Wat is het?

In het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) zijn regels opgenomen rond parkeren, inrijden enzovoort.

In onze gemeente kunt u een ontheffing aanvragen voor:

  • parkeren in blauwe zones (parkeerontheffing), zie Parkeren in de blauwe zone;
  • inrijden in natuurgebieden, waar inrijverbod geldt voor gemotoriseerd verkeer;
  • laden en lossen op het Raadhuisplein;
  • parkeren aan de Bartokring.

Daarnaast kunt u tijdelijke verkeersmaatregelen aanvragen voor evenementen. Kijk voor meer informatie bij Evenement organiseren.

Wat kost het?

  • Tijdelijke ontheffing van langer dan 1 dag en tot en met 1 maand: € 14,10
  • Tijdelijke ontheffing van langer dan 1 maand en tot en met 6 maanden: € 22,45
  • Tijdelijke ontheffing van langer dan 6 maanden: € 44,65

Wat moet ik doen?

Vraag de ontheffing aan met het formulier dat u vindt bij 'Meteen regelen'.