Hier vindt u alle informatie over verkeer, wegafsluitingen, parkeerverboden en nog veel meer. Het officiële verkeersbesluit Pinkpop 2022 vindt u op de website van overheid.nl

Informatie voor omwonenden

Doorlaatbewijzen omwonenden

In verband met Pinkpop wordt een groot aantal straten afgesloten voor verkeer. Dit gebied is uiteraard wel te voet te bereiken.

Elk huishouden/adres in het voor Pinkpop afgesloten gebied krijgt twee gecodeerde doorlaatbewijzen. De afgesloten gebieden zijn alleen toegankelijk met deze speciale doorlaatbewijzen. De doorlaatbewijzen zijn gecodeerd. Een gekopieerd doorlaatbewijs geeft GEEN toegang, evenmin als het kunnen noemen van een adres in het afgesloten gebied. Bij misbruik wordt de kaart ingenomen.

Er wordt terughoudend omgegaan met het verstrekken van extra doorlaatbewijzen. We hopen hiermee parkeeroverlast en oneigenlijk gebruik te voorkomen.

Let op: op het doorlaatbewijs staat vermeld bij welke post men met dat bewijs toegang heeft. Bij andere, niet vermelde posten, heeft men geen toegang.

Wegafsluitingen

In verband met Pinkpop wordt een groot aantal straten afgesloten voor verkeer. Deze gebieden zijn uiteraard wel te voet te bereiken. De bewoners van de betreffende straten ontvangen doorlaatbewijzen. Kijk op de Pinkpopkaart (pdf) als u in één oogopslag wilt zien welke straten afgesloten zijn. Deze zijn roze weergegeven.

Donderdag 16 juni vanaf 15.00 uur tot maandag 20 juni 5.00 uur:

 • Einsteinstraat (gedeeltelijk)
 • Edisonstraat (gedeeltelijk)
 • Ampèrestraat (gedeeltelijk)
 • Gebied gelegen tussen rotonde Hoofdstraat en rotonde Mensheggerweg/Einsteinstraat
 • Pasteurstraat
 • rotonde Euregioweg/Hofstraat tot rotonde Einsteinstraat tot maandag 20 juni 13.00 uur. 

Donderdag 16 juni vanaf 15.00 uur tot maandag 20 juni (uiterlijk) 5.00 uur:

 • Industrieterrein Strijthagen vanaf Voltastraat/Ampèrestraat t/m Einsteinstraat
 • Buurt Achter de Haesen
 • Buurt Klinkerkwartier
 • Schwartzemigerweg
 • Gedeelte Einsteinstraat gelegen tussen Dr. Calsstraat t/m rotonde Mondo Verde
 • Mensheggerweg (beperkt bereikbaar)
 • Buurt Eikske
 • Buurt Mijnbuurt.

Donderdag 16 juni vanaf 15.00 uur tot en met maandag 20 juni 13.00 uur:

 • Dr. Calsstraat (Landgraafs deel).

Donderdag 16 juni vanaf 23.00 uur tot en met zondag 19 juni 2.00 uur:

 • Koeweg/Industrieterrein Strijthagen (gedeeltelijk)
 • Buurt Achter den Winkel
 • Buurt Schaesberg
 • Buurt Heistraat.
   

Parkeerverboden

Parkeerverbod van donderdag 16 juni 15.00 uur t/m maandag 20 juni 4.00 uur:

 • Koelmoer
 • Pijler even 2 t/m 110
 • Pijler oneven 105 tot aan Honigmannstraat
 • Stationsstraat/rotonde t/m stationsplein (bussen uitgezonderd)
 • Hofstraat incl. dienstingang Megaland
 • Overstehofweg
 • Overstehofweg/Veldweg (achter de parkeerplaats)
 • Edisonstraat
 • Edisonstraat tussen rotonde Einsteinstraat t/m post hoek Voltastraat
 • Voltastraat
 • Heistraat
 • Delleweg
 • Melcherstraat 
 • Einsteinstraat-Euregioweg.

