Hieronder vindt u de verslagen van de participatiebijeenkomsten in het kader van de Toekomstvisie van Landgraaf.

Netwerkdag Landgraaf Verbindt 6 december 2023

Participatieverslag Netwerkdag Landgraaf Verbindt 6 december 2023 (pdf)

Hieronder vindt u de digitaal toegankelijke, uitgeschreven tekst van deze pdf.

Toekomstvisie haakt aan bij netwerkbijeenkomst Landgraaf Verbindt! - woensdag 6 december 2023

Woensdag 6 september vond de jaarlijkse Netwerkbijeenkomst plaats van Landgraaf verbindt. Een unieke gelegenheid om kennis te maken met de vele netwerkorganisaties in onze gemeente. De bijeenkomst was ook een perfect moment om in gesprek te gaan met de bezoekers over hun wensen en beelden voor de toekomst van Landgraaf.

Bezoekers vulden hun toekomstwensen en ideeën in op de wenskaart.  Op de vraag ‘Denken aan de toekomst van Landgraaf: ‘waar ben je trots op en moet blijven´, ontvingen wij tijdens deze avond de volgende reacties:

 • Pinkpop, sporthallen, SnowWorld, groen
 • Verenigingen, verbinding, leefbaarheid
 • Het mijnverleden
 • Dat we er met ons allen iets moois van maken
 • Verenigingsleven. De vipe van de laatste jaren
 • Landgraaf Verbindt

Op de vraag ‘Wat is jouw wens voor de toekomst van Landgraaf´, ontvingen we tijdens de open dag de volgende reacties:

 • Elektriciteit zelf voorzien, meer woningen, beter vervoer
 • Veel mooie openbare speelplekken voor een brede doelgroep bewoners
 • Woongenot voor iedereen, veiligheid
 • Groene, energieneutrale, toegankelijke gemeente, waar naar de mens wordt gekeken
 • Eigen mensen eerst zodat onze kinderen en kleinkinderen ook hier kunnen wonen en leven
 • Een groene en (kind-)vriendelijke gemeente blijven, waar iedereen welkom is
 • Dat inclusiviteit zichtbaarder op de (beleids-)kaart komt, voor een regenbooggemeenschap, immigranten en minderheden in het algemeen
 • Een open gemeenschap, meer groen zoals een park midden in de gemeente. Meer horeca in het centrum. Een echte centrum functie. Meer gezelligheid. Kwaliteit faciliteren. 
 • Nog meer mooie verbindingen en samenwerkingen tussen de verschillende partijen en de gemeente, die de gezondheid van de inwoners ten goede komen.

Open Dag Burgerhoes 2 december 2023

Participatieverslag Open Dag Burgerhoes 2 december 2023 (pdf) 

Hieronder vindt u de digitaal toegankelijke, uitgeschreven tekst van deze pdf.

Toekomstvisie haakt aan bij Open Dag Gemeente Landgraaf - zaterdag 2 december 2023

Zaterdag 2 december, vond de jaarlijkse open dag plaats van de gemeente Landgraaf. Tevens werd de nieuw ingerichte bibliotheek geopend. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met tal van belangstellenden. De bijeenkomst was ook een goed moment om in gesprek te gaan met de bezoekers over hun wensen en beelden voor de toekomst van Landgraaf. Bezoekers vulden hun toekomstwensen en ideeën in op de wenskaart.

Op de vraag ‘Denken aan de toekomst van Landgraaf: waar ben je trots op en moet blijven´, ontvingen wij tijdens de open dag de volgende reacties:

 • Slot Schaesberg
 • Landgraaf is niet perfect maar wel actief en dat is de basis om vooruit te komen. Ambities genoeg
 • Pinkpop, carnavalsevenementen en de samenhang tussen verenigingen en gemeente
 • Onze cultuurhistorie, aandacht voor materiele en immateriële monumenten, ons verenigingsleven
 • Pinkpop, SnowWorld, veel groen
 • Verenigingsleven, de Brunssummerheide, de natuur, Pinkpop en de Limburgse taal.
 • Heemkundevereniging Landgraaf
 • Een gemeenschap die je thuis laat voelen
 • De vooruitstrevendheid in duurzaamheid
 • Ik ben hier opgegroeid, de mensen, de natuur, de evenementen. Mijn hart ligt in Landgraaf.
 • Moet blijven: grensoverschrijdende samenwerking. Trots op: behoud van monumenten, archeologie
 • Groen, recreatie, evenementen, mooie buurten
 • Kleding maken van vlas, jute, hennep. Er blijft niets van over
 • Nu niet trots. Wil graag trots zijn, maar nu niet:
  Rotzooi, hondenpoep, rommel en troep. Landgraaf schoon houden, vele wijken nu niet schoon. Aandacht voor Ruiterstraat

Op de vraag ‘Wat is jouw wens voor de toekomst van Landgraaf´, ontvingen we tijdens de open dag de volgende reacties:

 • Minder hondenpoep en beter gras-/groenonderhoud
 • Meer saamhorigheid
 • Een mooie zelfstandige gemeente van rond de 40.000 inwoners
 • Groene gemeente, welkom voor iedereen
 • Doorgaan zoals het nu is en blijven investeren in onze monumenten zoals het kasteel
 • Goede onderwijsvoorziening, hopelijk over tien jaar nog maar 10% kinderen die niet kunnen lezen
 • Meer linkse politiek die het voor het zeggen heeft
 • Beter milieu en klimaatbeleid
 • Minder armoede, meer samenhang, oog voor je medemens, meer natuur en verdraagzaamheid
 • Dat Landgraaf een plek is waar jong en oud samenkomen en zich gehoord voelen :)
 • Een grote gemeente Parkstad waar Landgraaf als deelbuurt trots deel van uitmaakt
 • Dat Landgraaf gezien mag worden als de prachtige gemeente
 • Energieneutraliteit
 • Natuur, groen, zorg, mobiliteit
 • Boeren blijven, het is onze voedsel zekerheid. Minder of geen plastic

Week van de Toekomst Landgraaf - Verenigingen en inwoners - 25 oktober 2023

Presentatie - Participatieverslag 25 oktober 2023 | Inwoners en verenigingen (pdf)

Hieronder vindt u de digitaal toegankelijke, uitgeschreven tekst van deze pdf.

Resultaten Week van de Toekomst Landgraaf - Verenigingen en inwoners 25 oktober 2023

 • Jo Coenen
 • Wim Neelis
 • Rebecca Habets
 • Ton Janssen
 • Wim Simons
 • Anjo Coervers
 • Loes Schroe
 • H. Weckseler
 • Carin Palmen
 • Laura Colaris
 • Patrick Mevissen

Plenaire gedeelte

Bij binnenkomst wordt iedereen gevraagd om twee foto’s uit te kiezen. Eén foto die in hun ogen positief is voor Landgraaf en één foto die zij negatief vinden voor Landgraaf. 

