Overheid.nl

We zijn als gemeente verplicht om onze regelgeving (verordeningen) te publiceren op de website van Overheid.nl.

Bekijk de regels en verordeningen van gemeente Landgraaf op Overheid.nl

U vindt hier alle onderwerpen waar algemeen verbindende voorschriften voor zijn afgesproken (leges, bouwen en wonen, evenementen, belastingen enzovoort).

U kunt op Overheid.nl ook zoeken binnen lokale wet- en regelgeving.

APV

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is een door de gemeente uitgevaardigde regel die voor alle inwoners geldt. In de APV staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Bekijk de APV op Overheid.nl