Wat is het?

De subsidieregeling ‘Stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen’ is een middel om nieuwe initiatieven van ondernemers in de winkelkernen van Landgraaf te bevorderen en de commerciële leegstand terug te dringen. We willen ondernemers die hier starten een extra steuntje in de rug bieden.

Daarnaast heeft de subsidie tot doel de winkelgebieden verder te concentreren en eigenaren van leegstaande winkelpanden buiten de winkelkernen te stimuleren hun pand zodanig aan te passen dat het beter aansluit bij de gewijzigde functie en daardoor toekomstbestendig is. Hierdoor wordt de aantrekkelijkheid van de winkelkernen vergroot en de leefbaarheid van de aangrenzende gebieden verbeterd.

Hoe werkt het?

Deze subsidieregeling valt uiteen in een tweetal impulssubsidies:

  • Stimuleringssubsidie: Ondernemers, die voldoen aan de voorwaarden, kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige financiële bijdrage van €6.000,- voor de invulling van een leegstaand winkelpand in een van de winkelkernen.
  • Transformatiesubsidie: Pandeigenaren, die voldoen aan de voorwaarden, kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige financiële bijdrage van €15.000,- indien zij hun leegstaande winkelpand met retailbestemming transformeren, waarbij de retailbestemming eraf gaat.

Beide subsidies worden uitbetaald in twee tranches: 50% bij start (opening/oplevering werk) en 50% na 1 jaar.

Lees voor meer informatie en de voorwaarden de Subsidieverordening Stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen.

Wat moet ik doen?

  • Bent u van plan een onderneming te starten in onze gemeente en heeft u daarbij een leegstaand (winkel)pand op het oog?
  • Heeft u een leegstaand winkelpand en wilt u er iets (anders) mee?  (zie ook 'Aanvullende informatie').

Neem dan contact op met team Economie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken of met Stichting Streetwise. Gezamenlijk kunnen we bekijken in hoeverre de subsidieregeling voor u van toepassing is of dat er op andere wijze ondersteuning c.q. begeleiding gewenst is (zie ook 'Aanvullende informatie').

De uiteindelijke subsidieaanvraag dient schriftelijk te worden ingediend bij het college. In een aantal gevallen dient u daarbij een de-minimis-verklaring in te dienen. Meer informatie en formulieren vindt u op de website Europadecentraal.

Aanvullende informatie

De Stichting Streetwise ondersteunt de gemeente bij het op duurzame en effectieve wijze invulling geven aan leegstaande winkelpanden. Zij is er voor startende en ervaren ondernemers die hun concept in een van de winkelgebieden willen realiseren. Om dit te bereiken ondersteunen zij in alle voorbereidende stappen naar het openen van de onderneming, zoals:

  •  opzet van ondernemingsplan en financieel plan
  •  vinden van een geschikte locatie binnen een van de winkelgebieden
  •  bemiddeling in huurvoorwaarden
  •  financieringsmogelijkheden
  •  begeleiden van aanvraag vergunningen.

Dankzij dit begeleidingstraject heeft de ondernemer de best mogelijke start van zijn of haar onderneming. Dit traject wordt aangeboden door de overheid en is daardoor kosteloos voor de ondernemer.