Meteen regelen

Afspraak maken

Wat is het?

Onder venten wordt verstaan het in de uitoefening van de  ambulante handel te koop aanbieden,  verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis.

Onder venten wordt niet verstaan:

  • het aan huis afleveren van goederen in het kader van de exploitatie van een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet; 
  • het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op jaarmarkten en markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet  of op snuffelmarkten als bedoeld in artikel 5.2.4 van de Algemene plaatselijke verordening;
  • het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op een standplaats als bedoeld in artikel 5.2.3. van deze verordening. 

Het is verboden te venten:

  • op de in het belang van de openbare orde aangewezen openbare plaatsen;  
  • op maandag tot en met zondag tussen 21.00 uur en 09.00 uur.

Wat moet ik doen?

Afspraak maken

Heeft u specifieke vragen, neem dan contact op met de afdeling Klant Contact Centrum. Dit is uitsluitend mogelijk op afspraak

Aanvullende informatie

Dit product wordt ook wel 'ambulante handel' genoemd.