Ouderenzorg wordt voor onze gemeente uitgevoerd door de welzijnsorganisatie Welsun.

De activiteiten van Welsun zijn erop gericht om u als oudere de mogelijkheid te bieden om op een prettige manier zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, met behoud van de regie over uw leven. De uitvoering gebeurt mede door de inzet van vele geschoolde vrijwilligers, onder regie en eindverantwoordelijkheid van Welsun.

U kunt bij Welsun onder andere terecht voor ondersteuning bij thuisadministratie en het invullen van de belastingpapieren. Maar ook als u samen met anderen een hobby wilt uitoefenen, kan Welsun u van dienst zijn. Zo is er een aantal zogenaamde huiskamerprojecten. Huiskamers zijn kleinschalige ontmoetingsruimtes voor senioren, met als doel om de maatschappelijke participatie en sociale ontmoeting van senioren in hun eigen woon- en leefomgeving te bevorderen.

Meer informatie

Wilt u meer weten, kijk dan op de website van Welsun.

U kunt met uw vragen natuurlijk ook bij uw wijkteam terecht.