Wat is het?

Om producten en diensten te kunnen leveren, verwerkt de overheid een aantal van uw persoonsgegevens. Deze zijn opgenomen in de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP) of in andere systemen. Het is mogelijk om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die van u verwerkt worden.

Geen uittreksel BRP

Let op: U krijgt in dat geval geen uittreksel uit de BRP. Dat heeft u bijvoorbeeld nodig voor de wooncorporatie als u gaat verhuizen. Kijk voor meer informatie over het aanvragen van zo'n uittreksel bij Uittreksel persoonsgegevens BRP.

Wat moet ik doen?

Wilt u weten of de gemeente Landgraaf persoonsgegevens van u verwerkt, dan kunt u online een verzoek voor inzage indienen met het elektronische formulier dat u vindt bij Meteen regelen. In het geval dat wij daadwerkelijk persoonsgegevens van u verwerken, krijgt u inzage in deze gegevensverwerkingen. 

Bij vragen kunt u terecht bij de Functionaris voor gegevensbescherming van onze gemeente. Kijk voor meer informatie in de Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die te maken hebben met bijstand, WWB, Participatiewet, IOAW, IOZ of BBZ, worden vastgelegd in het uitkeringsdossier dat wordt bijgehouden door ISD BOL. Ook deze gegevens kunt u inzien. Kijk voor meer informatie op de website van ISD BOL bij Ik wil mijn dossier inzien. Mag dat?(externe link)

Hoe lang duurt het?

De gemeente is verplicht binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek om inzage in de verwerking(en) van uw persoonsgegevens een schriftelijke reactie te geven.

Aanvullende informatie

Het is mogelijk om een verzoek per brief in te dienen. Deze brief dient in ieder geval te bevatten: uw naam, adresgegevens, handtekening. Verder kunt u de reden van uw verzoek vermelden. Dit is niet verplicht. Als u geen reden aangeeft, kan uw verzoek als onvoldoende concreet beschouwd worden en bestaat de mogelijkheid dat wij u verzoek niet kunnen behandelen. 
Bij de brief dient u een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) toe te voegen, zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen. Deze gebruiken wij uitsluitend om uw identiteit vast te stellen. We slaan deze kopie dus niet op in onze systemen.