We vinden het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van onze websites en apps. Iedereen, dus ook mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Maar dus ook via elke browser of elk apparaat. We werken dan ook continu aan de verbetering van de digitale toegankelijkheid.

Aanpak

We willen voldoen aan de eisen van digitale toegankelijkheid (zie Een toegankelijke digitale overheid | Digitoegankelijk), en zijn dan ook voortdurend actief bezig met het uitvoeren van maatregelen om onze websites en apps helemaal toegankelijk te maken. Daarom is digitale toegankelijkheid een vast onderdeel van de processen rondom webredactie, documentopmaak en aanschaf van nieuwe websites en apps.

Door de vele maatregelen die genomen moeten worden, kunnen we niet alle bestaande websites en apps tegelijkertijd aanpakken. We zijn genoodzaakt hierbij te prioriteren op basis van de factoren noodzaak voor de dienstverlening, openbaarheid, houdbaarheid, aantal bezoekers, (mede)verantwoordelijkheid, benodigde capaciteit en kosten.

Hieronder vindt u onze toegankelijkheidsverklaringen. 

Feedback en contactgegevens

Loopt u op onze websites of apps tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Vul dan het reactieformulier website in. Vermeld hierin het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Wat kunt u van ons verwachten?

  • U krijgt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw melding is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen.

Toegankelijkheidsverklaring eDiensten Burgerzaken

Toegankelijkheidsverklaring Archiefweb

Toegankelijkheidsverklaring Afspraak maken

Toegankelijkheidsverklaring Ruimtelijke plannen Landgraaf

Toegankelijkheidsverklaring Intranet Landgraaf

Op dit moment worden nog geen actie ondernomen op de digitale toegankelijkheid van intranet. Onze medewerkers ondervinden geen problemen bij het gebruik van intranet. Het feit dat intranet niet volledig toegankelijk is, heeft geen negatieve gevolgen voor onze inwoners.