Gemeente Landgraaf vindt het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van haar websites en apps. Iedereen, dus ook mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Maar dus ook via elke browser of elk apparaat. We werken dan ook continu aan de verbetering van de digitale toegankelijkheid.

We streven ernaar dat onze websites en apps voldoen aan een aantal specifieke eisen, zowel op het gebied van de techniek als op de inhoud (tekst, afbeeldingen, enzovoort). Dit is in overeenstemming met het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. 

Verantwoording

Gemeente Landgraaf verklaart dat de website www.landgraaf.nl gedeeltelijk voldoet aan de succescriteria van de norm in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (WCAG 2.1 niveau AA). Dit blijkt uit het onderzoek dat is afgerond op 7 januari 2021. Op dit moment voldoet de website aan 38 van de 50 succescriteria. 

Wat werkt goed?

  • De informatie die getoond wordt is niet alleen van kleur afhankelijk. Links in de tekst hebben bijvoorbeeld niet alleen een andere kleur, maar zijn ook onderstreept of dik gedrukt. Dit is van belang voor kleurenblinden.
  • De taal van de pagina’s is goed aangegeven, hierdoor kan voorleessoftware de pagina op de juiste manier voorlezen.
  • Ook zijn de pagina’s goed met het toetsenbord te bedienen. Dit is van belang voor mensen die de muis niet kunnen gebruiken, bijvoorbeeld blinden of mensen met een motorische beperking. Wat dit betreft wordt dus al goed met toegankelijkheid rekening gehouden.

Wat kan beter?

  • Op het moment van inspectie bevatten niet alle afbeeldingen alternatieve teksten. Deze zijn nodig voor blinden, zodat voorgelezen kan worden wat er op de afbeelding staat. Ook was het doel van de hyperlinks niet overal te bepalen. Deze tekortkomingen worden gecorrigeerd door onze webredacteuren.
  • Er zijn enkele onvolkomenheden in de code van de website die problemen kunnen opleveren voor hulpsoftware. Dit wordt door onze webleverancier opgelost.

Zie het inspectierapport (pdf) voor een volledig overzicht.

Kijk voor de formele verantwoording de toegankelijkheidsverklaring op de website van Logius, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Landgraaf. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

 

Aanpak toegankelijkheid

Het bewaken en verbeteren van de digitale toegankelijkheid is een vast onderdeel van de werkprocessen rond webredactie, webbeheer, documentcreatie en vernieuwingsprojecten.

Gemeente Landgraaf is eigenaar en mede-eigenaar van een aantal andere websites en apps (voor e-dienstverlening, beheer openbare ruimte, raadsinformatie). Deze voldoen nog niet allemaal aan alle toegankelijkheidseisen. We zijn actief bezig met het uitvoeren van maatregelen om ook deze volledig toegankelijk te maken.

Op Landgraaf.nl staan pdf's. Nieuw te publiceren pdf's worden voor publicatie toegankelijk gemaakt en bestaande pdf's worden vervangen.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Vul dan het reactieformulier website in. Vermeld hierin het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Wat kunt u van ons verwachten?

  • U krijgt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw melding is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen.

Meer informatie

Op de website Digitoegankelijk.nl vindt u meer informatie over de richtlijnen voor toegankelijke websites en apps.