Wat is het?

Stemt u in een andere gemeente dan de gemeente waar u woont? Dan heeft u een kiezerspas nodig.

Wat moet ik doen?

Kiezerspas aanvragen

 U vraagt de kiezerspas aan bij de gemeente waar u op 23 april stond ingeschreven.

 Dit kan op twee manieren.

Direct ophalen

U kunt uw kiezerspas tot uiterlijk woensdag 5 juni, 12.00 uur persoonlijk ophalen bij de gemeente (dus niet door iemand anders). Neem het volgende mee: 

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • uw stempas.

Schriftelijk aanvragen 

  • U kunt een kiezerspas ook schriftelijk aanvragen. Vul het formulier Verzoek om een kiezerspas in en stuurt dit op. Doe dit uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag. 
  • Voeg bij de aanvraag toe:
    • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
    • uw stempas.
  • Uw verzoek voor de kiezerspas moet uiterlijk 3 juni 2024 om 17.00 uur bij ons binnen zijn. 
  • Wij sturen de kiezerspas dan per post naar u toe.

Let op: Een kiezerspas wordt eenmalig verstrekt. Wanneer deze kwijt raakt (bijvoorbeeld via de post), kunt u geen nieuwe kiezerspas meer krijgen.