Wat is het?

Personen met bepaalde (fysieke) beperkingen kunnen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK), waarmee zij onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats mogen parkeren.

De GPK is geldig in Nederland en in alle landen van de Europese Unie.

Soorten kaarten

Bestuurderskaart (B)

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.
 • U kunt zelf autorijden.

Passagierskaart (P)

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.
 • U kunt niet zelf autorijden. U heeft continu de hulp van een bestuurder nodig.

Gecombineerde bestuurderskaart en passagierskaart (BP)

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.
 • U kunt wel zelf autorijden.

Instellingenkaart (I)

Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een GPK aanvragen. Men dient hiervoor contact op te nemen met de afdeling Klant Contact Centrum.
 

Wat kost het?

Eerste aanvraag GPK: met of zonder medische keuring: € 87,75.

Verlenging of wijziging GPK:

 • met medische keuring € 87,75
 • zonder medische keuring € 36,30.

Deze kosten gelden ongeacht of de kaart uiteindelijk wordt verstrekt/verlengd of niet.
In het geval van diefstal of verlies van een kaart zijn de kosten evenredig aan een verlening zonder medische keuring.

Wat moet ik doen?

Aanvragen

U kunt een GPK aanvragen met het online formulier dat u vindt bij ‘Meteen regelen’. U kunt ook een afspraak maken voor een persoonlijke aanvraag aan de balie.
Krijgt u een GPK toegewezen, dan krijgt u bericht en kunt u deze zonder afspraak komen ophalen (zie ook Contact en openingstijden).

Medisch onderzoek

Vraagt u voor het eerst een GPK aan, dan onderzoekt de GGD de oorzaak en de ernst van uw lichamelijke beperking. Op basis van dit onderzoek adviseert deze instantie de gemeente een GPK te verstrekken of niet. 

Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Lever hier dan informatie over aan (zoals afspraken- of medicijnkaarten) om uw aanvraag te onderbouwen.

Moet uw GPK verlengd worden, dan is medisch onderzoek meestal niet meer nodig.

GPK verloren, gestolen of beschadigd

Is uw GPK verloren, gestolen of beschadigd? Dan kunt u bij de gemeente een vervangende kaart aanvragen. U hoeft in dat geval geen aangifte te doen bij de politie.

GPK niet meer nodig?

Heeft u de GPK niet meer nodig omdat u een nieuwe heeft aangevraagd of in verband met overlijden, dan dient u de oude kaart af te geven bij de balie in het Burgerhoes. Deze wordt dan vernietigd. De GPK is namelijk een officieel staatsdocument.

Hoe werkt het?

Geldigheidsduur

De GPK heeft een maximale geldigheidsduur van 5 jaar en moet bij elke afloop geldigheidsduur opnieuw worden aangevraagd.

Bij vervanging van een GPK van gemeente Landgraaf is de nieuwe GPK net zo lang geldig als de oude kaart.
Bij vervanging van een GPK van een andere gemeente is de nieuwe GPK opnieuw 5 jaar geldig.

Medisch onderzoek

 • Bij een eerste GPK-aanvraag onderzoekt de GGD de oorzaak en de ernst van uw lichamelijke beperking. Op basis van dit onderzoek adviseert deze instantie de gemeente een GPK te verstrekken of niet. Bij dit onderzoek worden uw persoonlijke omstandigheden meegewogen. Een lichamelijk onderzoek is niet altijd nodig; vaak wordt volstaan met het stellen van vragen.
 • Moet uw GPK verlengd worden, dan is medisch onderzoek meestal niet meer nodig. Is uw medische situatie gewijzigd, dan vraagt de gemeente medisch advies bij de GGD.
 • Vraagt u een passagierskaart aan omdat u langdurig afhankelijk bent van de hulp van een bestuurder? Bij de medische keuring wordt dan uw hulpafhankelijkheid beoordeeld.

Wat moet ik meenemen/opsturen?

Bij de aanvraag van de gehandicaptenparkeerkaart:

 • Als u deze in uw bezit heeft: uw medische gegevens van uw huisarts of uw specialist.
 • Indien van toepassing: uw rijbewijs: 
  • Bij een online aanvraag dient u alleen te vermelden hoe lang uw rijbewijs nog geldig is.
  • Bij een aanvraag aan de balie controleren we de geldigheid van uw rijbewijs met behulp van het meegebrachte document.

Bij minderjarigen dient de ouder/voogd mee te komen bij het aanvragen van de gehandicaptenparkeerkaart.

Bij het afhalen van de gehandicaptenparkeerkaart:

 • 1 recente pasfoto.
 • Indien van toepassing: oude gehandicaptenparkeerkaart die verlopen of beschadigd, of onleesbaar geworden is.

Bij minderjarigen dient de ouder/voogd mee te komen bij het afhalen van de kaart. 
 

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.