Bekendmakingen van grondtransacties

In 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de Didam-zaak. Door deze uitspraak wordt de overheid verplicht om haar plannen om grondtransacties te verrichten bekend te maken. Voorbeelden van grondtransacties zijn verkoop, verhuur, pacht en erfpacht. Een bekendmaking kan zijn de uitnodiging om uw interesse voor een bepaald vastgoed aan ons te melden. Een uitzondering kan zijn dat wij ons voornemen om een transactie aan te gaan met één partij, zonder dat anderen daarvoor in aanmerking komen, bekend maken.

Gemeente Landgraaf publiceert haar bekendmakingen over bijvoorbeeld verkoop, verhuur, pacht en erfpacht op de website Overheid.nl (zie Bekendmakingen). Dezelfde bekendmakingen kunt u ook op deze pagina lezen.