Wat is het?

De gemeente biedt u een aantal mogelijkheden om in de openbare ruimte reclame te maken:

 • Kosteloze reclame voor een evenement. Kijk verder bij 'Wat moet ik doen'.
 • Uw product, dienst of evenement kan tegen betaling worden vermeld op diverse soorten reclameborden. Kijk verder bij 'Wat moet ik doen'.
 • Op de Scherpenseeler Veeweg, de Wiel Ringenslaan en Stationsplein/Ringoven staan borden voor vrije meningsuiting. Deze kunnen vrij worden beplakt.

Het is niet toegestaan om op andere plaatsen affiches of aanplakbiljetten te plakken, ook niet op kartonnen 'sandwichborden': wildplakken is verboden.

Wilt u reclame-uitingen plaatsen aan een pand, lees dan verder bij Reclame plaatsen.

Wat kost het?

De kosten van de reclame-uitingen worden door de leveranciers rechtstreeks aan de adverteerder in rekening gebracht.

Reclame voor evenementen op de digitale infoborden is kosteloos; voor de overige reclame-uitingen worden door de leveranciers kosten in rekening gebracht. Kijk verder bij 'Wat moet ik doen'.

Wat moet ik doen?

Kosteloze reclame voor een evenement

Wenst u voor uw evenement gratis reclame te maken op het gemeentelijke (bovenste) deel van de digitale infoborden, dan kunt u dit kenbaar maken in het formulier voor de melding van een evenement of een vergunningsaanvraag. U vindt deze formulieren bij Evenement organiseren. De aanvraag voor plaatsing biedt geen garantie voor de daadwerkelijke plaatsing ervan.

U kunt in de formulieren overigens ook aangeven of u uw evenement wilt laten vermelden in de evenementenkalender op onze website.

Reclame voor een product, dienst of evenement

Wilt u voor uw product, dienst of evenement tegen betaling reclame maken, neem dan contact op met de desbetreffende leverancier:

Hoe werkt het?

Voorwaarden voor gratis vermelding van evenementen op de digitale infoborden

Het bovenste, gemeentelijke deel van de digitale informatieborden is bedoeld voor aankondiging van evenementen, die binnen de gemeente Landgraaf plaatsvinden. Daarnaast gebruikt de gemeente deze borden voor de attendering op wegwerkzaamheden, omleidingen, voor communicatie bij calamiteiten en voor andere gemeentelijke mededelingen.

Spelregels

Aan het plaatsen van evenementen op de digitale informatieborden zijn de volgende spelregels verbonden:

 1. Een evenement komt alleen in aanmerking voor plaatsing op de digitale infoborden als het geheel of gedeeltelijk plaats vindt op het grondgebied van de gemeente Landgraaf.
 2. Prioritering van vermelding van evenementen gebeurt op de eerste plaats op basis van ontvangen formulieren 'Aanvraag evenementenvergunning' en 'Melding klein evenement’ waarin de aanvrager heeft aangegeven dat vermelding op de digitale infoborden gewenst is. Komen evenementen op een andere wijze bij de gemeente binnen, wordt per geval bekeken of ze wel of niet op de digitale infoborden worden vermeld.
 3. Daarbinnen gebeurt prioritering op basis van het verwachte aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers/deelnemers. Evenementen met veel verwachte bezoekers/deelnemers krijgen voorrang op evenementen met minder verwachte bezoekers/deelnemers.
 4. Wanneer meerdere evenementen van gelijke orde op dezelfde dag en tijdstip plaatsvinden, krijgen de evenementen die het eerst zijn aangemeld voorrang.
 5. Evenementen moeten per keer aangevraagd worden; het is niet mogelijk om een jaarplanning aan te leveren.
 6. Op de digitale informatieborden worden de datum, naam en locatie van het evenement vermeld.
 7. Evenementen worden maximaal twee weken voorafgaand aan het evenement op de digitale informatieborden geplaatst.
 8. De gemeente behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie wel dan niet te plaatsen. De gemeente prioriteert de evenementen, bepaalt de periode van plaatsing en voert de eindredactie.

Disclaimers

*De informatie van de gemeente Landgraaf op de digitale informatieborden (met uitzondering van de reclamevakken) is met grote zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is, of fouten kan bevatten. De gemeente Landgraaf kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden en is niet aansprakelijk voor enige schade of ander negatief gevolg dat hieruit voortvloeit.

* De gemeente Landgraaf is verantwoordelijk voor de informatieve tekst op de digitale informatieborden. Het bedrijf PromoBase is verantwoordelijk voor de reclames op het onderste deel van de infoborden. De gemeente Landgraaf is niet verantwoordelijk voor mogelijke (tegen)strijdigheden tussen informatie op het door haar gevulde infodeel en de daaronder geplaatste reclames. De gemeente Landgraaf is niet aansprakelijk voor enige schade of ander negatief gevolg dat uit mogelijke (tegen)strijdigheden voortvloeit.