Wat is het?

Bent u op zoek naar documenten of afbeeldingen over de geschiedenis van uw familie, woonhuis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf? Of heeft u informatie nodig voor een werkstuk, scriptie of publicatie?

Dan is het Gemeentearchief van Landgraaf een grote bron van informatie. Het bevat namelijk een groot aantal documenten en beeldmateriaal, zowel digitaal als op papier en microfiche. Ook zijn de archieven aanwezig van de voormalige gemeenten Schaesberg, Nieuwenhagen, Ubach over Worms (tot 1982) en Rimburg (tot 1887).

Hoe werkt het?

Digitaal archief op Archieven.nl

Een groot deel van alle archiefbescheiden wordt digitaal ontsloten via de website van Archieven.nl. U vindt hier de beeldbank (fotoarchief), maar ook archieven, inventarissen, bronnen, literatuur en nog veel meer. Ook zijn hier een groot deel van de bouwvergunningen en akten van de Burgerlijke Stand en de Bevolkingsregisters terug te vinden. Deze zijn onmisbaar bij stamboomonderzoek.

Ga naar foto's en archieven op Archieven.nl(externe link)

Op Archieven.nl ziet u bij elk archiefitem aan de rechterkant een aantal knopjes staan. Als u hierop klikt kunt u bijvoorbeeld een bericht sturen naar ons Gemeentearchief of een item delen via social media. U kunt ook afbeeldingen in de beeldbank bestellen voor privégebruik.

Papieren archief bij de gemeente

Een aantal archiefstukken is (nog) niet online beschikbaar, maar wel in de vorm van dossiers en microfiches. U kunt deze inzien bij het Gemeentearchief in het Burgerhoes. U dient er wel rekening mee te houden dat niet alle archiefbescheiden openbaar zijn.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.00 uur. 
Wilt u buiten deze tijden het Gemeentearchief bezoeken, maak dan telefonisch een afspraak (zie Afspraak maken).

Lees ook het bezoekersreglement (pdf).

Er is een Kwaliteitshandvest Externe Dienstverlening Archieven opgesteld. U kunt dit opvragen bij het Gemeenterarchief.

Aanvullende informatie

Het Gemeentearchief is een waardevolle bron voor genealogisch of stamboomonderzoek. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de bronnen die u hiertoe kunt raadplegen.

Op Archieven.nl(externe link) vindt u de inventarissen van onderstaande archiefcollecties. De documenten zelf kunt u inzien bij het Gemeentearchief in het Burgerhoes.De meeste archiefstukken zijn openbaar. Is een archiefbron slechts beperkt openbaar, dan wordt dit hieronder gemarkeerd met een *.

Alle akten van de Burgerlijke Stand en de Bevolkingsregisters zijn op microfiche gezet. U kunt de originele boeken niet meer raadplegen.

Bouwvergunningen

 • De bouwvergunningen van de voormalige gemeente Schaesberg over de periode 1904-1981
 • De bouwvergunningen van de voormalige gemeente Ubach over Worms over de periode 1912-1981
 • De bouwvergunningen van de voormalige gemeente Nieuwenhagen over de periode 1940-1981
 • De bouwvergunningen van Landgraaf over de periode 1982-1990
 • De bouwvergunningen van Landgraaf over de periode 1990-1999
 • De bouwvergunningen van Landgraaf over de periode 2000-2018*

Archieven Gemeente Nieuwenhagen

Burgerlijke stand:

 • geboorteakten 1799/1800 (an VIII) - 1927
 • huwelijksakten 1799/1800 (an VIII) - 1927
 • overlijdensakten 1799/1800 (an VIII) - 1952

Bevolkingsregisters:

 • 1851 - 1862 (1 deel) (geordend op huisnummer)
 • 1862 - 1880 (2 delen)
 • 1880 - 1920 (3 delen)
 • 1921 - 1940 (gebleven personen) (4 banden)*
 • 1921 - 1940 (vertrokken en overleden personen)(7 banden)*

Dienstbodenregisters:

 • 1908 - 1920 (1 deel)
 • 1921 - 1940 (5 banden)*

Registers van ingekomen en vertrokken personen:

 • Ingekomen personen 1918 (januari - augustus) (1 deel)
 • Vertrokken personen 1918 (januari - augustus) (1 deel)
 • Ingekomen en vertrokken personen 1919 (mei) - 1920 (januari) (1 deel)
 • Ingekomen en vertrokken personen 1920 (januari) - 1921 (februari). (1 deel)
 • Ingekomen en vertrokken personen 1921 (januari) - 1923 (januari) (1 deel)

Archieven Gemeente Rimburg

Burgerlijke stand:

 • geboorteakten 1797 - 1887
 • huwelijksakten 1797 - 1887
 • overlijdensakten 1797 - 1887

Bevolkingsregister:

 • 1850 - 1860

Dienstbodenregister:

 • 1858 - 1885

Archieven Gemeente Schaesberg

Burgerlijke stand:

 • geboorteakten 1795/1796 (an IV) - 1927
 • huwelijksakten 1795/1796 (an IV) - 1927
 • overlijdensakten 1795/1796 (an IV) - 1952

Bevolkingsregisters:

 • 1845 - 1849 (1 deel)
 • 1850 - 1860 (2 delen)
 • 1861 - 1910 (2 delen)
 • 1911 - 1920 (5 delen)

Dienstbodenregisters:

 • 1872 - 1910 (1 deel)
 • 1910 - 1917 (1 deel)

Registers van aankomst en vertrek:

 • Register van aankomst 1869 - 1904 (1 deel)
 • Register van vertrek 1877 - 1905 (1 katern)

Gemeente Ubach over Worms

Burgerlijke stand:

 • geboorteakten 1796 - 1927
 • huwelijksakten 1796 - 1927
 • overlijdensakten 1796 - 1952

Bevolkingsregisters:

 • 1845 - 1849 (1 deel)
 • 1850 - 1861 (1 deel)
 • 1862 - 1900 (2 delen)
 • 1912 (2 delen)

Gezinskaarten:

 • 1918 - 1934 (4 banden)*

Dienstbodenregister:

 • 1918 - 1940 (5 banden)*

Registers van ingekomen en vertrokken personen:

 • Registers van ingekomen personen 1899 - 1934 (5 delen)
 • Registers van vertrokken personen 1899 - 1932 (1 omslag, 5 delen).