Wethouder Bart Smeets heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat er zorgvuldig zal worden omgegaan met de participatie. 
Vervolgens verteld hij over de sessie met de ketenpartners en de maatschappelijke organisaties die dag ervoor hebben plaatsgevonden. Hij schetst kort de context van de Toekomstvisie Landgraaf en benadrukt daarbij het belang van deze sessie en toekomstige sessies. Daarna geeft hij het woord aan Gerwin Gabry. 

Gerwin Gabry geeft een korte presentatie over de Omgevingswet, de omgevingsvisie, de stappen om te komen tot de Toekomstvisie Landgraaf en tot slot de verschillende participatiemomenten.

Tijdens de presentatie wordt een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Deze zijn op de volgende pagina 
terug te zien.
Na de presentatie wordt de groep opgedeeld in drie groepen en wordt er gewerkt aan het droombeeld van Landgraaf in 2050.

De vragen en reacties tijdens de presentatie zijn hieronder terug te lezen. 

Op het moment dat de eerste themakaart in beeld komt met daarop zichtbaar de ‘ruggengraat’, zegt een bewoner: ‘De ruggengraat is de meest verschrikkelijke straat van Landgraaf’. 

De kaart met het thema ‘werkgelegenheid’ is te zien op het scherm en één van de deelnemers reageert: ‘Ondernemen in Landgraaf is duur waardoor het lastig is voor ondernemers om winst te maken. Kijk maar eens naar de hoge prijzen in de winkelcentra in Landgraaf. Daarnaast shoppen veel mensen online, waardoor winst maken nog moeilijker is.’

De gemeente reageert daarop:
‘We moeten er dus met elkaar over nadenken hoe we hiermee om kunnen gaan en hoe we winkeliers en ondernemers gelijke kansen kunnen bieden. ‘

Bij het zien van de themakaart over ‘energie’ wordt door een deelnemer aangegeven dat het in Landgraaf niet meer gepast is om landbouwgronden te gebruiken voor de aanleg van zonneparken. Dit kan beter op daken zodat het niet meer op de grond hoeft. 

Hierop wordt de vraag gesteld:
Is het bekend hoeveel boeren er nog actief zijn in Landgraaf? 
Daarvan weet niemand het exacte antwoord, maar de conclusie is dat het er nog maar weinig zijn.

Tijdens de presentatie komen de woorden ‘sloop en nieuw’ aan bod. Daar wordt meteen op gereageerd door een bewoner:
‘Bij mij tegenover wordt gesloopt, maar wat daarvoor in de plaats komt,. Dat krijg ik niet te horen’. 

Een andere bewoner reageert daarop met:
‘Er is veel meer sloop dan nieuwe woningen. Het aantal woningen dat gesloopt wordt, is hoger dan wat er nieuw gebouwd moet worden. Ik denk dat dit niet ten goede komt aan de bevolking. 

Wethouder Bart Smeets reageert op beide uitspraken: 
‘We slopen niet meer. In de Woonvisie Parkstad staat juist dat er 800 nieuwe woningen bij komen in Landgraaf. Er wordt niet zo maar meer gesloopt. We gaan eerst monitoren of we groeien of toch krimpen.’

De presentatie - Een aantal dia’s uit de presentatie

Het oplossen van problemen begint bij vooruit kijken, naar de toekomst. Hoe lang duurt het om maatregelen te treffen voor deze problemen en wanneer moeten we daar dan mee beginnen? Dat moment is nu. 

Veel van de opgaven die we willen en moeten realiseren kosten veel ruimte als we deze per stuk een plek willen geven in ons land. Daarom moeten we deze opgaven integraal aanpakken.

De Omgevingswet helpt ons allemaal bij het aanpakken van deze problemen en opgaven door ontwikkelingen te stimuleren waarbij de kwaliteit van de leefomgeving centraal staat.

Ontwikkelingen in de fysieke ruimte (alles wat we zien, horen, voelen, ruiken) zijn onlosmakelijk verbonden met ontwikkelingen in het sociale domein. In de omgevingsvisie is daarom ook aandacht voor thema’s zoals gezondheid en veiligheid.

Beschrijving van wat de Toekomstvisie Landgraaf wordt. Iedereen denkt mee: de samenleving, lokale en regionale partners, het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie.

Opbrengst Moodboard

Bij binnenkomst heeft iedereen twee foto’s uitgekozen. Eén foto die in hun ogen positief is voor Landgraaf en één foto die zij negatief vinden voor Landgraaf. In de cirkel (hierboven) is het resultaat te zien. Rechts is het ‘opnieuw’ opgeplakt zodat de afbeeldingen zichtbaar zijn.

Groep 1, 2 en 3

De groepen werken samen aan het invullen van de poster. Op de poster is een kaart van Landgraaf te zien met daarom ‘denkwolkjes’. Hierin geven ze aan wat hun dromen zijn voor Landgraaf voor het jaar 2050. Bovenin staan sterren waarin de groep opschrijft wat zij zien als kwaliteiten van Landgraaf. Dit kunnen gewenste en dus toekomstige kwaliteiten zijn, maar ook bestaande kwaliteiten die gekoesterd moeten worden.

Groep 1: Resultaten 'Leefbaarheid en gezondheid’

Groep 1 heeft de kwaliteiten van Landgraaf en de opgaven, ambities en dromen voor 2050 ingevuld voor het thema ‘Leefbaarheid en Gezondheid’. Soms hebben deze ook betrekking op één van de andere thema’s ‘Economie en Mobiliteit’ en ‘Limburgs Landschap’. Dit hebben ze vervolgens aan de andere groepen gepresenteerd.

Volgens groep 1 zijn de bestaande en gewenste kwaliteiten van Landgraaf zijn:

 • Landgraaf heeft precies de juiste schaalgrootte. 
 • Landgraaf verbindt.
 • Op het gebied van gezondheid beschikt Landgraaf over goede voorzieningen.
 • Wijkcentrum in de koel 
 • In 2050 is een kernkwaliteit van Landgraaf dat Landgraaf en inwoners van Landgraaf trots uitstralen.
 • Het bestuur is stabiel.
 • Inwoners van Landgraaf zijn vriendelijk.
 • Landgraaf heeft veel monumentale panden en gebouwen en die moeten ook behouden blijven. 

