgangers een looproute richting de brug.

Wij willen u vragen om de looproutes die aangegeven zijn te volgen en de werkzone niet in te gaan. De looproutes zijn afgezet met hekken zodat iedereen kan oversteken.

Met al deze extra inspanningen krijgt Park Strijthagen een flinke opwaardering en biedt het straks ruimte voor iedereen.

In onderstaande afbeelding is te zien hoe de parkeerplaatsen en de beplanting uiteindelijk uit gaan zien:

Parkeerplaats Strijthagen