Hier vindt u alle informatie over verkeer, wegafsluitingen, parkeerverboden en nog veel meer die gelden in de periode van donderdag 15 juni t/m maandag 19 juni. Het officiële besluit vindt u op de website van Overheid.nl bij Verkeersbesluit ten behoeve van Pinkpop 2023(externe link).

Wegafsluitingen

In verband met Pinkpop wordt een groot aantal straten afgesloten voor verkeer. Deze gebieden zijn uiteraard wel te voet te bereiken. De bewoners van de betreffende straten ontvangen doorlaatbewijzen. 
Kijk op de Pinkpopkaart (pdf) als u in één oogopslag wilt zien welke straten afgesloten zijn. Deze zijn roze weergegeven.

Zoals ook op de kaart te zien is, worden in de directe omgeving van het evenemententerrein de volgende wegen afgesloten:

 • Hofstraat, tussen de Euregioweg en de Einsteinstraat – afgesloten van donderdag 12.00 tot maandag 13.00 uur. 
 • Einsteinstraat, tussen de Edisonstraat en de Mensheggerweg – afgesloten van donderdag 15.00 tot maandag 05.00 uur.
 • Heistraat, tussen de Tunnelweg en de Hofstraat – afgesloten van donderdag 12.00 tot maandag 13.00 uur.
 • Tunnelweg, tussen de Strijthagenweg en Heistraat - afgesloten op vrijdag, zaterdag en zondag van 09.00 tot 02.00 uur.
 • De Gravenweg wordt afgesloten voor het creëren van een pendelbushalte. De Gravenweg is afgesloten tussen de rotondes onder het viaduct in de richting van de Schanserweg op vrijdag, zaterdag en zondag van 09.00 en 02.00 uur. De Gravenweg vanaf de Schanserweg richting de Waubacherweg blijft open.
 • De Mensheggerweg is afgesloten op:
  • donderdag van 23.00 tot vrijdag 06.00 uur;  
  • vrijdag van 23.00 tot zaterdag 06.00 uur;  
  • zaterdag van 18.00 tot zondag 06.00 uur;  
  • zondag van 18.00 tot maandag 05.00 uur.

Doorlaatbewijzen voor omwonenden

In verband met Pinkpop wordt een groot aantal straten afgesloten voor verkeer. Dit gebied is uiteraard wel te voet te bereiken.

Elk huishouden/adres in het voor Pinkpop afgesloten gebied krijgt 2 gecodeerde doorlaatbewijzen. De afgesloten gebieden zijn alleen toegankelijk met deze speciale doorlaatbewijzen. De doorlaatbewijzen zijn gecodeerd. Een gekopieerd doorlaatbewijs geeft GEEN toegang, evenmin als het kunnen noemen van een adres in het afgesloten gebied. Bij misbruik wordt de kaart ingenomen.

Bewoners van buurt het Eikske, Heistraat, Achter de Haesen en Klinkerkwartier krijgen doorlaatbewijzen die zowel gebruikt kunnen worden tijdens het concert van Bruce Springsteen op 11 juni, als voor het Pinkpop-weekend. Bewaar ze dus goed!

Let op: op het doorlaatbewijs staat vermeld bij welke post men met dat bewijs toegang heeft. Bij andere, niet vermelde posten, heeft men geen toegang.

Er wordt terughoudend omgegaan met het verstrekken van extra doorlaatbewijzen. We hopen hiermee parkeeroverlast en oneigenlijk gebruik te voorkomen.

Bereikbaarheid bedrijven en hulpverleners in afgesloten gebied

Huisartsen, apothekers, medewerkers van Groene Kruis of Thuiszorg en overige hulpdiensten hebben natuurlijk vrije toegang in het gehele gebied. Een aantal bedrijven en dienstverleners is tijdens het Pinkpopweekend echter moeilijker of beperkt bereikbaar. Hieronder vindt u een overzicht.

Industrieterrein Strijthagen

De gemeente Landgraaf heeft met de ondernemers van industrieterrein Strijthagen afspraken gemaakt over de bereikbaarheid tijdens Pinkpop. Ook hier wordt gebruik gemaakt van gecodeerde doorlaatbewijzen. Het industrieterrein is bereikbaar via de Baanstraat / Wattstraat. Groot vrachtverkeer kan het industrieterrein bereiken via de Mensheggerweg / Dentgenbachweg. Uitrijden vanuit de Minckelersstraat richting Dr. Calsstraat is niet mogelijk in verband met een tijdelijk ingesteld eenrichtingsverkeer.
De route is met borden aangegeven.

Van Cranenbroek

Van Cranenbroek hanteert op vrijdag en zaterdag reguliere openingstijden. Op zondag is het filiaal gesloten.

