Binnen elke gemeente is een rekenkamercommissie ingesteld. In Landgraaf is de rekenkamercommissie belegd bij de Griffie.

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad door onderzoek naar de besteding van de gemeentelijke middelen. De commissie houdt raad, college en ambtenaren regelmatig een spiegel voor: waar gaat het goed (en moet dus vooral zo blijven), en waar kan het beter?

De Rekenkamercommissie Landgraaf heeft in  de voorgaande jaren onder andere de volgende onderzoeken uitgevoerd:

  • Informatiebeveiliging
  • Buitenring

Suggesties voor onderzoek?

De rekenkamercommissie Landgraaf staat open voor suggesties voor onderzoek van burgers, belangengroeperingen, college, ambtenaren enz. Onderwerpen moeten wel het individuele geval overstijgen: de rekenkamercommissie heeft een andere rol dan de klachtencommissie of de ombudsman. En er zijn altijd meer onderwerpen dan de rekenkamercommissie qua capaciteit aankan; zij moet dus keuzes maken in wat zij wel en niet onderzoekt.

Meer weten?

Neem dan contact op met de Griffie van onze gemeente.

Privacyverklaring

De Rekenkamercommissie Landgraaf kan in verband met onderzoek persoonsgegevens verwerken. Dat gebeurt met de noodzakelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese privacywetgeving (AVG). In de privacyverklaring (pdf)link naar pdf bestand leest u hoe de rekenkamercommissie omgaat met persoonsgegevens.