Tijdens Pinkpop gelden diverse regels waar rekening mee gehouden dient te worden.

Eindtijden programma en campingtainment

Megaland

Het festivalprogramma op Megaland begint iedere dag rond 12.00 uur en het terrein gaat dicht om 0.00 uur.

Campings

Op camping A en B is een randprogramma. Dit 'campingtainment' heeft de volgende tijden:

Camping A: alle dagen uiterlijk tot 1.00 uur 's nachts.

Camping B:

 • donderdag en zondag uiterlijk tot 2.00 uur 's nachts 
 • vrijdag en zaterdag uiterlijk tot 3.30 uur 's nachts.

Op camping C is geen campingtainment.

Luchtverkeer

Een begrensd gebied in Landgraaf is aangewezen als tijdelijk gebied met beperkingen voor het uitvoeren van vluchten. Onder andere is het gebruik van drones is niet toegestaan.

Kijk voor meer informatie in de Beschikking van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, houdende aanwijzing van een tijdelijk gebied met beperkingen Landgraaf, Inspectie Leefomgeving en Transport(externe link).

Flyeren

Tijdens Pinkpop is het verboden om in en rondom het festivalgebied gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen onder publiek te verspreiden of openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken.

Cameratoezicht

Ten behoeve van openbare orde en veiligheid wordt er tijdelijk cameratoezicht ingezet in de straten en omgeving van Megaland. Dit is vastgelegd in het besluit Tijdelijk cameratoezicht in de openbare ruimte ten behoeve van Bruce Springsteen en Pinkpop(externe link) op Overheid.nl. Zoals in het besluit te lezen is, vindt cameratoezicht plaats van zaterdag 10 juni tot en met maandag 19 juni.

Het cameratoezicht bestaat uit 8 camera’s, te weten:

 • G1: 1 camera bij de hoofdingang op de Hofstraat (in een stellage), waarbij zowel de ruimte links als rechts van de hoofdingang zichtbaar zal zijn;
 • G2: 1 camera bij rotonde Hofstraat/Einsteinstraat;
 • G3: 1 camera bij rotonde Mensheggerweg/Einsteinstraat;
 • G4 + M2: 2 camera’s bij NS-station Landgraaf, waarbij zowel de toegang tot de perrons als de perrons zichtbaar zijn;
 • G5: 1 camera bij rotonde Witte Wereld/Hofstraat;
 • G6: 1 camera op de Wilhelminaberg met zicht op de trappen;
 • M3: 1 camera bij Tunnelweg/Vakschoolweg.

(Kijk voor de exacte plaats van de camera’s in de situatieschets in het besluit).

De camera’s staan alleen aan tijdens het popconcert van Bruce Springsteen van zondag 11 juni 2023 10.00 uur tot maandag 12 juni 3.00 uur en gedurende de festivaldagen van Pinkpop 2023 van donderdag 15 juni 2023 13.00 uur tot maandag 19 juni 16.00 uur. 

De camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard. De politie bekijkt de bewaarde camerabeelden indien er klachten worden ingediend, aangifte wordt gedaan, strafbare feiten zijn gepleegd, of indien dit van belang is naar aanleiding van incidenten of (dreigende) verstoringen van de openbare orde en veiligheid.

Er is ook cameratoezicht op het festivalterrein en de campings. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de Pinkpop-organisatie.

Vuurwerk

Er is een aantal officiële vuurwerkmomenten op het Megaland-terrein:

 • Vrijdag: vuurwerk tussen 22.00 - 0.00 uur
 • Zondag: vuurwerk tussen 0.00 - 0.10 uur
 • Zondag: lasershow tussen 22.00 - 0.00 uur
 • Zondag: vlammenshow tussen 20.30 - 21.45 uur.