Wat is het?

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Er zijn drie soorten kaarten.

Bestuurderskaart

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
 • U kunt zelf auto rijden.
 • U hebt een andere aantoonbare, ernstige beperking ( anders dan een loopbeperking) waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig hebt.

Passagierskaart 

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
 • U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

Instellingenkaart 

Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Wat kost het?

Eerste aanvraag gehandicaptenparkeerkaart: met of zonder medische keuring: € 87,75.

Verlenging gehandicaptenparkeerkaart:

 • met medische keuring € 87,75
 • zonder medische keuring € 36,30.

Deze kosten gelden ongeacht of de kaart uiteindelijk wordt verstrekt/verlengd of niet.

In het geval van diefstal of verlies van een kaart zijn de kosten evenredig aan een verlening zonder medische keuring.

Wat moet ik doen?

Aanvragen

U kunt bij de gemeente een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen met het formulier dat u vindt  bij Meteen regelen

Krijgt u een gehandicaptenparkeerkaart toegewezen, dan krijgt u bericht dat deze voor u klaar ligt (zie ook Contact en openingstijden).

Medisch onderzoek

Vraagt u voor het eerst een parkeerkaart aan, dan onderzoekt een medische instantie de oorzaak en de ernst van uw lichamelijke beperking. Op basis van dit onderzoek adviseert deze instantie de gemeente een gehandicaptenparkeerkaart te verstrekken of niet. Bij dit onderzoek worden uw persoonlijke omstandigheden meegewogen. Een lichamelijk onderzoek is niet altijd nodig; vaak wordt volstaan met het stellen van vragen.

Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Neem dan informatie hierover mee zoals afspraken- of medicijnkaarten) om uw aanvraag te onderbouwen.

Moet uw parkeerkaart verlengd worden, dan is medisch onderzoek meestal niet meer nodig. Is uw medische situatie gewijzigd, dan kan de gemeente u wel doorverwijzen naar de medische instantie.

Vraagt u een passagierskaart aan omdat u langdurig afhankelijk bent van de hulp van een bestuurder? Bij de medische keuring wordt dan uw hulpafhankelijkheid beoordeeld.

Aanvragen parkeerkaart bij verlies, diefstal of beschadiging

Is uw gehandicaptenparkeerkaart verloren, gestolen of is de kaart beschadigd? Dan kunt u bij de gemeente een vervangende kaart aanvragen. U hoeft in dat geval geen aangifte te doen bij de politie. De vervangende gehandicaptenparkeerkaart is net zo lang geldig als uw oude kaart nog geldig zou zijn.

Gehandicaptenparkeerkaart niet meer nodig?

Heeft u de gehandicaptenparkeerkaart niet meer nodig omdat u een nieuwe heeft aangevraagd of in verband met overlijden, dan dient u de oude kaart af te geven bij het loket Zorg en Welzijn. De gehandicaptenparkeerkaart is namelijk een officieel staatsdocument.

Wat moet ik meenemen/opsturen?

 • 2 recente identieke pasfoto's.
 • Als u deze in uw bezit heeft: uw medische gegevens van uw huisarts of uw specialist.
 • Bij aanvraag van een bestuurderskaart: een kopie van uw rijbewijs.
 • Indien van toepassing: oude GPK die beschadigd of onleesbaar geworden is.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.