Wat is het?

Personen met bepaalde (lichamelijke) beperkingen kunnen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK), waarmee zij onder andere op een algemene gehandicaptenparkeerplaats mogen parkeren.

De GPK is geldig in Nederland en in alle landen van de Europese Unie. 

Hieronder ziet u wanneer u in aanmerking komt voor een GPK.

Soorten GPK

Bestuurderskaart (B)

 • U heeft een loopbeperking, waardoor u (minstens een half jaar) niet verder dan 100 meter zelfstandig kunt lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken;
  OF
 • U bent permanent rolstoelgebonden; 
  OF
 • U heeft geen loopbeperking, maar een andere beperking door een ziekte of ongemak (minstens een half jaar).

Voorwaarde: U heeft een geldig rijbewijs, dat nog minimaal 2 maanden geldig is.

Passagierskaart (P)

 • U heeft een loopbeperking, waardoor u (minstens een half jaar) niet verder dan 100 meter zelfstandig kunt lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken EN daarbij heeft u continu de hulp nodig van een bestuurder om van deur tot deur te worden vervoerd;
  OF
 • U bent permanent rolstoelgebonden;
  OF
 • U heeft geen loopbeperking, maar een andere beperking door een ziekte of ongemak (minstens een half jaar).

Gecombineerde bestuurderskaart en passagierskaart (BP)

 • U heeft een loopbeperking, waardoor u (minstens een half jaar) niet verder dan 100 meter zelfstandig kunt lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken EN daarbij heeft u continu de hulp nodig van een bestuurder om van deur tot deur te worden vervoerd;
  OF
 • U bent permanent rolstoelgebonden; 
  OF
 • U heeft geen loopbeperking, maar een andere beperking door een ziekte of ongemak (minstens een half jaar).

Voorwaarde: U heeft een geldig rijbewijs, dat nog minimaal 2 maanden geldig is.

Instellingenkaart (I)

Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een GPK aanvragen. Neem bij voorkeur per mail contact op met de afdeling Klant Contact Centrum.
 

Wat kost het?

Eerste aanvraag GPK: met of zonder medische keuring: € 87,75.

Verlenging of wijziging GPK:

 • met medische keuring € 87,75
 • zonder medische keuring € 36,30.

Deze kosten moeten meteen bij de aanvraag worden betaald. Ze moeten altijd betaald worden, ook als de GPK niet verstrekt/verlengd wordt.
In het geval van diefstal of verlies van een GPK zijn de kosten hetzelfde als bij een verlenging zonder medische keuring.
 

Wat moet ik doen?

GPK aanvragen

 • Wanneer u nog geen GPK heeft, of u heeft een GPK die is afgegeven door een andere gemeente, waarvan de vervaldatum bijna is verlopen, dan kunt u een GPK aanvragen.
 • Wanneer u een GPK heeft die is afgegeven door gemeente Landgraaf, waarvan de vervaldatum bijna is verlopen, dan kunt u uw GPK verlengen.
 • Wanneer u een GPK heeft, maar u heeft een andere soort kaart nodig (bijvoorbeeld een combikaart in plaats van een passagierskaart), dan kunt u uw GPK wijzigen.
 • Wanneer u een GPK bent verloren, of deze is beschadigd of gestolen, dan kunt u een vervangende GPK aanvragen. U hoeft geen aangifte te doen bij de politie.

U kunt in alle gevallen gebruik maken van het online formulier dat u vindt bij ‘Meteen regelen’. 
U kunt ook een afspraak maken voor een persoonlijke aanvraag aan de balie. 

GPK ophalen

Krijgt u een GPK toegewezen, dan krijgt u bericht en kunt u deze zonder afspraak komen ophalen (zie ook Contact en openingstijden).

GPK niet meer nodig?

Heeft u de GPK niet meer nodig omdat u een nieuwe heeft aangevraagd of in verband met overlijden, dan dient u de oude GPK af te geven bij de balie in het Burgerhoes. Deze wordt dan vernietigd. De GPK is namelijk een officieel staatsdocument.

Hoe werkt het?

Geldigheidsduur

De GPK is maximaal 5 jaar geldig en moet steeds opnieuw worden aangevraagd en betaald.

Medisch onderzoek

 • Bij een eerste GPK-aanvraag onderzoekt de GGD de oorzaak en de ernst van uw lichamelijke beperking. Op basis van dit onderzoek adviseert deze instantie de gemeente een GPK te verstrekken of niet. Bij dit onderzoek worden uw persoonlijke omstandigheden meegewogen. Een lichamelijk onderzoek is niet altijd nodig; vaak wordt volstaan met het stellen van vragen.
 • Moet uw GPK verlengd worden, dan is medisch onderzoek meestal niet meer nodig. Is uw medische situatie gewijzigd, dan vraagt de gemeente medisch advies bij de GGD.
 • Vraagt u een passagierskaart aan omdat u langdurig afhankelijk bent van de hulp van een bestuurder? Bij de medische keuring wordt dan uw hulpafhankelijkheid beoordeeld.

Wat moet ik meenemen/opsturen?

Bij de aanvraag van de GPK:

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Als u deze in uw bezit heeft: uw medische gegevens van uw huisarts of uw specialist.
 • Indien van toepassing: uw rijbewijs: 
  • Bij een online aanvraag dient u alleen te vermelden hoe lang uw rijbewijs nog geldig is.
  • Bij een aanvraag aan de balie controleren we de geldigheid van uw rijbewijs met behulp van het meegebrachte document.
 • Indien van toepassing: uw oude GPK:
  • Bij een online aanvraag dient u alleen de reden van uw aanvraag te vermelden.
  • Bij een aanvraag aan de balie dient u uw oude GPK te laten zien aan de medewerker.
 • Zowel bij een aanvraag aan de balie als online dient u meteen te betalen.

Bij minderjarigen dient de ouder/voogd mee te komen bij het aanvragen van de GPK.

Bij het afhalen van de GPK:

Haal uw GPK zelf af, u kunt hier niemand voor machtigen.

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • 1 recente pasfoto.
 • Indien van toepassing: oude GPK die verlopen, beschadigd of onleesbaar geworden is. Deze wordt ingenomen.

Bij minderjarigen dient de ouder/voogd mee te komen bij het afhalen van de GPK. 

Hoe lang duurt het?

Als er geen medische onderzoek noodzakelijk is zal uw aanvraag binnen 8 weken afgehandeld worden. In alle andere gevallen vragen wij u rekening te houden met een extra wachttijd van twee tot drie maanden.