Groep 1 heeft nagedacht en gediscussieerd over de dromen, ambities en opgaven die zij zien voor Landgraaf in 2050. Dit heeft geleid tot de volgende conclusies: 

 • Om de jeugd te binden aan Landgraaf is het belangrijk dat het (middelbaar) onderwijs in Landgraaf behouden blijft.
 • Voor wonen nu en toekomstige woningbouwontwikkelingen gaat kwaliteit boven kwantiteit. 
 • Iedereen met een voortuin heeft een groene voortuin. Dit is goed voor de biodiversiteit en helpt bij het verminderen van de nadelige effecten van klimaatverandering.
 • Grensregio’s werken meer met elkaar samen, bijvoorbeeld voor het aanpakken van problemen en het benutten van elkaars kwaliteiten.
 • Landgraaf en de grensregio’s zijn beter met elkaar verbonden door betere en snellere busverbindingen.
 • Door het bouwen van levensloopbestendige woningen kan de doorstroming op gang komen. Hierdoor hebben meer mensen kans op een passende woning.
 • Door samenwerking in de Euregio zijn er meer kansen op het gebied van werk, onderwijs, cultuur, recreatie, etc.
 • De culturele voorzieningen in Landgraaf behouden en verbeteren, zoals het Theater Landgraaf.
 • In 2050 is het saamhorigheidsgevoel in Landgraaf nog groter.
 • Voldoende en passende ontmoetingsplekken voor iedereen.
 • Voor doen – samen doen – zelf doen!
 • Samen maken we Landgraaf.
 • Minder eenzaamheid en laaggeletterdheid door naar elkaar om te zien en zorg te dragen voor passende hulp en goede begeleiding.
 • Ruimte voor jongeren om te ontmoeten en zich te ontwikkelen.
 • Uitbreiden van werkgelegenheid door samen te werken in de regio en kansen te benutten.
 • Het verenigingsleven in stand houden door verenigingen te fuseren.

Groep 2: Resultaten ‘Economie en mobiliteit’

Groep 2 heeft de kwaliteiten van Landgraaf en de opgaven, ambities en dromen voor 2050 ingevuld voor het thema ‘Economie en Mobiliteit’. Soms hebben deze ook betrekking op één van de andere thema’s ‘Leefbaarheid en Gezondheid’ en ‘Limburgs Landschap’. Dit hebben ze vervolgens aan de andere groepen gepresenteerd.

Volgens groep 2 zijn de bestaande en gewenste kwaliteiten van Landgraaf zijn:

 • Landgraaf heeft een groen en mooi buitengebied met veel mogelijkheden voor wandelen en recreatie.
 • Door de drie kernen heeft Landgraaf ook drie winkelcentra.
 • Landgraaf staat bekend om grote evenementen zoals Pinkpop en trekt daardoor veel toeristen. 
 • Het verenigingsleven in Landgraaf is erg goed.
 • Landgraaf beschikt over verschillende medische centra en voorzieningen.
 • De verkeersveiligheid in Landgraaf is op orde.

Groep 2 heeft nagedacht en gediscussieerd over de dromen, ambities en opgaven die zij zien voor Landgraaf in 2050. Dit heeft geleid tot de 
volgende conclusies: 

 • Zorgen dat de jeugd ook van zich laat horen. Leeftijdsgroep 25-35 jaar moet ook aan tafel, het is tenslotte ook hun toekomst.
 • Landgraaf is al heel groen, maar ook in de kernen moet voldoende groen zijn en blijven. 
 • Duurzame energie betekent ook een duurzame leefomgeving. 
 • De leefomgeving moet schoon zijn en blijven, bijvoorbeeld door goede afvalinzameling.
 • Als we doelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en gezondheid, willen halen, moeten de regels tussen landen gelijk getrokken worden. 
 • Het tekort aan (medische) voorzieningen moet worden opgelost, zo is de thuiszorg net voldoende en zitten medische centra vol.
 • Oplossen onveiligheid, opvoedingsproblemen en gebrek handhaving 
 • Als er minder leestand is, zijn er meer economische dragers.
 • Meer biodiversiteit, bijvoorbeeld door groene bermen en aanpassingen in het maairegime. 
 • Niet alleen voorzieningen voor ouderen zijn belangrijk, maar juist ook voor jongeren.
 • Flatgebouwen in het centrum voor 65-plussers zodat zij dichtbij de voorzieningen wonen en minder afhankelijk zijn van anderen hiervoor.
 • In heel Landgraaf moet goed openbaar vervoer zijn zodat iedereen overal kan komen.

Groep 3: Resultaten ‘Limburgs landschap’ 

Groep 3 heeft de kwaliteiten van Landgraaf en de opgaven, ambities en dromen voor 2050 ingevuld voor het thema ‘Limburgs Landschap’. Soms hebben deze ook betrekking op één van de andere thema’s ‘Leefbaarheid en Gezondheid’ en ‘Economie en Mobiliteit’. Dit hebben ze vervolgens aan de andere groepen gepresenteerd.

Volgens groep 3 zijn de bestaande en gewenste kwaliteiten van Landgraaf zijn:

 • Landgraaf is Landgraaf door de diverse kernen.
 • Het is veilig in Landgraaf. 
 • De natuur is echt een Landgraafse kwaliteit en dit moet ook behouden blijven.
 • Landgraaf heeft een mooie en centrale ligging en in de kernen ligt alles binnen loopafstand.
 • Er is veel verenigingsleven in Landgraaf.
 • Landgraaf is toegankelijk als gemeente, als dorp en als stad.

Groep 3 heeft nagedacht en gediscussieerd over de dromen, ambities en opgaven die zij zien voor Landgraaf in 2050. Dit heeft geleid tot de 
volgende conclusies: 

 • Door ‘afval op straat’ aan te pakken, wordt Landgraaf schoner en verbeterd de uitstraling. Daarnaast kan dit ervoor zorgen dat iedereen zich meer verantwoordelijk voelt om de straten schoon te houden.
 • De natuur in Landgraaf met vele wandel en recreatie mogelijkheden behouden.
 • Ook als we 90 jaar oud zijn, moeten we nog steeds gelukkig zijn. 
 • In Landgraaf staan geen windmolens!
 • In 2050 is Landgraaf nog groener doordat er meer parkeren zijn.
 • De bereikbaarheid van Landgraaf verbeteren met het openbaar vervoer.
 • Woningbouw langs de randen biedt ruimte voor meer groen in de kernen.
 • Meer natuurontwikkeling, maar wel het open- en gesloten landschap in het buitengebied behouden.
 • Geen ‘ruggengraat’ meer of een andere inrichting van de weg zodat het rustiger en veiliger is.
 • Landgraaf heeft een rijk verenigingsleven, maar we moeten wel meer jongeren binden aan de verenigingen om de verenigingen en het verenigingsleven in stand te houden.
 • Wij ervaren Landgraaf wel als veilig, maar we moeten er ook voor zorgen dat het zo blijft. Bijvoorbeeld door de betrokkenheid onder inwoners te vergroten en allemaal iets meer op elkaar te letten.
 • Omzien naar elkaar.
 • Passende woningen voor iedereen, bijvoorbeeld Knarrenhofjes voor ouderen. 
 • Leefbaarheid binnen de gebieden waarborgen.
 • Verminderen van eenzaamheid, bijvoorbeeld door meer ontmoetingsplekken binnen en buiten en voor jong en oud.