Tankstation Minli

Vanaf donderdag 15.00 uur tot maandag 5.00 uur kan bij het tankstation Minli aan de Einsteinstraat niet worden getankt.

Dierenkliniek Strijthagen

Gedurende het gehele weekend is de dierenkliniek gewoon bereikbaar. Bezoekers van deze kliniek hebben vrije doorgang bij Industrieterrein Strijthagen.

Milieupark Marconistraat

Het milieupark is donderdag, vrijdag en zaterdag gesloten. U kunt eventueel uitwijken naar het Rd4 milieupark in Brunssum, Heerlen of Kerkrade.

Wereldtuinen Mondo Verde en Snowworld

Beide attracties zijn te voet altijd bereikbaar. Per auto is Mondo Verde via de Mensheggerweg bereikbaar. Wilt u met de auto naar Snowworld? Volg dan de gele omleidingsborden.

Mogelijk file op een aantal wegen

Vanaf donderdag is er kans op files op en rond de toegangswegen naar Pinkpop. De Pinkpop-campings openen namelijk al op donderdag om 18.00 uur.

In verband met kans op filevorming wordt geadviseerd de volgende wegen te vermijden:

 • Schanserweg / Hereweg
 • Belvauer
 • Euregioweg / Rukkenerweg
 • Dentgenbachweg
 • Hoofdstraat.

Doorgaand verkeer richting Kerkrade / Heerlen wordt verzocht de Binnenring te nemen.

Parkeerverbod

Van donderdag 15.00 uur t/m maandag 4.00 uur wordt in onderstaande straten een parkeerverbod ingesteld:

 • Koelmoer
 • Pijler even 2 t/m 110
 • Pijler oneven 105 tot aan Honigmannstraat
 • Stationsstraat/rotonde t/m stationsplein (bussen uitgezonderd)
 • Hofstraat inclusief dienstingang Megaland
 • Overstehofweg
 • Overstehofweg/Veldweg (achter de parkeerplaats)
 • Edisonstraat
 • Edisonstraat tussen rotonde Einsteinstraat t/m post hoek Voltastraat
 • Voltastraat
 • Heistraat
 • Delleweg
 • Melchersstraat

Verbod om stil te staan

Van donderdag 15.00 uur t/m maandag 4.00 uur wordt in onderstaande straten een verbod om stil te staan ingesteld:

 • Hopelerweg
 • Mensheggerweg
 • Rouenhof
 • Einsteinstraat gedeelte tussen Dr. Calsstraat en rotonde Mondo Verde
 • Hofstraat gedeelte tussen Heistraat en Einsteinstraat
 • Euregioweg (Landgraafs deel)
 • Steenberg (berg en trap Wilhelminaberg)
 • Overstehofweg
 • Casinolaan
 • Baanstraat vanaf kruising Einsteinstraat t/m kruising Voltastraat
 • Baanstraat tussen Putstraat en Monnetstraat
 • Voltastraat
 • Stationsstraat
 • Melcherstraat

Snelheidsbeperkende maatregelen

Bij camping B (Mensheggerweg) worden snelheidsbeperkende maatregelen genomen. De maximaal toegestane snelheid wordt teruggebracht naar 30 km per uur.

Houd ook rekening met de wegafzettingen.

Overige verkeersmaatregelen

Inrijverbod Hofstraat

Van donderdag 12.00 uur tot maandag 13.00 uur geldt voor de Hofstraat in beide richtingen een inrijverbod voor alle verkeer behalve voetgangers. Voor politie, ambulancedienst en brandweer geldt geen beperking. 

Rijrichting gewijzigd

Van donderdag 15.00 uur t/m maandag 5.00 uur wordt in onderstaande straten de rijrichting gewijzigd:

 • Hoek Einsteinstraat/Minckelersstraat richting Dr. Calsstraat, eenrichtingsweg 
 • Hoek Einsteinstraat/Dr. Calsstraat richting Mensheggerweg, eenrichtingsverkeer tot aan Minckelerstraat. 

Tijdelijke opheffing geldende verkeersmaatregelen

Van donderdag 15.00 uur t/m maandag 5.00 uur worden in onderstaande straten de geldende verkeersmaatregelen opgeheven:

 • De Wendelstraat, opheffen geslotenverklaring in beide richtingen ter hoogte van de bussluis en tevens opheffen van de fysieke afsluiting in de vorm van een bussluis.
 • Wattstraat richting Baanstraat, opheffen geslotenverklaring voor vrachtauto’s.
 • Kruispunt Kerkraderweg/De Wendelstraat, opheffen gebod tot volgen van de rijrichting.