Wat is het?

Hebt u kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar? Dan heeft u in onze gemeente recht op kinderopvang met voorschoolse educatie. Voorschoolse educatie zorgt voor een goede start op de basisschool. Ook in groepen 1 en 2 van het basisonderwijs in Landgraaf wordt vanuit voorschoolse educatie gewerkt.

In Landgraaf kunt u kiezen tussen drie aanbieders van peuteropvang. Ze werken allemaal aan voorschoolse educatie. U kunt terecht bij:

:Gaat u gebruik maken van peuteropvang, dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Wat moet ik doen?

Doorloop de volgende stappen:

  1. Kies een peuteropvanglocatie
  2. Sluit een contract af met de peuteropvanglocatie
  3. Vraag kinderopvangtoeslag aan: kijk verder op de website van de Belastingdienst bij Kinderopvangtoeslag.
  4. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan wordt er door de peuteropvang een vergelijkbare aanvullende vergoeding bij de gemeente Landgraaf aangevraagd.

Hulp nodig? Vraag JenS om hulp als u er niet goed uitkomt.

Aanvullende informatie

Een peuter leert de taal doordat mensen met hen praten, zingen of samen boekjes lezen. De peuteropvang (of de kinderopvang) draagt, door het omgaan met de pedagogisch medewerkers en andere kinderen, bij aan het leren van de taal. Zeker als een kind de taal nog moeilijk vindt, is het heel belangrijk om naar de peuteropvang te gaan. VVE-peuteropvang daarnaast heeft ook speciale programma’s waarin extra aandacht is voor taal. Uw kind wordt zo goed voorbereid op de basisschool. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.