Week van de Toekomst Landgraaf - Ketenpartners - 24 oktober 2023

Presentatie - Participatieverslag 24 oktober 2023 | Ketenpartners (pdf)

Hieronder vindt u de digitaal toegankelijke, uitgeschreven tekst van deze pdf.

Resultaten Week van de Toekomst Landgraaf - Ketenpartners 24 oktober 2023

Aanwezig tijdens de sessie

 • Marco de Redelijkheid Waterschap Limburg 
 • Marco v.d. Wal Camino C’odex 
 • Nina IJzer Heuschen & Schrouff 
 • John Speck Thuys Bouwmeesters 
 • Ineke Stijnen Eijkenhagen College SVOIPL 
 • Andrea Meures RUDZL 
 • Sissi Robberts Welsun 
 • Hilde Vanneste Regio archeoloog Parkstad Gemeente Heerlen 
 • Roman Ortmans Veiligheidsregio 
 • Jac Hendrix Albert|Hendrix Architecten 
 • Sierk Janssen Pinkpop 
 • Niki Creusen Heuschen & Schrouff 
 • Marco Scheren Architect
 •  Laura Colaris Welsun
 •  Geerd Simonis Carlemagne 
 • Bjorn Hendriks Thuys Bouwmeesters 

Plenaire gedeelte 

Wethouder Bart Smeets heet iedereen welkom. Hij stelt blij te zijn met de grote opkomst. Hij geeft desgevraagd aan dat er voldoende ruimte voor het thema water zal zijn. Er zal bovendien zorgvuldig worden omgegaan met de participatie.

Gerwin Gabry stelt de aanwezigen de vraag ‘Wat willen jullie ons meegeven vanuit jullie perspectief? 

 • De vertegenwoordiger van de omgevingsdienst RUDZL stelt voor de beleidsmatige basis van het plan zo breed en vaag mogelijk houden, met ingebouwde kapstokjes in de visie waar de gemeente later iets aan kan hangen. Zo houdt de gemeente de mogelijkheid open om de omgevingsvisie later bij te stellen. 
 • De vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio sluit zich aan bij de RUDZL en geeft aan over beleid te beschikken dat gedeeld kan worden. 
 • De vertegenwoordiger van het Waterschap Limburg geeft aan dat er ruimte moet zijn voor water, dat bodem en water sturend centraal staat en dat we door middel van participatie luisteren naar de samenleving en ze mee laten denken. Het Waterschap heeft ook beleid voorgeschreven met input van kennis en expertise van de gemeente Landgraaf. 

Vervolgens geeft Gerwin Gabry een presentatie over de Omgevingswet, de omgevingsvisie, de stappen om te komen tot de Toekomstvisie Landgraaf en tot slot de verschillende participatiemomenten. Na de presentatie wordt de groep opgedeeld in drie groepen en wordt er gewerkt aan het droombeeld van Landgraaf in 2050. 

De presentatie - Een aantal dia’s uit de presentatie

Het oplossen van problemen begint bij vooruit kijken, naar de toekomst. Hoe lang duurt het om maatregelen te treffen voor deze problemen en wanneer moeten we daar dan mee beginnen? Dat moment is nu.

Veel van de opgaven die we willen en moeten realiseren kosten veel ruimte als we deze per stuk een plek willen geven in ons land. Daarom moeten we deze opgaven integraal aanpakken.

De Omgevingswet helpt ons allemaal bij het aanpakken van deze problemen en opgaven door ontwikkelingen te stimuleren waarbij de kwaliteit van de leefomgeving centraal staat.

Ontwikkelingen in de fysieke ruimte (alles wat we zien, horen, voelen, ruiken) zijn onlosmakelijk verbonden met ontwikkelingen in het sociale domein. In de omgevingsvisie is daarom ook aandacht voor thema’s zoals gezondheid en veiligheid. Beschrijving van wat de Toekomstvisie Landgraaf wordt. Iedereen denkt mee: de samenleving, lokale en regionale partners, het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. 

Groep 1 

De groep werkt samen aan het invullen van de poster. Op de poster is een kaart van Landgraaf te zien met daarom ‘denkwolkjes’. Hierin geven ze aan wat hun dromen zijn voor Landgraaf voor het jaar 2050. Bovenin staan sterren waarin de groep opschrijft wat zij zien als kwaliteiten van Landgraaf. Dit kunnen gewenste en dus toekomstige kwaliteiten zijn, maar ook bestaande kwaliteiten die gekoesterd moeten worden. 

Groep 1: Resultaten ‘Limburgs Landschap’

Groep 1 heeft de kwaliteiten van Landgraaf en de opgaven, ambities en dromen voor 2050 ingevuld voor het thema ‘Limburgs Landschap’. Soms hebben deze ook betrekking op één van de andere thema’s ‘Leefbaarheid en Gezondheid’ en ‘Economie en Mobiliteit’. Dit hebben ze vervolgens aan de andere groepen gepresenteerd. Volgens groep 1 zijn de bestaande en gewenste kwaliteiten van Landgraaf zijn: 

 • Landgraaf beschikt over een gevarieerd ommeland. 
 • Landgraaf is gelegen in de Euregio wat velen kansen biedt op het gebied van vervoer, samenwerkingen, werkgelegenheid en kennisuitwisseling. * Landgraaf is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. 
 • Voorzieningen, ontspanning en werkgelegenheid is allemaal binnen handbereik (binnen 15 minuten) 
 • Nabij de kernen liggen de groene beekdalen. 
 • In de verschillende kernen zijn nog veel voorzieningen. 
 • De kernen zijn kleinschalig.

Groep 1 heeft nagedacht en gediscussieerd over de dromen, ambities en opgaven die zij zien voor Landgraaf in 2050. Dit heeft geleid tot de volgende conclusies:

 •  We koesteren het erfgoed omdat dit raakt aan de identiteit van Landgraaf.
 •  Voor het tegengaan van hittestress passen we de regel 3:30:300 voor bomen toe.
 •  Door inwoners te behouden en aan te trekken, hebben wel voldoende inwoners om de basisvoorzieningen op pijl te houden. 
 • In Landgraaf is bodem en water echt sturend! 
 • We kijken over de grens in België en Duitsland voor werkgelegenheid en recreatie in plaats van in de Randstad. 
 • We nemen water op in de bodem en houden dit vast. Zo is de sponswerking van bodem en landschap optimaal. 
 • In 2050 is Landgraaf een 15 minuten stad (voorzieningen, ontmoeting en ontspanning binnen 15 minuten bereikbaar). 
 • Door onze hogere ligging kunnen we klimaatvluchtelingen uit het lagergelegen westen opvangen. 
 • We zetten in op de jeugd, onder andere door het creëren van ontmoetingsplekken en het faciliteren van een nachtnet, zodat ze in Landgraaf blijven wonen. 
 • Bij de reconstructies van wijken en buurten is er ruimte voor meer en kwalitatief groen. Hiermee kunnen we de verstening van de kernen tegengaan.
 • We hebben een groene aantrekkelijke buitenruimte waar ruimte is voor ontmoetingen en die voor iedereen binnen handbereik is. We denken hierbij ook aan bewonerstuinen. 
 • Voor leisure en evenementen is Landgraaf de plek om te zijn. › We hebben meer bosgebieden als versterking van het landschap en voor het tegengaan van de nadelige effecten van het veranderende klimaat.
 • Landgraaf beschikt over een natuurzwemplek. 
 • We wekken energie op door de plaatsing van zonnepanelen op daken. 
 • We geven de mobiliteitstransitie vorm door in te zetten op de fiets, het openbaar vervoer en de deelauto in plaats van eigen auto bezit.
 • We oriënteren meer op onze buren door middel van communicatie en informatie zodat we niet afhankelijk zijn van Nederland. 

Tot slot had een deel van de groep nog de droom om te fuseren. Waarbij de gemeente Landgraaf fuseert met omliggende gemeenten om op die manier ontwikkelingen en samenwerkingen over de gemeentegrenzen beter mogelijk te maken. 

Groep 2 

De groep werkt samen aan het invullen van de poster. Op de poster is een kaart van Landgraaf te zien met daarom ‘denkwolkjes’. Hierin geven ze aan wat hun dromen zijn voor Landgraaf voor het jaar 2050. Bovenin staan sterren waarin de groep opschrijft wat zij zien als kwaliteiten van Landgraaf. Dit kunnen gewenste en dus toekomstige kwaliteiten zijn, maar ook bestaande kwaliteiten die gekoesterd moeten worden. 

Groep 2: Resultaten ‘Leefbaarheid en gezondheid’ 

Groep 2 heeft de kwaliteiten van Landgraaf en de opgaven, ambities en dromen voor 2050 ingevuld voor het thema ‘Leefbaarheid en Gezondheid’. Soms hebben deze ook betrekking op één van de andere thema’s ‘Economie en Mobiliteit’ en ‘Limburgs Landschap’ Dit hebben ze vervolgens aan de andere groepen gepresenteerd.

Volgens groep 2 zijn de bestaande en gewenste kwaliteiten van Landgraaf zijn: 

 • Landgraaf is heel groen, maar zien graag dat het in 2050 nog groener is. 
 • Landgraaf is de thuisbasis van Pinkpop door het grote evenemententerrein Megaland. 
 • In Landgraaf is het goed wonen. 
 • Landgraaf beschikt over goede voorzieningen en een goed voorzieningenniveau. 
 • De sociale cohesie in Landgraaf wordt als goed ervaren. 

Groep 2 heeft nagedacht en gediscussieerd over de dromen, ambities en opgaven die zij zien voor Landgraaf in 2050. Dit heeft geleid tot de volgende conclusies: 

 • In 2050 is Landgraaf één geheel in plaats van drie kernen. 
 • We zetten ons nog meer in op cultuur. › Het is nog beter wonen in Landgraaf door herstructurering van de wijken en buurten aan de hand van een nieuwe en toekomstbestendige visie. 
 • Door herstructurering van de hoofdstructuur is er minder verkeersdrukte en is het rustiger en veiliger in de straten. 
 • De ontsluiting is door de herstructurering ook verbeterd. 
 • Door verticale woningbouw (appartementen) is er meer ruimte voor groen en ontmoeting in de openbare ruimte. 
 • De Wilhelminaberg is een icoon. Hier moeten we meer gebruik van maken om mensen naar de gemeente te trekken. 
 • Behouden van Landgraafse iconen zoals Pinkpop, Megaland, Park Gravenrode en Rimburg en indien nodig verbeteren van de naamsbekendheid van deze iconen. 
 • Bedrijven zetten in op ‘employer branding’ om zo meer werknemers naar de regio te trekken. 

Groep 3 

De groep werkt samen aan het invullen van de poster. Op de poster is een kaart van Landgraaf te zien met daarom ‘denkwolkjes’. Hierin geven ze aan wat hun dromen zijn voor Landgraaf voor het jaar 2050. Bovenin staan sterren waarin de groep opschrijft wat zij zien als kwaliteiten van Landgraaf. Dit kunnen gewenste en dus toekomstige kwaliteiten zijn, maar ook bestaande kwaliteiten die gekoesterd moeten worden. 

Groep 3: Resultaten 'Economie en mobiliteit’ 

Groep 3 heeft de kwaliteiten van Landgraaf en de opgaven, ambities en dromen voor 2050 ingevuld voor het thema ‘Economie en Mobiliteit’. Soms hebben deze ook betrekking op één van de andere thema’s ‘Leefbaarheid en Gezondheid’ en ‘Limburgs Landschap’. Dit hebben ze vervolgens aan de andere groepen gepresenteerd.

Volgens groep 3 zijn de bestaande en gewenste kwaliteiten van Landgraaf zijn: 

 • In 2050 is Landgraaf… Pinkpop-city 
 • Het Landgraafs erfgoed is een identiteitsdrager. 
 • Landgraaf is goed bereikbaar. 
 • Landgraaf heeft een goed en breed cultureel aanbod. 

Groep 3 heeft nagedacht en gediscussieerd over de dromen, ambities en opgaven die zij zien voor Landgraaf in 2050. Dit heeft geleid tot de volgende conclusies: 

 • We hebben een beter en uitgebreider openbaar vervoer netwerk zodat er meer mogelijk wordt. › Het promoten van grens overstijgend samenwonen 
 • In het bedrijfsleven niet alleen focussen op samenwerking binnen de gemeente of aangrenzende gemeenten, maar ook grens overstijgend. Dit moet ook beleidsmatig gefaciliteerd worden. 
 • Open grenzen om grens overstijgend samenwonen en samenwerken mogelijk te maken. 
 • We verdichten in de kernen en niet aan de kernranden of in het buitengebied om zo het groene buitengebied, de openheid en de natuur te ontzien en te behouden. 
 • De randen van Landgraaf zijn en blijven groen. 
 • Het Romeins verleden van Landgraaf is internationaal bekend door de Via Belgica.

Week van de Toekomst Landgraaf - Maatschappelijke organisaties - 24 oktober 2023

Participatieverslag 24 oktober 2023 | Maatschappelijke organisaties (pdf)

Hieronder vindt u de digitaal toegankelijke, uitgeschreven tekst van deze pdf.

