Wat is het?

U mag niet zomaar een spandoek ophangen of aankondigingsbord plaatsen aan de openbare weg. Bijvoorbeeld om een evenement aan te kondigen of gedachte of gevoelens te openbaren. Wilt u dat toch doen? Dan heeft u hiervoor een vergunning van de gemeente nodig.

Wat kost het?

Een vergunning kost € 42,11.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

 • waarom u het spandoek of bord wilt plaatsen.
 • op welke (aangewezen) plek u uw spandoek of bord wilt plaatsen
 • wanneer en hoe lang u het spandoek of bord plaatst
 • hoe groot het spandoek of bord is.

Hoe werkt het?

Als u een spandoek wilt ophangen, vraagt u zichzelf dan het volgende af:

 • Is normaal gebruik van de weg mogelijk?
 • Is de veiligheid van voetgangers en ander verkeer in gevaar?
 • Is er overlast voor omwonenden?
 • Kan de boodschap kwetsend zijn voor anderen?
 • Wordt het straatbeeld ontsierd?

Let op! De gemeente mag commerciële reclameteksten op spandoeken weigeren.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken hoort u of u een vergunning krijgt.

Extra informatie

De gemeente kan eisen dat uw spandoek wind en/of lucht doorlaat. Let verder op het volgende:

 • Zorg ervoor dat u het spandoek goed vastmaakt.
 • Zorg ervoor dat u geen schade veroorzaakt aan bomen, muren of lantaarnpalen.
 • Zorg ervoor dat het spandoek tegen het weer kan.