Verboden om stil te staan

Van donderdag 16 juni 15.00 uur t/m maandag 20 juni  (m.u.v. Pendelbussen):

 • Hopelerweg
 • Mensheggerweg
 • Rouenhof
 • Einsteinstraat gedeelte tussen Dr. Calsstraat en rotonde Mondo Verde
 • Hofstraat gedeelte tussen Heistraat en Einsteinstraat
 • Euregioweg (Landgraafs deel)
 • Steenberg (berg en trap Wilhelminaberg)
 • Overstehofweg
 • Casinolaan
 • Baanstraat vanaf kruising Einsteinstraat t/m kruising Voltastraat
 • Baanstraat tussen Putstraat en Monnetstraat
 • Voltastraat
 • Stationsstraat
 • Melcherstraat.

Snelheidsbeperkende maatregelen

Bij camping B (Mensheggerweg) worden snelheidsbeperkende maatregelen genomen. De maximaal toegestane snelheid wordt teruggebracht naar 30 km per uur. Houd ook rekening met de wegafzettingen.

Overige verkeersmaatregelen

Van donderdag 16 juni vanaf 15.00 uur tot maandag 20 juni 5.00 uur wordt op de Mensheggerweg een 30-km zone ingesteld. 

Van donderdag 16 juni 15.00 uur t/m maandag 20 juni  4.00 uur wordt in onderstaande straten de rijrichting gewijzigd:

 • Hoek Einsteinstraat/Minckelerstraat richting Dr. Calsstraat, eenrichtingsweg 
 • Hoek Einsteinstraat/Dr. Calsstraat richting Mensheggerweg, eenrichtingsverkeer tot aan Minckelerstraat. 

Van donderdag 16 juni 15.00 uur t/m maandag 20 juni 4.00 uur worden in onderstaande straten de geldende verkeersmaatregelen opgeheven:

 • De Wendelstraat, opheffen geslotenverklaring in beide richtingen ter hoogte van de bussluis en tevens opheffen van de fysieke afsluiting in de vorm van een bussluis.
 • Wattstraat richting Baanstraat, opheffen geslotenverklaring voor vrachtauto’s.
 • Kruispunt Kerkraderweg/De Wendelstraat, opheffen gebod tot volgen van de rijrichting.

Bereikbaarheid bedrijven en hulpverleners in afgesloten gebied

Huisartsen, apothekers, medewerkers van Groene Kruis of Thuiszorg en overige hulpdiensten hebben natuurlijk vrije toegang in het gehele gebied. Een aantal bedrijven en dienstverleners is tijdens het Pinkpopweekend echter moeilijker of beperkt bereikbaar. Hieronder vindt u een overzicht.

Industrieterrein Strijthagen

De gemeente Landgraaf heeft met de ondernemers van industrieterrein Strijthagen afspraken gemaakt over de bereikbaarheid tijdens Pinkpop. Ook hier wordt gebruik gemaakt van gecodeerde doorlaatbewijzen. Het industrieterrein is bereikbaar via de Baanstraat / Wattstraat. Groot vrachtverkeer kan het industrieterrein bereiken via de Mensheggerweg / Dentgenbachweg. Uitrijden vanuit de Minckelersstraat richting Dr. Calsstraat is niet mogelijk in verband met een tijdelijk ingesteld eenrichtingsverkeer.
De route is middels borden aangegeven.

Van Cranenbroek

Van Cranenbroek hanteert op vrijdag 17 juni en zaterdag 18 juni reguliere openingstijden. Op zondag is het filiaal gesloten.

Tankstation Minli

Vanaf donderdag 16 juni om 15.00 uur tot maandag 20 juni om 5.00 uur kan bij het tankstation Minli aan de Einsteinstraat niet worden getankt.

Dierenkliniek Strijthagen

Gedurende het gehele weekend is de dierenkliniek gewoon bereikbaar. Bezoekers van deze kliniek hebben vrije doorgang bij Industrieterrein Strijthagen.

Milieupark Marconistraat

Het milieupark is donderdag, vrijdag en zaterdag gesloten. U kunt eventueel uitwijken naar het Rd4 milieupark in Brunssum, Heerlen of Kerkrade.

Wereldtuinen Mondo Verde en Snowworld

Beide attracties zijn te voet altijd bereikbaar. Per auto is Mondo Verde via de Mensheggerweg bereikbaar. Wilt u met de auto naar Snowworld? Volg dan de gele omleidingsborden.

