Zes Limburgse gemeenten (Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld), de Provincie Limburg en IBA Parkstad hebben de handen in elkaar geslagen: zij werken samen aan een nieuwe toeristische fietsroute in Parkstad. Deze 34 km lange Parkstadroute is een bijzondere en hoogwaardige langzaamverkeersroute die door het stedelijk gebied van Parkstad Limburg gaat lopen.

Het doel van deze route is het verbinden en zichtbaar maken van de vele attracties en groengebieden binnen dit stedelijke gebied. De route heeft daarmee een recreatieve betekenis, zowel voor de toerist van buiten Parkstad als voor de inwoners van Parkstad. Daarnaast kan de route ook worden gebruikt als functionele route, bijvoorbeeld om naar school of naar het werk te fietsen.

Binnen Landgraaf verbindt de Parkstadroute (voormalige werktitel: Leisure Lane) onder andere Slot Schaesberg, de Leenhof, het Eikske en Park Gravenrode. Binnen Park Gravenrode loopt de Parkstadroute langs de Wilhelminaberg, de Overste Hof en Kasteel Strijthagen. Langs de route worden diverse rustplekken aangelegd. De route wordt herkenbaar gemaakt, onder andere door toepassing van bijzondere materialen en een bijzondere belettering.

Alle actuele informatie over de Parkstadroute kunt u vinden op de website die de provincie Limburg hier speciaal voor heeft ingericht.