In de aanpak van wateroverlast bij extreme neerslag worden in Landgraaf op diverse locaties maatregelen getroffen. De buurt 'De Dormig' is een van de plekken waar maatregelen getroffen zijn en worden. 

Tijdens de extreme regenbuien in 2014 en 2016 zijn diverse buurten in Landgraaf hard getroffen met veel overlast en schade tot gevolg. Ons beleid is erop gericht om, binnen onze verantwoordelijkheid, zoveel als mogelijk wateroverlast te beperken.

De maatregelen die wij treffen in De Dormig worden gefaseerd uitgevoerd volgens de onderstaande tekening. 

faseringstekening De Dormig

 

Via de website van Melvin » houden wij actueel welke straten zijn afgesloten voor verkeer.

Update stand van zaken juli 2020

In onderstaande tabel is weergegeven welke maatregelen we nemen en welke al uitgevoerd zijn.

 
Projectfase straten wat status
I Jonkheerstraat, Ridderstraat, Heggenstraat, Veldstraat, Hertogstraat en Graafstraat Afkoppeling regenwater van het riool door aanleg van wateropvang-fundering onder de weg Klaar
II Deel Graaf Johan Frederikstraat, Eynattenstraat, Retersbeekstraat, Wachtendonckstraat Riool vervangen, reconstructie wegen, afkoppeling regenwater straten van het riool door aanleg wateropvang-fundering onder de weg en buffers. Klaar
III Binsfeldstraat, Wentholtstraat en deel Eijkhagenlaan Reconstructie wegen, aanpassing spoorwegovergang, aanleg buffer grasveld langs Wentholtstraat, aanleg regenwaterriool Voorbereiding uitvoering
IV Op de Heugden De riolering in Op de Heugden wordt deels vergroot. Het wegniveau van Op de Heugden wordt verlaagd en het profiel wordt aangepast. Daarbij wordt er een ondergrondse regenwaterbuffer aangelegd Opstartfase 
V Zorginstellingen en Charlemagne college Mogelijkheden afkoppeling verhard oppervlak van de riolering. Gepland in 2022

Sfeerimpressie

Van de buffer is door Geonius een impressiefilmpje gemaakt. Dit vindt u op het YouTube-kanaal van Geonius.

Hieronder vindt u de overzichtstekeningen van fase III: