Wat is het?

In het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) zijn regels opgenomen rond parkeren, inrijden enzovoort.

In onze gemeente kunt u een ontheffing aanvragen voor:

  • parkeren in de blauwe zone Dorpstraat/Hoogstraat (Op de Kamp) (parkeerontheffing)
  • inrijden in natuurgebieden, waar inrijverbod geldt voor gemotoriseerd verkeer
  • laden en lossen Raadhuisplein
  • parkeren Bartokring.

Daarnaast kunt u tijdelijke verkeersmaatregelen aanvragen voor evenementen. Kijk voor meer informatie bij Evenement organiseren.

Wat kost het?

  • Tijdelijke ontheffing van langer dan 1 dag en tot en met 1 maand:          € 13,15
  • Tijdelijke ontheffing van langer dan 1 maand en tot en met 6 maanden: € 20,95
  • Tijdelijke ontheffing van langer dan 6 maanden:                                      € 41,60

Wat moet ik doen?

Ontheffing aanvragen

Vraag de ontheffing aan met het formulier dat u vindt bij Meteen regelen.

Afspraak maken

Wij adviseren u om eerst de volledige, hier vermelde informatie te lezen. Heeft u daarna specifieke vragen, dan kunt u hiervoor terecht bij de afdeling Klant Contact Centrum. Dit is uitsluitend mogelijk op afspraak