Tijdens Pinkpop gelden er regels voor openingstijden, scootmobiels, drones, flyeren, camerabewaking en vuurwerk.

Openingstijden festivalterrein

Kijk op de website van Pinkpop > Festivalterrein.

Luchtverkeer: tijdelijk gebied met beperkingen

Een begrensd gebied in Landgraaf is aangewezen als tijdelijk gebied met beperkingen. Dit leest u in de Beschikking van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Drones

Het gebruik van drones/onbemande vliegtuigen is niet toegestaan op grond van Artikel 2e van de Regeling Modelvliegen. 

Flyeren

Tijdens Pinkpop is het verboden om in en rondom het festivalgebied gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen onder publiek te verspreiden of openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken.

Camerabewaking

Gedurende de Pinkpopdagen is er uitgebreide camerabewaking op het festivalterrein, campings en de omgeving.

Dit is vastgelegd in Cameratoezicht in de openbare ruimte ten behoeve van Pinkpop 2022 op Overheid.nl.
Zoals in het besluit te lezen is, wordt van donderdag 16 juni tot en met maandag 20 juni 2022 cameratoezicht ingezet ter handhaving van de openbare orde en ten behoeve van crowdcontrol en crowdmanagement.

Het cameratoezicht bestaat uit 6 camera’s, te weten:

  • 1 camera bij de hoofdingang op de Hofstraat (in een stellage), waarbij zowel de ruimte links als rechts van de hoofdingang zichtbaar zal zijn;
  • 1 camera bij rotonde Mensheggerweg/Einsteinstraat;
  • 1 camera bij rotonde Hofstraat/Einsteinstraat;
  • 1 camera bij NS-station Landgraaf, waarbij zowel de toegang tot de perrons als de perrons zichtbaar zijn;
  • 1 camera bij de nooduitgang aan de Overste Hofweg;
  • 1 extra camera op de Wilhelminaberg (buiten de reguliere camera's).

Kijk voor de exacte posities van de camera’s bij Situatietekening camerabewaking tijdens Pinkpop (pdf) .

De camera’s staan 24 uur per dag aan, de camerabeelden worden live uitgekeken en maximaal 4 weken bewaard.
De politie bekijkt de bewaarde camerabeelden indien er klachten worden ingediend, aangifte wordt gedaan, strafbare feiten zijn gepleegd, of indien dit van belang is naar aanleiding van incidenten of (dreigende) verstoringen van de openbare orde en veiligheid.

We zijn ons ervan bewust dat cameratoezicht een inbreuk kan zijn op uw privacy. Deze inbreuk wordt gerechtvaardigd, omdat er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden: er worden 70.000 bezoekers per dag verwacht. Dat is bijna een verdubbeling van het totale inwoneraantal van Landgraaf (en het is ook nog binnen een beperkt gebied) en het cameratoezicht wordt voor een korte tijdsperiode ingezet.

Vuurwerk

Op alle festivaldagen wordt 's avonds vuurwerk afgestoken. Op Pinkpopzondag is om 24.00 uur het traditionele vuurwerk ter afsluiting.

Scootmobiels

Kijk op de website van Pinkpop > Festivalterrein bij het kopje Mindervaliden.