Informatie voor Pinkpop-bezoekers

Kans op filevorming

Inwoners en festivalbezoekers dienen vanaf donderdag 16 juni rekening te houden met files op en rond de toegangswegen naar en in Landgraaf. De Pinkpop-campings openen namelijk op donderdag 16 juni om 18.00 uur.

In verband met kans op filevorming wordt geadviseerd de volgende wegen te vermijden:

 • Schanserweg / Hereweg
 • Belvauer
 • Euregioweg / Rukkenerweg
 • Dentgenbachweg
 • Hoofdstraat.

Doorgaand verkeer richting Kerkrade / Heerlen wordt verzocht de Binnenring te nemen.
 

Bereikbaarheid per taxi

U kunt met de taxi tot in de directe omgeving van het Pinkpop-terrein komen. De taxibedrijven uit de regio hanteren reële eenheidsprijzen. 

De politie en de gemeente voeren tijdens Pinkpop controles uit op het gebied van rijtijden, vergunningen, taximeters enzovoort. Doel is het aanpakken van de jaarlijkse 'taxioverlast' tijdens Pinkpop.

Daarnaast vinden op alle voertuigen in en rondom het festivalterrein snelheidscontroles plaats.
 

Bereikbaarheid per trein

Kijk op de website van Pinkpop bij Vervoer of op de reisplanner van de NS.

Treinreizigers kunnen gebruik maken van pendelbussen vanaf treinstation Landgraaf tot het Pinkpop-terrein en de diverse campings. Deze bussen rijden via een vastgestelde route.
Kijk op de website van Pinkpop bij Vervoer.
 

Bereikbaarheid per auto

 • Komende vanaf Eindhoven op de A2 wordt u via de afrit Born door bewegwijzering (route 69) via Brunssum / Landgraaf naar de parkeergelegenheid geleid aan de Burg. Custerslaan / Delleweg / Vijfbunderweg.
   
 • Komende vanuit het westen, midden en noorden van het land:
  • Volg de A2 richting Maastricht bij knooppunt Kerensheide afslag A76 richting Heerlen/Aachen 
  • Neem bij knooppunt Bocholtz afslag 7 Simpelveld
  • Volg daarna de gele borden Pinkpop (zet uw navigatie uit).
    
 • Komende vanuit België:
  • Volg de A76 richting Aachen
  • Neem bij knooppunt Bocholtz afslag 7 Simpelveld
  • Volg daarna de gele borden Pinkpop (zet uw navigatie uit).
    
 • Komende vanuit Duitsland:
  • Volg de A76 richting Heerlen
  • Houd ter hoogte van knooppunt Bocholtz de N281 richting Heerlen aan
  • Neem dan afslag 7 Simpelveld
  • Volg daarna de gele borden Pinkpop (zet uw navigatie uit).
    
 • Komende vanuit Maastricht:
  • Volg de A79 richting Heerlen
  • Neem bij de splitsing met de A76 de afslag naar Aachen
  • Neem bij knooppunt Bocholtz afslag 7 Simpelveld
  • Volg daarna de gele borden Pinkpop (zet uw navigatie uit).

Kiss & Ride

Ook dit jaar wordt er weer een zogenaamde Kiss & Ride plek ingericht. Deze is bedoeld als brenglocatie voor je ouders, vrienden etc. die je op deze manier zo dicht mogelijk bij het festivalterrein of camping kunnen afzetten. Deze locaties worden zo ingericht dat bij het brengen en halen vrijwel geen hinder is van filevorming. Je bent er zo weer weg.

Je vindt de Kiss & Ride op de parkeerplaats Kaldeborn, Kerkraderweg te Heerlen. Volg de gele borden ‘K & R’. Vanaf de Kiss & Ride plek volg je lopend de gele borden naar het festivalterrein, zie de Pinkpopkaart (pdf).

Er is ook een Kiss & Ride nabij camping B voor de bezoekers van camping A en B.  Let op: deze is alleen bereikbaar vanaf de Dentgenbachweg.
Deze Kiss & Ride is uitsluitend open op de volgende dagen en tijden:

 • Donderdag 16 juni van 17.00 tot 23.00 uur
 • Vrijdag 17 juni van 08.00 tot 15.00 uur
 • Maandag 20 juni van 06.00 tot 12.00 uur.