Resultaten Week van de Toekomst Landgraaf - Maatschappelijke organisaties 24 oktober 2023

Aanwezig tijdens de sessie

 • Jan Spierts Bosbeheer Landgraaf
 •  Sven Balk Jens 
 • Jos Souren LLTB 
 • Irene Thuis MEE Zuid Limburg 
 • Peggi Michiels Winselerhof 
 • Mart Reutelingsperger Stichting Bosbeheer Landgraaf  en Slide Dans 
 • John Ringens 
 • Moniek Daniels Visit Zuid Limburg
 • Bert Smeijsters ISD Bol 
 • Nathalie Savelsbergh Vrije Academie Parkstad

Wethouder Bart Smeets heet iedereen welkom. Hij stelt blij te zijn met de grote en diverse opkomst. Hij geeft aan dat er zorgvuldig zal worden omgegaan met de participatie. Vervolgens verteld hij over de sessie met de ketenpartners die eerder op de dag heeft plaatsgevonden. Hij schetst de context van de Toekomstvisie Landgraaf en geeft daarna het woord aan Gerwin Gabry.

Vervolgens geeft Gerwin Gabry een presentatie over de Omgevingswet, de omgevingsvisie, de stappen om te komen tot de Toekomstvisie Landgraaf en tot slot de verschillende participatiemomenten.

Na de presentatie wordt de groep opgedeeld in twee groepen en wordt er gewerkt aan het droombeeld van Landgraaf in 2050. Eén van de aanwezigen stelt de volgende vraag bij het horen over de relatie tussen het Regionaal Afstemmingskader Parkstad en Landgraaf: ‘Het regionale aspect (Regio Parkstad) lijkt vrijblijvend, maar is het niet beter om alleen in de regio te kijken?’

 • Wethouder Bart Smeets reageert daarop en heeft aan dat een regionale omgevingsvisie niet is toegestaan en dat elke gemeente een eigen omgevingsvisie moet opstellen. Als een regionale omgevingsvisie wel was toegestaan dan was dit vanuit Parkstad opgesteld, maar om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke omgevingsvisies, binnen de regio Parkstad, op elkaar aansluiten, heeft Parkstad het Regionaal Afstemmingskader in het leven geroepen. Als wij als gemeente ervoor kiezen om hier vanaf te wijken, moeten we dit overleggen met Parkstad. Op die manier is het dus enigszins dwingend.

Bij het zien van de themakaart over het ‘Sociaal domein’ in de presentatie, geeft één van de aanwezigen een tip over het inzichtelijk maken van sociale problematiek:

 • Door verschillende kaarten over elkaar heen te leggen zoals de woonkaart over de gezondheidskaart of de kaart woningbezit over de kaart hittestress, dan weet je precies waar de problemen zitten en wat voor mensen hier wonen. Dit geeft inzicht in verbanden en helpt bij het maken van plannen voor de aanpak van de problematiek.

De presentatie - een aantal dia's uit de presentatie

Het oplossen van problemen begint bij vooruit kijken, naar de toekomst. Hoe lang duurt het om maatregelen te treffen voor deze problemen en wanneer moeten we daar dan mee beginnen? Dat moment is nu.

Veel van de opgaven die we willen en moeten realiseren kosten veel ruimte als we deze per stuk een plek willen geven in ons land. Daarom moeten we deze opgaven integraal aanpakken. De Omgevingswet helpt ons allemaal bij het aanpakken van deze problemen en opgaven door ontwikkelingen te stimuleren waarbij de kwaliteit van de leefomgeving centraal staat.

Ontwikkelingen in de fysieke ruimte (alles wat we zien, horen, voelen, ruiken) zijn onlosmakelijk verbonden met ontwikkelingen in het sociale domein. In de omgevingsvisie is daarom ook aandacht voor thema’s zoals gezondheid en veiligheid. Beschrijving van wat de Toekomstvisie Landgraaf wordt: Iedereen denkt mee: de samenleving, lokale en regionale partners, het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. 

Groep 1: Resultaten ‘Limburgs Landschap'

De groep werkt samen aan het invullen van de poster. Op de poster is een kaart van Landgraaf te zien met daarom ‘denkwolkjes’. Hierin geven ze aan wat hun dromen zijn voor Landgraaf voor het jaar 2050. Bovenin staan sterren waarin de groep opschrijft wat zij zien als kwaliteiten van Landgraaf. Dit kunnen gewenste en dus toekomstige kwaliteiten zijn, maar ook bestaande kwaliteiten die gekoesterd moeten worden.

Groep 1 heeft de kwaliteiten van Landgraaf en de opgaven, ambities en dromen voor 2050 ingevuld voor het thema ‘Limburgs Landschap’. Soms hebben deze ook betrekking op één van de andere thema’s ‘Leefbaarheid en Gezondheid’ en ‘Economie en Mobiliteit’. Dit hebben ze vervolgens aan de andere groepen gepresenteerd.

Volgens groep 1 zijn de bestaande en gewenste kwaliteiten van Landgraaf zijn: 

 • In Landgraaf is veel natuur en er zijn vele wandelgebieden verspreid over de gemeente. 
 • De ontsluiting van Landgraaf is goed, waardoor de gemeente goed bereikbaar is. 
 • Landgraaf heeft vele tradities en cultureel erfgoed. Naast dat dit een kwaliteit is, willen we ook dat dit in stand word gehouden. 

Groep 1 heeft de volgende slogan voor de toekomst van Landgraaf bedacht: 
‘In 2050 is het gras in Landgraaf groener dan in de rest van Nederland’.

Groep 1 heeft nagedacht en gediscussieerd over de dromen, ambities en opgaven die zij zien voor Landgraaf in 2050. Dit heeft geleid tot de volgende conclusies: 

 • Iedereen heeft energieneutrale woningen. 
 • In 2050 kunnen ALLE burgers meedoen op alle vlakken in de maatschappij. 
 • Dat betekent ook begrijpelijke taal voor iedereen. 
 • Multifunctionele samenwerking door multifunctionele (werk)locaties met een variatie aan disciplines. 
 • Multifunctionele gebouwen zodat alle beschikbare ruimte in een gebouw goed wordt benut. 
 • In Landgraaf heeft iedereen in 2050 een basisinkomen. 
 • Landgraaf is één gemeente en niet driemaal een kern. 
 • Het oppervlaktewater in Landgraaf vindt zijn oorsprong in Duitsland. We maken daarom duidelijke afspraken met Duitsland over de Kaderrichtlijn Water. 
 • De ‘’iconen van Landgraaf’’ en daarmee de identiteit van Landgraaf is zichtbaarder. 
 • De hele fysieke leefomgeving is klimaatadaptief ingericht. 
 • Toeristen hebben een reden om naar Landgraaf te komen en we ontvangen ze met open armen. › We versterken de sociale cohesie. 
 • Landgraaf is aantrekkelijk en uitnodigend en dat stralen we ook uit. We zijn trots op onze gemeente! › De water veiligheid is op orde doordat we rekening houden met water in relatie tot nieuwbouw en we zorgen dat water goed wordt opgevangen en afgevoerd. 
 • De Toekomstvisie Landgraaf 2050 is een breed gedragen visie en is partij overstijgend. Het is van iedereen en voor iedereen. 
 • Het openbaar vervoer is optimaal en voor iedereen betaalbaar en bereikbaar. 
 • De rol van de gemeente is stimulerend in plaats van corrigerend. 

