Wat is het?

Als er iemand is overleden, doet u hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). Aangifte doen is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen.

Wat kost het?

Een aangifte van overlijden is kosteloos. Een afschrift of uittreksel van de betreffende akte kost € 15,70.

Wat moet ik doen?

Als uitvaartverzorger doet u online aangifte van overlijden met eHerkenning (niveau 3). Aangifte per e-mail is niet mogelijk. Voor een persoonlijke aangifte vragen wij u een afspraak te maken. 
Kijk voor beide opties bij ‘Meteen regelen’.

Het doen van aangifte bij lijkvinding of bij een levenloos geboren kind is alleen mogelijk op afspraak.

Heeft u al een overlijdensaangifte gedaan, maar heeft u nog niet alle benodigde bijlagen aangeleverd, gebruik dan het online formulier Nasturen van bijlagen.

Wat moet ik meenemen/opsturen?

  • Verklaring van overlijden (van een schouwarts);
  • B-enveloppe met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden;
  • Bij persoonlijke aangifte: geldig legitimatiebewijs van de aangever;
  • Als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is: een verzoek hiervoor.

Extra informatie

Is iemand uit Nederland in het buitenland overleden? Dan geeft u dit door aan de gemeente waar deze persoon woonde. Hiervoor hebt u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. U kunt hiervoor contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaat. Is er in het land waar u bent geen Nederlandse diplomatieke post? Dan kunt u naar de ambassade gaan van een ander EU-land. Of neem contact op met uw reisorganisatie of lokale politie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Uitstel van begraven of crematie

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na overlijden te begraven of cremeren. U kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.