Toekomstvisie ‘Oog voor Landgraaf’

We werken aan de Toekomstvisie Landgraaf 2050 ‘Oog voor Landgraaf’. In deze toekomstvisie leest u straks wat de plannen zijn voor de gemeente voor de lange termijn en welke strategische keuzes we daarbij maken. 

Logo Toekomstvisie Oog voor Landgraaf

In deze visie geven we onder andere aan wat voor een gemeente wij willen zijn (identiteit), wat we willen verbeteren, wat we willen behouden of beschermen. Het gaat over keuzes die wij moeten maken.

  • Keuzes op het gebied van o.a. wonen, werken, gezondheid, veiligheid, bereikbaarheid en dienstverlening.
  • Maar ook over verbetering van het landschap en het overgaan op duurzame energie voor een nog mooier en toekomstbestendig Landgraaf.
  • Keuzes voor een Landgraaf waar bijvoorbeeld genoeg huizen, scholen, parken, cultuuraanbod en sportvelden zijn.
  • Maar ook keuzes voor een gemeente met voldoende ruimte voor ondernemers en initiatiefnemers.

Waarom een nieuwe toekomstvisie?

De gemeente Landgraaf heeft een aantal ambities en staat voor grote opgaven. Hierover leest u meer in de strategische visie Landgraaf boeiend en bloeiendlink naar pdf bestand. Deze visie is gemaakt in 2013. De strategische visie bevat een aantal belangrijke keuzes voor de gewenste toekomstrichting van de gemeente. Deze visie loopt over twee jaar af. 

Een andere belangrijke ontwikkeling is de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Als onderdeel van de Omgevingswet moeten alle gemeenten in Nederland gemeentelijke omgevingsvisie maken. Hier in wordt vastgelegd welke keuzes we in onze gemeente maken voor onze leefomgeving. De leefomgeving is de openbare ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en ontspannen. 

De strategische visie en de omgevingsvisie hebben veel raakvlakken. Daarom is besloten om beide visies samen te voegen in één document: De Toekomstvisie 2050, ‘Oog voor Landgraaf’.

De Toekomstvisie is een startpunt voor verdere samenwerking en brede maatschappelijke betrokkenheid. Deze visie is de centrale plek voor beleid voor onze gemeente. Het is een levendige visie, die we van tijd tot tijd aanscherpen op belangrijke ontwikkelingen en bijdragen vanuit de samenleving.

Uw mening telt: denk mee over de Toekomstvisie

We willen graag dat inwoners en andere betrokkenen meedenken en meedoen. Met participatie willen we de kwaliteit van plannen en besluiten verbeteren door de kennis en ervaring van maatschappelijk betrokkenen te benutten. Als inwoner van Landgraaf heeft u oog voor dat wat er om u heen gebeurt: oog voor de buurt waarin u woont en misschien wel werkt. Oog voor de veiligheid en de gemeentelijke dienstverlening. Maar ook oog voor de groene omgeving van onze gemeente én oog voor elkaar. Daarom willen we weten wat u belangrijk vindt in uw directe woon-, werk- en leefomgeving.
 

Hoe u kunt meedenken en mee doen

Om zoveel mogelijk inwoners de kans te geven mee te denken over de toekomst van Landgraaf, zetten we in op een breed participatietraject. We halen wensen, ideeën en droombeelden op via fysieke bijeenkomsten met het gemeentebestuur, medewerkers, inwoners, ondernemers, verenigingen, scholen en het maatschappelijk middenveld. Daarnaast kan input gegeven worden via het invullen van een digitale vragenlijst. Maar ook op andere contactmomenten met de gemeente en het gemeentebestuur halen we informatie op. De komen maanden nodigen we iedereen dan ook uit mee te denken over de onderwerpen die belangrijk zijn voor de Toekomstvisie van Landgraaf. 

Meedenken kan op verschillende manieren:

Week van de Toekomst

De komen maanden organiseren we een paar keer ‘De week van de Toekomst’. Tijdens die week bent u welkom om mee te praten tijdens informatiebijeenkomsten waar in we op verschillende manieren informatie ophalen. Denk aan werksessies, gespreksavonden en inloopbijeenkomsten.

Kijk voor meer informatie bij Participatieverslagen Toekomstvisie.

Wenskaart

Alle huishoudens in Landgraaf hebben een briefkaart ontvangen waarop de wensen voor de toekomst opgeschreven kunnen worden. De kaart kunt u kosteloos naar de gemeente terugsturen of afgeven in het Burgerhoes. U kunt de kaart ook ophalen bij de receptie van het Burgerhoes of de bibliotheek. 

Briefkaart Denk mee over de toekomst van Landgraaf. Hoe ziet Landgraaf er in 2050 uit?
Briefkaart Toekomstvisie 'Oog voor Landgraaf'

Jongeren hebben de toekomst

Graag horen we ook hoe de jongeren uit Landgraaf denken over de toekomst en welke wensen zij hebben. Daarom betrekken we scholieren uit Landgraaf graag tijdens bijeenkomsten op school.

Andere contactmomenten 

De komende maanden verzamelen we ook informatie tijdens bijvoorbeeld inloopspreekuren en bijeenkomsten of tijdens de open dag van het Burgerhoes op 2 december. 

Wilt u uw wens of idee graag via de mail versturen? Dat mag natuurlijk ook. Stuur dan een mail naar toekomstvisie@landgraaf.nl

Wat gebeurt er met mijn inbreng?

Het projectteam Toekomstsvisie van de gemeente verwerkt waar mogelijk de verzamelde meningen en ideeën in de toekomstvisie. Alle informatie die we in de komende tijd ophalen, nemen we mee, samen met de inbreng van de interne deskundigen en bijvoorbeeld beleidsstukken. 

Welke informatie hebben we al opgehaald?

Tijdens de eerste Week van de Toekomst, eind oktober 2023, hebben we tijdens verschillende bijeenkomsten informatie opgehaald bij onze ketenpartners, de maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners. Daarnaast hebben op informatie opgehaald tijdens een bijeenkomst met een deel van onze raad. Belangrijke inbreng hebben we ook opgehaald bij de experts in onze organisatie.

Wat we tijdens deze bijeenkomsten hebben opgehaald leest u in de Participatieverslagen Omgevingsvisie.

Besluitvorming

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad medio 2025 de Toekomstvisie van Landgraaf vast stelt.

Belangrijke documenten

Het volgende document is belangrijk voor het opstellen van de Toekomstvisie:

Informatiesessies

Op woensdag 5 juni, maandag 10 juni en dinsdag 11 juni staan informatiesessies gepland in het kader van de toekomstvisie. Wij nodigen u uit om naar deze sessies te komen en gebruik te maken van deze kans om uw stem te laten horen en bij te dragen aan een toekomstbestendige gemeente. Dit is uw platform om te beïnvloeden hoe Landgraaf zich de komende decennia zal ontwikkelen. Informatie over de locatie en het tijdstip kunt u vinden op Kom naar onze infosessies over de Toekomstvisie | Gemeente Landgraaf

Contact

Heeft u vragen over de Toekomstvisie Landgraaf 2050, goede ideeën of wilt u meedenken? 
Neem dan contact met ons op, door een mail te sturen naar toekomstvisie@Landgraaf.nl