Als u (hulp)vragen heeft over Wmo en zorg, dan kunt u contact opnemen met het wijkteam. De medewerkers zijn deskundig op het gebied van Wmo en helpen u graag verder.

  • Bezoekadres: Burgerhoes, Sweelinckplein 1. 
  • Telefoon: 14 045
    • Belt u vóór 12.00 uur, dan bellen wij u op dezelfde dag tussen 14.00 uur en 16.00 uur terug.
    • Belt u ná 12.00 uur, dan bellen wij u de eerst volgende werkdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur terug. 
  • E-mail: gemeente@landgraaf.nl.

Als het nodig is, komt een wijkteammedewerker bij u op bezoek voor een keukentafelgesprekSamen met u en alle andere betrokkenen onderzoekt de medewerker van het wijkteam wat uw vraag precies is en waarbij u ondersteuning nodig heeft.   Als het nodig is volgen er meer afspraken en worden acties ondernomen.