Wat is het?

Door de klimaatverandering krijgen wij steeds vaker te maken met hevige neerslag.  Dit zorgt voor hevige overlast zoals riool-overstromingen en ondergelopen straten. Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden moeten we nu ingrijpen.

Daarom heeft Gemeente Landgraaf in samenwerking met de andere Parkstadgemeenten de 'Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater' in het leven geroepen. Op basis daarvan kunt u als woningeigenaar onder voorwaarden in aanmerking komen voor subsidie wanneer u uw regenpijp afkoppelt van het openbaar gemengd rioolstelsel. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de wijze en omvang van afkoppelen.

Wat moet ik doen?

Wilt u in aanmerking komen voor de subsidie, ga dan naar het aanmeldformulier op de website van Royal HaskoningDHV via 'Meteen regelen' en verstuur dit.  Royal HaskoningDHV verzorgt voor alle Parkstad-gemeenten de aanmeldingen, neemt contact met u op, helpt u bij de daadwerkelijke subsidie-aanvraag, coördineert de afhandeling, verstrekt maatwerkadvies en voert achteraf controle uit over de getroffen maatregelen in de tuinen.

Informatie en tips

Wilt u meer informatie over hoe om te gaan met de steeds vaker voorkomende hevige neerslag, kijk dan op de website Parkstad Waterklaar.

Hoe werkt het?

  • U kunt zich alleen aanmelden als u woningeigenaar bent.
  • Om in aanmerking te komen voor de subsidie mag u pas afkoppelen als uw subsidieaanvraag is goedgekeurd. De werkzaamheden moeten vervolgens binnen 3 maanden na subsidieverlening starten en binnen 6 maanden klaar zijn.
  • Wanneer u in een nieuwbouwwoning woont, is uw huis waarschijnlijk al afgekoppeld van het riool en kunt u waarschijnlijk geen subsidie krijgen.
  • Woont u in een gebied waar een gescheiden rioolstelsel ligt? Dan wordt eerst onderzocht of er nog regenwater is aangesloten op het vuilwaterriool voordat een aanvraag in behandeling wordt genomen.
  • Woont u in een straat waar de regenpijp aan de voorkant van uw huis op kosten van gemeente Landgraaf wordt afgekoppeld (zie Regenpijp, afkoppeling), dan komt u daarvoor niet in aanmerking voor de subsidie. Wilt u aan de achterzijde van uw huis ook regenwater afkoppelen, dan kunt u wel in aanmerking komen voor de subsidie.

Een volledig overzicht van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie zijn beschreven in de subsidieverordening.