Wat is het?

In een aantal straten is een blauwe zone ingesteld om langdurig parkeren tegen te gaan. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • Wilt u parkeren in een parkeerschijfzone (blauwe zone) dan bent u verplicht een parkeerschijf te gebruiken.
  • De maximale parkeertijd staat op het verkeersbord bij de zone.

Wat moet ik doen?

Ontheffing aanvragen

U kunt een ontheffing aanvragen met behulp van het formulier dat u vindt bij 'Meteen regelen'. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Vragen? 

Wij adviseren u om eerst de volledige, hier vermelde informatie te lezen. Heeft u daarna specifieke vragen, dan kunt u hiervoor terecht bij de afdeling Klant Contact Centrum. 

Hoe werkt het?

Ontheffing in de blauwe zone Dorpstraat/Hoogstraat en Pucciniplein (rondom winkelcentrum Op de Kamp)

U kunt een tijdelijke ontheffing aanvragen als u bewoner of als ondernemer gevestigd bent in Winkelcentrum Op de Kamp en er een incidentele omstandigheid is waardoor u langer wilt parkeren dan de toegestane parkeertijd (bijvoorbeeld werkzaamheden of een verhuizing)..

Ontheffing in de blauwe zone Kamperstraat/Lambermonstraat/Hoogstraat/Kampstraat

U kunt hier als bewoner of ondernemer een ontheffing aanvragen om langer te mogen parkeren.

Bewonersontheffing

  • Een bewonersontheffing wordt uitsluitend verleend aan bewoners van de Kamperstraat, het deel van de Lambermonstraat dat aaansluit aan de Kamperstraat, Hoogstraat, huisnummers 229 en 231 en Kampstraat, huisnummers 61 en 63.
  • Een bewonersontheffing wordt verleend indien het kentekenbewijs van een motorvoertuig waarvoor ontheffing wordt gevraagd, op naam staat van een van de bewoners van het betreffende adres en de aanvrager een geldig rijbewijs kan overleggen.
  • Een bewonersontheffing wordt eveneens verleend indien de aanvrager het aangegeven motorvoertuig heeft gehuurd of geleased of indien het een bedrijfsvoertuig betreft dat hem ter beschikking is gesteld door het bedrijf waar hij werkzaam is.

Zakelijke ontheffing

  • Een zakelijke ontheffing wordt uitsluitend verleend aan een bedrijf of instelling, een medewerker en/of eigenaar daarvan.
  • Een zakelijke ontheffing wordt verleend indien het kentekenbewijs van een motorvoertuig waarvoor ontheffing wordt verzocht, op naam staat van het bedrijf of instelling, een medewerker en/of eigenaar daarvan.
  • Een zakelijke ontheffing wordt eveneens verleend indien het bedrijf of instelling een medewerker en/of eigenaar daarvan, het aangegeven motorvoertuig heeft gehuurd of geleased of indien het een bedrijfsvoertuig betreft dat hem ter beschikking is gesteld door het bedrijf aar hij werkzaam is.