Zoals de naam al zegt: wij ontwikkelen mensen. Het Mens Ontwikkel Bedrijf heeft als doel mensen weer een kans te geven op een betaalde baan. Dat doen we samen met lokale ondernemers en vrijwilligersorganisaties.

Het ontwikkeltraject

Wie bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD BOL) een bijstandsuitkering aanvraagt, wordt als onderdeel van het aanvraagtraject beoordeeld op zijn of haar arbeidsfitheid. Ligt de arbeidsfitheid tussen de 30 en 80%, dan komt de bijstandsaanvrager in aanmerking voor een ontwikkeltraject bij het Mens Ontwikkel Bedrijf. Dat ontwikkeltraject kan twee jaar duren, afhankelijk van de ‘arbeidsfitheid’ van de kandidaat.

Onze prioriteit ligt bij kandidaten die bijstand ontvangen. We richten ons daarbij op de mensen die tussen de 30 en 80% arbeidsfit zijn. Dat wil zeggen mensen die geen recente werkervaring hebben, maar met ondersteuning wel kans hebben op een betaalde baan. We laten kandidaten vaak intern wennen aan een werkritme, aan werken in een team en aan het accepteren van autoriteit voordat we hen ‘naar buiten’ sturen.

Soms is het nodig dat kandidaten eerst (onder begeleiding) een aantal problemen aanpakken: bijvoorbeeld een verslaving, schulden of en onstabiele thuissituatie. Het kan altijd voorkomen dat we er tijdens een ontwikkeltraject achter komen dat een betaalde baan voor een kandidaat toch geen haalbare optie is. In dat geval proberen we de kandidaat te begeleiden naar andere vormen van participatie zoals vrijwilligerswerk of mantelzorg.

De ontwikkelfasen

De ontwikkeling van onze kandidaten is opgesplitst in 4 ontwikkelfasen.

 1. Ontwikkelfase 1: Kennismaking en activering
  Dit is de startfase van het ontwikkeltraject. Daarvoor hebben we intern bij het Mens Ontwikkel Bedrijf een aantal activiteiten georganiseerd om het arbeidsritme weer op te pakken. Kandidaten gaan 'samen' aan het werk bij een interne ontwikkelplek. Er is aandacht voor werk- en lichamelijke conditie met het sport- en activeringstraject. Er wordt eerst gewerkt aan de werkfitheid. Dat is nodig om de volgende stap te kunnen zetten.

 2. Ontwikkelfase 2: Arbeidsgewenning
  In deze fase gaat de kandidaat van een interne ontwikkelplek naar een externe ontwikkelplek. De ontwikkelcoaches van het Mens Ontwikkel Bedrijf gaan op zoek naar een ontwikkelplek bij een vrijwilligersorganisatie of in ieder geval bij een non-profit organisatie in Landgraaf. Ervaring opdoen is een belangrijk onderdeel van het ontwikkeltraject.

 3. Ontwikkelfase 3: Ontwikkelen op de werkplek
  Deze fase wordt gebruikt om de uiteindelijke richting te bepalen. De ontwikkelcoaches kijken naar een ontwikkelplek waar uitstroommogelijkheden zijn die passen bij de beroepswens van de kandidaat en aansluiten bij de opleidingsachtergrond en ervaring. In deze fase zoeken wij bedrijven in Landgraaf die voor onze kandidaten ontwikkelplekken ter beschikking stellen. Mochten er opleidingen nodig zijn om het doel van een betaalde baan te bereiken, dan worden die ingezet. Het is duidelijk dat het werktempo bij bedrijven hoger ligt. Daarom is een ontwikkeltraject een mooie start die als voorbereiding geldt op het uiteindelijke doel; uitstroom naar een betaalde baan.

 4. Ontwikkelfase 4: Arbeidsfit en Solliciteren
  In deze fase moeten de aangeleerde vaardigheden van de kandidaten leiden naar een betaalde baan. Wij organiseren workshops waarin kandidaten leren een goed cv te maken, een vacature te 'lezen' en een sollicitatiegesprek te voeren. Samen met de kandidaten bekijken hoe we hun netwerk kunnen uitbreiden. Wij 'linken' actief lokale werkgevers met de kandidaten en werken samen met het Werkgevers Service Punt (WSP) en uitzendbureaus om een betaalde baan te realiseren.

Gemiddeld kan het ontwikkeltraject van een kandidaat twee jaar duren. Dat geldt niet voor iedereen en niet elke kandidaat doorloopt alle fasen. Het is maatwerk, afgestemd op de werkervaring en capaciteiten van de kandidaat. Deelname aan een ontwikkeltraject is niet vrijblijvend, er wordt volledige medewerking verwacht van de kandidaat. 

Participatie (vrijwilligers)plekken

In de loop van het ontwikkeltraject kan blijken dat een kandidaat zich niet meer verder kan ontwikkelen. Een betaalde baan is voor dat moment even te hoog gegrepen. In dat geval gaan de participatiecoaches op zoek naar een participatieplek of vrijwilligersplek binnen Landgraaf die past bij de kandidaat. Op die manier kan deze kandidaat naar vermogen toch nog participeren in de maatschappij.

Dat geldt ook voor inwoners die een bijstandsuitkering aanvragen en op enig moment niet in staat zijn om te starten in het ontwikkeltraject van het Mens Ontwikkel Bedrijf. Ook voor deze groep gaan de participatiecoaches op zoek naar een participatie/vrijwilligersplek. 

Re-integratiedossier

Van uw re-integratie wordt door ISD BOL een dossier aangelegd. U heeft recht op inzage in dit dossier. Kijk voor meer informatie op de website van ISD BOL bij Ik wil mijn dossier inzien. Mag dat?