Wat is het?

Uw kind is geboren. Om dit officieel bekend te maken, doet u binnen 3 dagen aangifte van de geboorte. U doet dit in de gemeente waar uw kind is geboren. Dit is wettelijk verplicht.

Wat moet ik doen?

 • Is uw kind in Landgraaf geboren, geef de geboorte dan online door bij onze gemeente of maak een afspraak en kom naar het Burgerhoes. Kijk voor de formulieren bij 'Meteen regelen'. 
 • Op zaterdag, zondag of een nationale feestdag kunt u geen aangifte aan de balie doen. In dat geval krijgt u een extra werkdag de tijd (ook bij online aangifte).
 • Wij adviseren u om eerst de volledige, hier vermelde informatie te lezen voordat u een afspraak maakt. Heeft u al geboorteaangifte gedaan, maar  nog niet alle benodigde bijlagen aangeleverd, gebruik dan het online formulier Nasturen van bijlagen.
   

Hoe werkt het?

U kunt als moeder, vader of duomoeder aan de balie of online aangifte doen van de geboorte.

Bent u hiertoe niet in staat, dan kan een van de volgende personen dit voor u doen aan de balie in het Burgerhoes:

 • Iedere persoon die aanwezig was bij de geboorte.
 • Een medebewoner van het huis waar de bevalling heeft plaatsgevonden.

Als ook dit niet mogelijk is, wordt de aangifte gedaan door of namens de burgemeester van de gemeente waar uw kind is geboren.

Voorwaarden geboorteaangifte

 • Uw kind is in de gemeente Landgraaf geboren. Als uw kind in een andere gemeente geboren is, kijk dan op de website van die gemeente hoe u aangifte kunt doen.
 • Tenminste één van beide ouders heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • Beide ouders moeten in Nederland wonen.
 • Als moeder alleenstaand is kan zij aangifte doen.
 • Wij controleren uw aangifte bij uw verloskundige.
 • Voorwaarde bij digitale geboorteaangifte: U hebt DigiD. Hebt u dit niet? Vraag een DigiD aan.

Geboorteakte en BRP

Als uw aangifte akkoord is, verwerken wij deze tot een geboorteakte. In de geboorteakte staan:

 • de voornaam of voornamen en de achternaam van het kind;
 • de geboortedatum, -tijd en -plaats;
 • de namen van de ouders.

Daarna wordt uw kind in de basisregistratie personen (BRP) van de woongemeente van de moeder ingeschreven. Vervolgens brengen wij (overheids)instanties op de hoogte van de geboorte.

U ontvangt per post een overzicht van de gegevens die van uw kind in de BRP zijn geregistreerd. Deze gegevens kunt u een paar dagen later ook inzien op MijnOverheid (via 'Identiteit' en 'Familie'). 

De gegevens bevatten ook het burgerservicenummer (BSN) van uw kind. Met het BSN kunt u uw kind aanmelden bij de ziektekostenverzekering.

Wat moet ik meenemen/opsturen?

Bij een geboorteaangifte in het Burgerhoes moet u de volgende documenten meenemen:

 • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet;
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder;
 • verklaring van de verloskundige of arts (als u die hebt);
 • erkenningsakte ongeboren kind (als u die hebt);
 • akte van naamskeuze (als u die hebt);
 • verklaring van anoniem zaaddonorschap (als u die hebt);
 • trouwboekje (als u dat hebt, maar is niet verplicht).

Bij een digitale geboorteaangifte moet u (foto's van) de volgende documenten uploaden:

 • verklaring van de verloskundige of arts (als u die hebt);
 • erkenningsakte ongeboren kind (als u die hebt);
 • akte van naamskeuze (als u die hebt);
 • verklaring van anoniem zaaddonorschap (als u die hebt).

Kind geboren in lesbische relatie

De moeder en duomoeder die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, nemen een verklaring mee van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting als de donor anoniem is.

Aanvullende informatie

Keuze achternaam

Als ouders bepaalt u welke achternaam uw kind krijgt. U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. Dit kunt u vóór de geboorte doen of bij de geboorteaangifte. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Per 1 januari 2024 is het mogelijk om uw kind 2 achternamen te geven. Kijk voor meer informatie bij Achternaam kind kiezen.

Andere nationaliteit

Als uw kind niet de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u misschien niet zelf bepalen welke achternaam uw kind krijgt. Dit hangt af van het land waarvan uw kind de nationaliteit heeft. Vraag hiernaar bij de ambassade of het consulaat.

Geboorteaangifte overleden kind

Heeft uw kind korte tijd geleefd na de bevalling, maar is hij of zij voor de geboorteaangifte overleden? Dan wordt eerst een geboorteakte opgemaakt in de gemeente waar uw kind is geboren. Daarna wordt een overlijdensakte opgemaakt in de gemeente waar uw kind is overleden.

Levenloos geboren kind

Kijk voor meer informatie bij Levenloos geboren kind registreren.

Extra informatie

Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u bij de geboorteaangifte kiezen welke achternaam hij of zij krijgt: de naam van de moeder of die van u. Als u wilt dat uw kind uw naam krijgt, moet de moeder meekomen naar de gemeente. Schriftelijke toestemming van de moeder is dan niet voldoende.

Als u niet kiest, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Per 1 januari 2024 is het mogelijk om uw kind 2 achternamen te geven