In de aanpak van wateroverlast bij extreme neerslag worden in Landgraaf op diverse locaties maatregelen getroffen. De buurt 'De Dormig' is een van de plekken waar maatregelen getroffen zijn en worden. 

Projectfase III: Binsfeldstraat - Wentholtlaan - Eijkhagenlaan

Wij zijn begonnen met de werkzaamheden van projectfase III.  

Deze projectfase is onderverdeeld in 4 deelfases. Op deze manier proberen wij de overlast voor u zoveel als mogelijk te beperken. De deelfases hebben wij voor u uitgewerkt in een faseringstekening (pdf). Op de tekeningen ziet u de volgende planning van de deelprojecten:

De asfaltdeklaag brengen wij in alle 4 de fases tegelijk aan. Deze werkzaamheden vinden plaats in week 30.

Ook hebben wij een tweetal overzichtstekeningen gemaakt waarop wij de herinrichting van de wegen aangeven:

Heeft u moeite met het lezen van bovenstaande pdf's, neem dan contact met ons op.

Planning aanbrengen asfaltdeklaag

  • Op vrijdag 23 juli: op diverse locaties in het projectgebied starten wij met voorbereidende werkzaamheden t.b.v. aanbrengen asfalt. Tussen 07.30 uur  en 14.00 uur mogen er daarom geen auto's geparkeerd worden op het wegdek.
  • Maandag 26 juli:
    Fase 1 & Fase 2: reinigen van de rijbaan wordt en voorbereiden asfalteringswerkzaamheden die op dinsdag worden uitgevoerd.
    Fase 3 & Fase 4: de rijbaan wordt voorzien in totaal 3 asfaltlagen. Op maandag worden hiervan 2 lagen  aangebracht.
  • Dinsdag 27 juli
    Fase 1 t/m Fase 4: Ter plaatse van de rijbaan zal de laatste en tevens definitieve asfalt laag worden aangebracht.

Vanaf maandag 26 Juli 07.00 uur tot en met dinsdag 20.00 uur wordt de rijbaan volledig afgesloten voor alle verkeer. 

U begrijpt dat deze planning kan wijzigen als gevolg van bijvoorbeeld weersinvloeden, coronamaatregelen of andere onverwachte werkzaamheden. Uiteraard informeren wij u hierover als dit gebeurt. 

Voorgeschiedenis

Tijdens de extreme regenbuien in 2014 en 2016 zijn diverse buurten in Landgraaf hard getroffen met veel overlast en schade tot gevolg. Ons beleid is erop gericht om, binnen onze verantwoordelijkheid, zoveel als mogelijk wateroverlast te beperken.

De maatregelen die wij treffen in De Dormig worden gefaseerd uitgevoerd volgens de onderstaande tekening. 

faseringstekening De Dormig

 

Via de website van Melvin houden wij actueel welke straten zijn afgesloten voor verkeer.

Projectfases

In onderstaande tabel is weergegeven welke maatregelen we nemen en welke al uitgevoerd zijn.

 
Projectfase straten wat status
I Jonkheerstraat, Ridderstraat, Heggenstraat, Veldstraat, Hertogstraat en Graafstraat Afkoppeling regenwater van het riool door aanleg van wateropvang-fundering onder de weg Klaar
II Deel Graaf Johan Frederikstraat, Eynattenstraat, Retersbeekstraat, Wachtendonckstraat Riool vervangen, reconstructie wegen, afkoppeling regenwater straten van het riool door aanleg wateropvang-fundering onder de weg en buffers. Klaar
III Binsfeldstraat, Wentholtstraat en deel Eijkhagenlaan Reconstructie wegen, aanpassing spoorwegovergang, aanleg buffer grasveld langs Wentholtstraat, aanleg regenwaterriool Voorbereiding uitvoering
IV Op de Heugden De riolering in Op de Heugden wordt deels vergroot. Het wegniveau van Op de Heugden wordt verlaagd en het profiel wordt aangepast. Daarbij wordt er een ondergrondse regenwaterbuffer aangelegd Opstartfase 
V Zorginstellingen en Charlemagne college Mogelijkheden afkoppeling verhard oppervlak van de riolering. Gepland in 2022

Sfeerimpressie

Van de buffer is door Geonius het impressiefilmpje Wateroverlast De Dormig Fase III gemaakt. Dit vindt u op het YouTube-kanaal van Geonius.