Tot een paar jaar geleden lagen het kasteel, de hoeve en de landerijen van slot Schaesberg er verwaarloosd bij. Nu wordt er echter gezamenlijk actie ondernomen om een waardevol stuk historie te behouden.

Voor de ontwikkeling van het gebied werkt de gemeente nauw samen met onder andere buurtverenigingen, agrarische bedrijven, diverse natuurorganisaties, scouting, heemkundevereniging OCGL en de Archeologie Werkgroep Landgraaf.

Meer informatie, actuele werkzaamheden, activiteiten en bezoekmogelijkheden(externe link) vindt u op de website van Slot Schaesberg.