Platform Burgerinitiatieven

Gemeente Landgraaf wil graag de leefbaarheid, sociale samenhang of betrokkenheid van haar inwoners bevorderen. Daartoe heeft zij het Platform Burgerinitatieven in het leven geroepen. Dit platform heeft tot taak de gemeente Landgraaf te adviseren over de aanvragen voor toekenning van steun, geld en/of begeleiding uit het Burgerinitiatievenfonds.

Samenstelling

Het Platform Burgerinitatieven bestaat uit zes leden, die zijn aangewezen door de buurt/belangenverenigingen van respectievelijk Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms. Het Platform Burgerinitiatieven is er dus vóór en dóór bewoners van Landgraaf. De gemeente Landgraaf vervult slechts een administratieve rol. Verder stelt zij het budget 'Burgerinitiatieven' ter beschikking.