In de groep wordt ook gediscussieerd over de ‘gastvrijheid van Landgraaf’. Is Landgraaf Gastvrij? Dat weten ze niet, maar ze zijn er wel over uit dat ze dit willen zijn.

Groep 2: Resultaten ‘Leefbaarheid en gezondheid’ 

De groep werkt samen aan het invullen van de poster. Op de poster is een kaart van Landgraaf te zien met daarom ‘denkwolkjes’. Hierin geven ze aan wat hun dromen zijn voor Landgraaf voor het jaar 2050. Bovenin staan sterren waarin de groep opschrijft wat zij zien als kwaliteiten van Landgraaf. Dit kunnen gewenste en dus toekomstige kwaliteiten zijn, maar ook bestaande kwaliteiten die gekoesterd moeten worden.

Groep 2 heeft de kwaliteiten van Landgraaf en de opgaven, ambities en dromen voor 2050 ingevuld voor het thema ‘Leefbaarheid en Gezondheid’. Soms hebben deze ook betrekking op één van de andere thema’s ‘Economie en Mobiliteit’ en ‘Limburgs Landschap Dit hebben ze vervolgens aan de andere groepen gepresenteerd.

Volgens groep 2 zijn de bestaande en gewenste kwaliteiten van Landgraaf zijn:

 •  Landgraaf is een toeristische bestemming voor allerlei verschillende doelgroepen. 
 • In Landgraaf zijn er veel recreatie mogelijkheden. 
 • Landgraaf is heel groen.

GROEP 2: RESULTATEN ‘LEEFBAARHEID EN GEZONDHEID’ 
Groep 2 heeft nagedacht en gediscussieerd over de dromen, ambities en opgaven die zij zien voor Landgraaf in 2050. Dit heeft geleid tot de volgende conclusies:

 •  We behouden het groen en het groene karakter van de gemeente.
 •  De gemeenschapszin in Landgraaf is hoog waardoor inwoners zich betrokken en verantwoordelijk voelen.
 •  Landgraaf is een inclusieve gemeente. Iedereen kan meedoen.
 •  In 2050 zijn de verschillen, met name de financiële verschillen, tussen mensen minder groot. › We geloven in onze eigen kracht en dat is te zien. 
 • Landgraaf is volledig toegankelijk. › Landgraaf is euregionaal en handelt hier ook naar. Werk, kennis en recreatie vindt ook over de grens plaats. 
 • We stimuleren talentontwikkeling en zorgen dat we talent behouden.
 • Iedereen heeft een duurzame en betaalbare woning. 
 • We brengen doorstroming in de woningmarkt op gang door voor iedereen passende woningen te bouwen.
 • We houden de jeugd hier door passende woning en voldoende werkgelegenheid. 
 • De sector toerisme en recreatie biedt veel werkgelegenheid en benutten we optimaal. › Een ambitie of eigenlijk een opgave is ook om economische dragers te vinden die toekomstbestendig zijn. Wat dit precies is dat weten we nog niet.
 • Als er successen zijn dan vier we die en daarmee creëren we trots. 
 • Verspreid over Landgraaf zijn ontmoetingsruimtes voor alle doelgroepen en leeftijden. 
 • Gratis toegankelijke poli’s zodat iedereen zorg kan krijgen die dat nodig heeft. 
 • Een authentiek verblijf ingepast in het landschap brengt iedereen in de gelegenheid om het Landgraafse landschap in zich op te nemen

Thema-avond gemeenteraad - 14 september 2023

Participatieverslag 14 september 2023 | Thema-avond gemeenteraad (pdf)

Hieronder vindt u de digitaal toegankelijke, uitgeschreven tekst van deze pdf.

Resultaten thema-avond Raad Landgraaf 14 september 2023

Wethouder Bart Smeets heet iedereen welkom. Hij stelt blij te zijn met de opkomst. Hij geeft aan dat er zorgvuldig zal worden omgegaan met de participatie. Hij schetst het belang van de omgevingsvisie en de relatie van de omgevingsvisie tot het Regionaal Afstemmingskader Parkstad. Daarna geeft hij het woord aan Gerwin Gabry.

Gerwin Gabry geeft een korte presentatie over de Omgevingswet, de omgevingsvisie, de stappen om te komen tot de Toekomstvisie Landgraaf en tot slot de verschillende participatiemomenten. Tijdens de presentatie komt ook een aantal vragen aan bod waar de raadsleden via Mentimeter op reageren.

Na de presentatie worden de raadsleden willekeurig verdeeld over drie groepen waarna de groepen uiteen gaan. Iedere groep werkt eerst aan het moodboard. Daarna komen ze terug voor een korte toelichting op het volgende onderdeel waarna ze weer uiteengaan om aan het OOg voor de omgevings te werken. Aan het eind van de avond presenteert elke groep hun moodboard en het OOg voor de omgeving.

Groep 1: Resultaten Moodboard

Links is het moodboard van groep 1 te zien. De conclusies daaruit, zoals verteld aan de groep, zijn als volgt: Het waren erg veel plaatjes om op te plakken en alles is over elkaar heen geplakt. Daarom is het misschien een beetje chaotisch. Wat wij belangrijk vinden is scholen/onderwijs, groen, een goed en bereikbaar Landgraaf en veiligheid. We hebben plaatjes die wij positief vinden binnen de gemeentegrenzen geplakt. Daaruit kunnen wij opmaken dat wij het volgende positief vinden aan Landgraaf of graag terug willen zien in de toekomst is:

 • Binnenstedelijk groen
 • Energie opwekken via zonnepanelen op daken
 • Toerisme
 • Cultureel erfgoed
 • Lokaal onderwijs
 • Bouwen
 • Veiligheid
 • Leisure
 • Winkels
 • OV bereikbaarheid
 • Ruimte voor verenigingen
 • Zorg voor jong en oud in de wijk
 • Fietspaden

Wat wij negatief vinden aan Landgraaf of in de toekomst niet willen in Landgraaf is:

 • Zware industrie
 • Windenergie (op één windturbine na)

