Gemeente Landgraaf vindt het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van haar websites en apps. Iedereen, dus ook mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Maar dus ook via elke browser of elk apparaat. We werken dan ook continu aan de verbetering van de digitale toegankelijkheid.

We streven ernaar dat onze websites en apps voldoen aan een aantal specifieke eisen, zowel op het gebied van de techniek als op de inhoud (tekst, afbeeldingen, enzovoort). Dit is in overeenstemming met het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. 

Verantwoording

Gemeente Landgraaf verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website www.landgraaf.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar om aan te tonen of www.landgraaf.nl aan de toegankelijkheidseisen voldoet. Reden is, dat deze website op 12 oktober 2020 geheel is vernieuwd en toetsing voor die datum dus geen zin had. Uiterlijk op 1-2-2021 wordt een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd op de nieuwe website. Dan worden ook de onderzoeksresultaten gepubliceerd.

Kijk voor de volledige verantwoording de toegankelijkheidsverklaring op de website van Logius, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Landgraaf. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

 

Aanpak toegankelijkheid

Het bewaken en verbeteren van de digitale toegankelijkheid is een vast onderdeel van de werkprocessen rond webredactie, webbeheer en vernieuwingsprojecten.

Gemeente Landgraaf is eigenaar en mede-eigenaar van een aantal andere websites en apps (voor e-dienstverlening, beheer openbare ruimte, raadsinformatie). Deze voldoen nog niet allemaal aan alle toegankelijkheidseisen. We zijn actief bezig met het uitvoeren van maatregelen om ook deze volledig toegankelijk te maken.

Op Landgraaf.nl staan pdf's. Nieuw te publiceren pdf's worden voor publicatie toegankelijk gemaakt en bestaande pdf's worden vervangen.

Meer informatie

Op de website Digitoegankelijk.nl vindt u meer informatie over de richtlijnen voor toegankelijke websites.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Vul dan het reactieformulier website in. Vermeld hierin het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!