In de aanpak van wateroverlast bij extreme neerslag worden in Landgraaf op diverse locaties maatregelen getroffen. De buurt 'De Dormig' is een van de plekken waar maatregelen getroffen zijn en worden. 

Projectfase III: Binsfeldstraat - Wentholtlaan - Eijkhagenlaan

Onlangs zijn wij begonnen met de voorbereidende werkzaamheden van projectfase III. Daarbij worden kabels en leidingen verlaagd. Als de voorbereidingen klaar zijn, starten de feitelijke werkzaamheden. We verwachten dat dit in week 12 gebeurt. 

Deze projectfase is onderverdeeld in 4 deelfases. Op deze manier proberen wij de overlast voor u zoveel als mogelijk te beperken. De deelfases hebben wij voor u uitgewerkt in een faseringstekening (pdf). Op de tekeningen ziet u de volgende planning van de deelprojecten:

U begrijpt dat deze planning kan wijzigen als gevolg van bijvoorbeeld weersinvloeden, coronamaatregelen of andere onverwachte werkzaamheden. Uiteraard informeren wij u hierover als dit gebeurt. 

Ook hebben wij een tweetal overzichtstekeningen gemaakt waarop wij de herinrichting van de wegen aangeven:

Heeft u moeite met het lezen van bovenstaande pdf's, neem dan contact met ons op.

Voorgeschiedenis

Tijdens de extreme regenbuien in 2014 en 2016 zijn diverse buurten in Landgraaf hard getroffen met veel overlast en schade tot gevolg. Ons beleid is erop gericht om, binnen onze verantwoordelijkheid, zoveel als mogelijk wateroverlast te beperken.

De maatregelen die wij treffen in De Dormig worden gefaseerd uitgevoerd volgens de onderstaande tekening. 

faseringstekening De Dormig

 

Via de website van Melvin houden wij actueel welke straten zijn afgesloten voor verkeer.

Projectfases

In onderstaande tabel is weergegeven welke maatregelen we nemen en welke al uitgevoerd zijn.

 
Projectfase straten wat status
I Jonkheerstraat, Ridderstraat, Heggenstraat, Veldstraat, Hertogstraat en Graafstraat Afkoppeling regenwater van het riool door aanleg van wateropvang-fundering onder de weg Klaar
II Deel Graaf Johan Frederikstraat, Eynattenstraat, Retersbeekstraat, Wachtendonckstraat Riool vervangen, reconstructie wegen, afkoppeling regenwater straten van het riool door aanleg wateropvang-fundering onder de weg en buffers. Klaar
III Binsfeldstraat, Wentholtstraat en deel Eijkhagenlaan Reconstructie wegen, aanpassing spoorwegovergang, aanleg buffer grasveld langs Wentholtstraat, aanleg regenwaterriool Voorbereiding uitvoering
IV Op de Heugden De riolering in Op de Heugden wordt deels vergroot. Het wegniveau van Op de Heugden wordt verlaagd en het profiel wordt aangepast. Daarbij wordt er een ondergrondse regenwaterbuffer aangelegd Opstartfase 
V Zorginstellingen en Charlemagne college Mogelijkheden afkoppeling verhard oppervlak van de riolering. Gepland in 2022

Sfeerimpressie

Van de buffer is door Geonius het impressiefilmpje Wateroverlast De Dormig Fase III gemaakt. Dit vindt u op het YouTube-kanaal van Geonius.