Het is voor kinderen het beste om op te groeien in een gezinssituatie. Kan dat niet bij de eigen ouders? Dan staat in de Jeugdwet dat een kind het best kan opgroeien op een plek die zoveel mogelijk lijkt op een natuurlijke gezinssituatie, zoals een pleeggezin (pleegzorg) of een gezinshuis. 

Hoe werkt het?

Als een kind in een pleeggezin of gezinshuis wordt geplaatst, gaat daar heel wat aan vooraf:

  • Het begint met een hulpvraag vanuit de ouders of het kind. Deze komt terecht bij team Jeugd van gemeente Landgraaf. Dit kan rechtstreeks of via een al betrokken 'Gecertificeerde Instelling' zoals Bureau Jeugdzorg.
  • Team Jeugd of de Gecertificeerde Instelling kijkt waar het kind het beste kan wonen. Bij een pleeggezin of in een gezinshuis. Er wordt niet alleen gekeken naar de meest passende plek, maar ook naar welke organisatie deze plek kan bieden. 
  • De Gecertificeerde Instelling begeleidt het kind en het gezin. 

Hieronder vindt u meer informatie over pleegzorg (pleeggezinnen) en gezinshuizen. 

Pleegzorg

Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Het kind wordt dan niet door de eigen ouders maar door pleegouders verzorgd en opgevoed. Pleegkinderen blijven de wettelijke kinderen van hun ouders. Pleegouders zijn vrijwilligers. Zij hebben recht op pleegvergoeding en begeleiding. 

Er zijn verschillende vormen van pleegzorg: kort- of langdurig; voltijd of deeltijd. Ook is er pleegzorg tijdens vakanties, in het weekend of als crisisopvang.

Soms is het mogelijk dat een kind bij familie of bekenden gaat wonen. Opvang bij familie of bekenden heet netwerkpleegzorg. Deze pleeggezinnen worden gescreend door de pleegzorgorganisatie.
Is netwerkpleegzorg niet mogelijk? Dan kan het kind worden geplaatst bij een passend pleeggezin dat is ingeschreven bij een pleegzorgorganisatie. Dit heet 'bestandspleegzorg'. Dit is pleegzorg waarbij een kind en het pleeggezin elkaar voor de plaatsing nog niet kenden. 

Informatie voor ouders

Gezinshuizen

Sommige kinderen kunnen door problematiek of specifieke behandelingen niet in de pleegzorg terecht. Een gezinshuis biedt dan een stabiele plek waar zij kunnen herstellen en zich kunnen ontwikkelen. Minimaal één ouder in het gezinshuis heeft een professionele achtergrond en ontvangt een salaris of vergoeding voor het werk als gezinshuisouder.

Voor plaatsing van een kind of jongere in een gezinshuis is altijd toestemming nodig van de gemeente, omdat zij de plaatsing financiert. De gemeente verleent die toestemming door middel van een zogenaamde verleningsbeschikking. 

Informatie voor ouders

Lees meer over gezinshuizen ten opzichte van pleeggezinnen op Verschillen tussen pleeggezin en gezinshuis | Pleegzorg.nl.

Wilt u pleegouder worden?

Opgroeiende kinderen hebben een stabiele en veilige omgeving nodig. Dat kan helaas niet altijd thuis. Daarom is het mooi dat er pleeggezinnen zijn die een 2e thuis bieden. Een plek waar kinderen terecht kunnen als het thuis even niet gaat. Pleegouders ontvangen een vergoeding voor de onkosten. Dit heet de pleegvergoeding. Deze vergoeding wordt niet als inkomen meegeteld. Pleegouders hebben ook recht op begeleiding.

Wilt u iets betekenen voor de vele kinderen die op de wachtlijst staan voor een plek bij een pleeggezin? Als fulltime of parttime pleegouder (waar een kind bijvoorbeeld in het weekend of in de vakantie kan logeren)? Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen? Kijk dan voor meer informatie op onderstaande websites:  

Organisaties die pleegouders aannemen

Wilt u een gezinshuis opstarten?

Heeft u interesse in het opstarten van een gezinshuis, neem dan contact op met de beleidsadviseur bij afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (zie Contact en openingstijden). Zij kan in een oriënterend gesprek meer toelichting geven over bijvoorbeeld de benodigde vergunningen. 

Organisaties met gezinshuizen