De Omgevingswet zorgt er voor dat u in veel gevallen kunt meepraten over plannen die in uw buurt worden ontwikkeld. Dat noemen we participatie. Het kan gaan om plannen van bijvoorbeeld uw buren, van ontwikkelaars of plannen van de overheid (gemeente, waterschap, provincie of Rijk).

Meepraten kon eerder ook al, maar de Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken. Op welke manier dat gebeurt kan verschillen.

Filmpje met uitleg over participatie volgens de Omgevingswet (externe bron)

YouTube video: Animatie Participatie volgens de Omgevingswet (externe bron)
Illustratie met link naar de YouTube video over participatie volgens de Omgevingswet

Wanneer is participatie verplicht?

Participatie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Door belanghebbenden zo vroeg mogelijk te betrekken bij projecten en plannen, ontstaat er meer draagvlak. Daarnaast wordt de kwaliteit van de projecten en plannen beter en kunnen er betere besluiten genomen worden.

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet u aangeven of en hoe u participatie heeft ingezet. In sommige gevallen is participatie verplicht. De activiteiten waarbij dit van toepassing zijn staan in:

Voor ons als gemeente geldt daarnaast dat participatie ook verplicht is bij het opstellen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. 

Hoe weet u wat ontwikkelingen in uw buurt zijn?

Wilt u snel zien welke besluiten over uw buurt zijn genomen, zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving die van invloed zijn op uw directe woonomgeving? Bijvoorbeeld over het kappen van een boom, plaatsen van een dakkapel of de verbouwing van een woning.

Kijk dan bij Berichten over uw buurt

Hier kunt u zich ook aanmelden voor de e-mailservice, zodat u automatisch wordt geïnformeerd.

Zo blijft u op de hoogte en kunt u op tijd reageren op ontwikkelingen in uw buurt.