Wat is het?

  • Als u iets hebt gevonden, kunt u hier aangifte van doen bij de gemeente (niet bij de politie). Hiervoor kunt u gebruik maken van het online formulier dat u vindt bij 'Meteen regelen'. Heeft u geen internet, dan kunt u ook bellen (zie Contact en openingstijden).
    U kunt het gevonden voorwerp bij de gemeente afgeven of zelf bewaren. Dan moet u er wel voor zorgen dat het voorwerp goed bewaard blijft.
     
  • U moet wél aangifte doen bij de politie als u denkt dat het om diefstal gaat.
     
  • De gemeente Landgraaf registreert geen verloren voorwerpen.

Overzicht gevonden voorwerpen

Alle gevonden voorwerpen worden automatisch opgenomen in het Overzicht gevonden voorwerpen ». Daar vindt u een actuele lijst van alle voorwerpen waarvan de rechtmatige eigenaar nog niet bekend is. Wellicht vindt u hier terug wat u verloren heeft. 

Aanvullende informatie

Bij gevonden voorwerpen gaat het om voorwerpen die de eigenaar, zonder dat dit de bedoeling was, is kwijtgeraakt. Denk hierbij aan een verloren portemonnee, sieraad of tas. Vindt u een verloren voorwerp, dan bent u verplicht dit te melden bij de gemeente. Vindt u het voorwerp in een besloten ruimte, dan bent u verplicht mededeling te doen aan de bewoner (woning), gebruiker of exploitant van deze ruimte (zwembad, openbaar vervoersmaatschappij).

Eigenaar worden van een gevonden voorwerp

Bij de aangifte kunt u aangeven dat u de eigenaar wilt worden van het gevonden voorwerp. Afhankelijk van de waarde, dienen gevonden voorwerpen 3 maanden of 1 jaar bewaard te worden. Is het voorwerp na deze periode niet opgehaald, dan bestaat de mogelijkheid dat  u eigenaar van het voorwerp kunt worden.

Hebt u het voorwerp ter bewaring gegeven aan de gemeente, dan kunt u alleen eigenaar worden als het voorwerp een waarde heeft van meer van € 450. U moet zich dan binnen 1 maand na de bewaartermijn van een jaar melden bij de gemeente. U zult zelf de bewaartermijn in de gaten moeten houden. De gemeente is niet verplicht u voor het verlopen van de termijn te waarschuwen. Meldt u zich niet op tijd, dan bent u geen eigenaar van het voorwerp geworden en kunt u het dus niet meer opeisen.