In de stembureaus worden alle getelde stemmen opgeschreven in 'processen-verbaal' (PV's). De gescande processen-verbaal zijn hieronder in te zien.

Proces-verbaal van het Gemeentelijk Stem Bureau (GSB)