Omnibuzz (regiotaxi)

Omnibuzz (regiotaxi) is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om met regulier openbaar vervoer te reizen. Daarom kunt u alleen gebruik maken van Omnibuzz als u een Wmo-indicatie Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) heeft. Er wordt bij Omnibuzz onder andere rekening gehouden met uw soort beperking (bijvoorbeeld rolstoelgebruik).

Wmo-melding

Bent u van mening dat u in aanmerking komt voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), dan kunt u een Wmo-melding doen. Mogelijk verwijst de medewerker van het wijkteam u naar de Landgraafbus. Bij een positief besluit over de Omnibuzz krijgt u een persoonlijk pasje, dat u bij zich dient te dragen als u met Omnibuzz reist.

Meereizen

Als u zelf geen Wmo-indicatie CCV heeft, maar samen reist met iemand die dat wél heeft, dan mag u ook gebruik maken van Omnibuzz. Er gelden voor u dan wel hogere tarieven dan voor de persoon met de Wmo-indicatie.

Meer informatie

Kijk op de website van Omnibuzz.