Groep 1: Resultaten OOg voor de omgeving

Het doel van de oefening ‘OOg voor de omgeving’ is om de kwaliteiten van Landgraaf in beeld te brengen. In de blauwe ring, in het midden, heeft groep 1 de bestaande en gewenste kwaliteiten aangegeven die bepalend zijn voor de huidige en gewenste/toekomstige identiteit van Landgraaf. In de buitenste ring staan de kwaliteiten, aspecten of thema’s die bijdragen aan de benoemde kernkwaliteiten. Groep 1 heeft de uitkomsten van het ‘OOg van de omgeving’ aan de andere groepen gepresenteerd. Dit zijn volgens groep 1 de belangrijkste kwaliteiten, aspecten en thema’s voor de toekomst van Landgraaf: 
› Voor de kernkwaliteit wonen is dat woningen bouwen voor alle doelgroepen en bouwen aan de  
   randen van de gemeente, bijvoorbeeld aan de Hompertsweg en Kleikoeleweg.
› Leefbaarheid, veiligheid en onderwijs vinden wij belangrijke kernkwaliteiten maar die paste niet  
   allemaal in het midden van het ‘OOg voor de omgeving’. 
› Voor de economie is een sterk MKB belangrijk en zijn er goede industrieterreinen. 
› Zorg vinden wij erg belangrijk. Zo moet het ziekenhuis in Parkstad (Heerlen) behouden blijven, 
  hebben we een lokaal hospice en kleinschalige verzorgingstehuizen nodig en is zowel jeugd- als  
  ouderenzorg belangrijk. 
› Het cultureel erfgoed is karakteristiek voor onze gemeente en raakt aan de identiteit.

Groep 2: Resultaten Moodboard 

Links is het moodboard van groep 2 te zien. De conclusies daaruit, zoals verteld aan de groep, zijn als volgt: We hebben plaatjes die wij positief vinden binnen de gemeentegrenzen geplakt. De plaatjes/onderwerpen die wij negatief vinden of liever niet in Landgraaf willen, hebben we meer aan de buitenkant geplakt. Daaruit kunnen wij, kort samengevat, het volgende concluderen: 

 • Het AZC in Heerlen centreren. 
 • Scholen en groenvoorzieningen vinden wij erg belangrijk. 
 • Landgraaf is goed bereikbaar. 
 • De veiligheid kan verbeterd worden, bijvoorbeeld door middel van camera’s en politietoezicht. 
 • Zonne- en windenergie moet zoveel mogelijk richting Duitsland worden opgewekt (aan de randen van de gemeente). 
 • Een multiculturele samenleving hebben we minder graag. 
 • Kunst mag, maar wel in proportie.

Groep 2: Resultaten OOg voor de omgeving

Het doel van de oefening ‘OOg voor de omgeving’ is om de kwaliteiten van Landgraaf in beeld te brengen. In de blauwe ring, in het midden, heeft groep 2 de bestaande en gewenste kwaliteiten aangegeven die bepalend zijn voor de huidige en gewenste/toekomstige identiteit van Landgraaf. In de buitenste ring staan de kwaliteiten, aspecten of thema’s die bijdragen aan de benoemde kernkwaliteiten. Groep 2 heeft de uitkomsten van het ‘OOg van de omgeving’ aan de andere groepen gepresenteerd. Dit zijn volgens groep 2 de belangrijkste kwaliteiten, aspecten en thema’s voor de toekomst van Landgraaf: 

 • Klimaat is erg belangrijk en daarom is dat één van de kernkwaliteiten. Daarvoor is kernenergie een goede optie om duurzame energie op te wekken, maar we moeten in eerste instantie ook energie besparen door te isoleren. 
 • Groenvoorzieningen zijn belangrijk en helpen bij het verminderen van de nadelige effecten van klimaatverandering. 
 • Kunst en cultuur zijn belangrijk en daarom moeten ook de karakteristieke kernen (en monumenten) behouden blijven. 
 • Het openbaar vervoer en de veiligheid moet verbeterd worden. 
 • Voor de kernkwaliteit zorg is het belangrijk dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft en het winkelaanbod in de kernen behouden blijft en gestimuleerd wordt. 
 • Het behouden van evenementen en het bevorderen van de saamhorigheid zijn belangrijk voor de samenleving nu en in de toekomst. 

Groep 3: Resultaten Moodboard

De plaatjes konden geordend worden op basis van thema’s. We hebben mooie dingen in Landgraaf, maar we zijn ook conservatief en we willen dit behouden: 

 • Ouderen 
 • Onderwijs en vervoer 
 • Sport, cultuur en recreatie vinden we heel belangrijk 
 • We zijn het niet eens over wel of geen windmolens in de gemeente 
 • Een zonneveld hebben we al dus die ligt en blijft waar het al is

Groep 3: Resultaten Oog voor de omgeving

Het doel van de oefening ‘OOg voor de omgeving’ is om de kwaliteiten van Landgraaf in beeld te brengen. In de blauwe ring, in het midden, heeft groep 3 de bestaande en gewenste kwaliteiten aangegeven die bepalend zijn voor de huidige en gewenste/toekomstige identiteit van Landgraaf. In de buitenste ring staan de kwaliteiten, aspecten of thema’s die bijdragen aan de benoemde kernkwaliteiten. Groep 3 heeft de uitkomsten van het ‘OOg van de omgeving’ aan de andere groepen gepresenteerd. Dit hebben ze gedaan door aan de hand van vijf kernkwaliteiten de belangrijkste kwaliteiten, aspecten en thema’s voor de toekomst van Landgraaf te beschrijven: 

 • Voor ‘wonen’ is het belangrijk dat het woonbeleid diverser wordt en meer toekomst gericht is zodat er ook woningen voor jongeren zijn om jongeren aan Landgraaf te binden. Doordat er minder zorgpersoneel is, maar tegelijkertijd de bevolking vergrijsd, is zorg voor ouderen erg belangrijk en kunnen kangoeroe woningen ervoor zorgen dat ouderen langer ‘thuis’ kunnen blijven wonen. 
 • Voor ‘werken’ is het belangrijk dat dat dit kleinschaliger is omdat problemen dan misschien makkelijker op te lossen zijn. Daarnaast zou het goed zijn om vrijwilligerswerk te betalen. 
 • Voor ‘vrije tijd’ moeten we behouden wat we hebben, mensen moeten meer bewegen en dus meer gebruik maken van de fiets en minder van de auto. Daarnaast moet de gemeente meer faciliteren en optreden in de ruimste zin van het woord. 
 • Voor ‘milieu’ is het belangrijk om afval te blijven scheiden. Overig afval kost nu 7/8 euro per leging van de container en plastic is gratis, maar we zien nu dat veel plastic wordt afgekeurd omdat er ander afval bij zit. 
 • Voor ‘energie’ moeten we alternatieve vormen van energie en energieopwekking blijven onderzoeken. 
 • Voor ‘verkeer’ is het belangrijkste om het openbaar vervoer te verbeteren.