HOME  |  Contact en openingstijden

Contact en openingstijden

Algemeen

 • Telefoon: 14 045
  • Belt u vanuit het buitenland, gebruik dan telefoonnummer 0031 45 569 5222
 • Bezoekadres: Burgerhoes:
  • Tijdens openingstijden Klant Contact Centrum:
   Sweelinckplein 1, Landgraaf
   (zie ook Route en parkeren)
  • Buiten deze openingstijden: Raadhuisplein 1. 
 • Openingstijden: iedere werkdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur.
 • Contactformulier
 • E-mail: gemeente@landgraaf.nl
 • Factuuradres: facturen@landgraaf.nl
 • Postadres: Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf
 • KvK-nummer: 14131528
 • Rekeningnummer: NL03BNGH0285018019 BIC: BNGHNL2G

Contact buiten kantooruren

Zijn er buiten kantooruren spoedeisende zaken die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag en waarbij de gemeente u van dienst kan zijn, dan kun u deze telefonisch aan ons doorgeven door te bellen met telefoonnummer 14 045.

U hoort dan een keuzemenu:

 • Keuze 1, spoedmelding ‘jeugd’: u wilt een crisissituatie met betrekking tot jongeren melden. U wordt dan doorverbonden met het nummer van de spoedeisende hulp van Bureau Jeugdzorg.
 • Keuze 2, spoedmelding ‘openbare ruimte’: u wilt een melding doen over de openbare ruimte zoals een omgevallen boom die de rijweg verspert of gedumpt gevaarlijk afval. U wordt dan doorverbonden met het wachtdienstnummer van de gemeentelijke afdeling Beheer Openbare Ruimte.
 • Keuze 3, spoedmelding ‘overlast’: u wilt een melding doorgeven over een overlastsituatie met betrekking tot leefbaarheid en veiligheid. Denk hierbij aan vandalisme en sociale overlast. U wordt in dat geval doorverbonden met de dienstdoende BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) en toezichthouder op telefoonnummer 06-29381272. Bij geen gehoor dient u rechtstreeks met de politie te bellen via 0900-8844.

Wijkteams

Binnen onze gemeente zijn wijkteams actief, waar u terecht kunt voor informatie, advies en ondersteuning ten aanzien van hulpvragen op het gebied van zorg en welzijn. Zie ook Wijkpunten en wijkteams.

Bezoekadressen wijkteams:

 • Wijkteam Nieuwenhagen in het Burgerhoes, Sweelinckplein 1. Hier kunt u ook terecht bij hulpvragen betreffende jeugd
 • Wijkteam Ubach over Worms in wijkpunt Heereveld, Kloosterstraat 25
 • Wijkteam Schaesberg, adres Emile Erensplein 55

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 's Middags alleen bereikbaar op afspraak en via telefoon en e-mail.

Mens Ontwikkel Bedrijf

Burgerhoes

De gemeentelijke organisatie is gehuisvest in het Burgerhoes op adres Sweelinckplein 1. Er wordt ook op zaterdag en in de avonduren gebruik gemaakt van het Burgerhoes. In dat geval kunt u de ingang aan het Raadhuisplein 1 gebruiken.

Het Burgerhoes is een plek waar kennis, informatie en advies worden aangeboden en afgenomen. In het Burgerhoes vindt u naast de gemeente ook een aantal andere organisaties, waaronder ISD BOL, Bibliotheek Landgraaf, Omroep Landgraaf en het Servicepunt van de politie (wijkagent). 

Kijk voor meer informatie en openingstijden op de website van het Burgerhoes » (Link opent in nieuw venster).

Rd4

Bij Rd4 kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van afval, inzameldagen, milieupark, kringloopactiviteiten en gladheidsbestrijding. 

 • Postadres: Postbus 641, 6400 AP Heerlen
 • Telefoon: (045) 543 71 00
 • E-mail: info@rd4.nl
 • Website Rd4 » (Link opent in nieuw venster)

Klant Contact Centrum

Hier kunt u terecht voor alles waarvoor u ons als gemeente nodig heeft, zoals reisdocumenten, rijbewijs, burgerlijke stand (geboorte, trouwen, overlijden), vergunningen en ontheffingen.

Bezoekadres: Burgerhoes, Sweelinckplein 1, 6371 LB Landgraaf.

Openingstijden:

 • Op afspraak en telefonisch: iedere werkdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur.
 • Chat: iedere werkdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Meer informatie over chat.
 • Afhalen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs: zonder afspraak tijdens openingstijden.

Telefoon: 14 045
E-mail: gemeente@landgraaf.nl

ISD BOL

Bij ISD BOL (Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum, Onderbanken, Landgraaf) kunt u terecht met al uw vragen over uitkeringen en werkloosheid.

Bezoekadres Landgraaf: Burgerhoes, loket Sociale zaken/ISD BOL, Sweelinckplein 1, 6371 LB Landgraaf.

Openingstijden:

 • Vrije inloop: iedere werkdag van 8.30 – 9.30 uur. (Let op: de vrije inloopt geldt alleen voor de ISD BOL-balie)
 • Aanvragen uitkering of doen van vakantiemelding: iedere werkdag van 9.30 – 12.30 uur.
 • Overige klantcontacten op afspraak.

Telefoon: (045) 525 37 47
Website ISD BOL » (Link opent in nieuw venster)

Meldpunt Veilig Thuis

Voor melding van kindermishandeling of huiselijk geweld kunt u 7 dagen per week en 24 uur per dag (desgewenst anoniem) contact opnemen met meldpunt Veilig Thuis.

Telefoon: 0800-2000
Website Voor een veilig thuis » (Link opent in nieuw venster)

Gemeentearchief

U kunt bij het Gemeentearchief terecht voor inzage in gemeentelijke archiefstukken.

Bezoekadres: Burgerhoes, Sweelinckplein 1, 6371 LB Landgraaf ‎

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.00 uur. Wilt u buiten deze tijden het Gemeentearchief bezoeken, maak dan telefonisch een afspraak.

BsGW

Bij de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) kunt u terecht met al uw vragen over gemeentelijke belastingen en WOZ.

 • Kantooradres: Kerkeveldlaan 2, 6042 JX Roermond
 • Postadres: Postbus 1271, 6040 KG Roermond
 • Telefoon: 088 - 8420 420 (ma t/m vrij 09.00-17.00 uur)
 • Website BsGW » (Link opent in nieuw venster)
 • Bezoek kantoor: ma t/m do 8.30-17.00 uur, vr 8.30-12.00 uur

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden