Wat is het?

Om producten en diensten te kunnen leveren, verwerkt de overheid een aantal van uw persoonsgegevens. Deze zijn opgenomen in de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP) of in andere systemen. Het is mogelijk om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die van u verwerkt worden.
Let op: U krijgt in dat geval geen uittreksel uit de BRP. Kijk voor meer informatie daarover bij Uittreksel persoonsgegevens BRP.

Wat moet ik doen?

Wilt u weten of de gemeente Landgraaf persoonsgegevens van u verwerkt, dan kunt u online een verzoek voor inzage indienen met het elektronische formulier dat u vindt bij Meteen regelen. In het geval dat wij daadwerkelijk persoonsgegevens van u verwerken, krijgt u van ons een overzicht van de gegevensverwerkingen toegestuurd.

Bij vragen kunt u terecht bij de Functionaris voor gegevensbescherming van onze gemeente. Kijk voor meer informatie in de Privacyverklaring.

Hoe lang duurt het?

De gemeente is verplicht binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek om inzage in de verwerking(en) van uw persoonsgegevens een schriftelijke reactie te geven.

Aanvullende informatie

Het is ook mogelijk om een verzoek per brief in te dienen. Deze dient in ieder geval te bevatten: uw naam, adresgegevens, handtekening. Verder kunt u de reden van uw verzoek vermelden. Dit is niet verplicht. Als u geen reden aangeeft, kan uw verzoek als onvoldoende concreet beschouwd worden en bestaat de mogelijkheid dat wij u verzoek niet kunnen behandelen. Bij de brief dient u een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) toe te voegen, zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen.