Snelheidswaarschuwing - smileys

Wat moet ik doen?

Vindt u als inwoner of als buurt- of belangenvereniging dat er in uw straat te hard wordt gereden en is er behoefte aan een smiley? Meldt dit dan via een melding over de woonomgeving of via uw wijkcoördinator (zie de webpagina In de wijk).

Hoe werkt het?

  • U heeft het idee dat bij u in de straat te hard wordt gereden en meldt dit aan de gemeente.
  • De melding komt ter behandeling terecht bij een deskundige. Deze beoordeelt of het plaatsen van een smiley inzicht geeft in het probleem.
  • Zo ja, dan wordt de smiley zo dicht mogelijk bij uw woning opgehangen aan een geschikte lichtmast en correct ingesteld.
  • Vanaf dan meet de smiley de snelheid van passerend verkeer en geeft indien nodig een waarschuwing.
  • Na een periode worden de resultaten van de snelheidsmetingen uitgelezen.
  • Op basis van de meetresultaten bepaalt een verkeerskundige of er vervolgstappen genomen moeten worden.
  • U krijgt een terugkoppeling over de meetresultaten en de eventuele vervolgstappen.